Broughton-szigetcsoport

l. Chatam-szigetek.

Broughty-Ferry

város Forfar skót grófságban, a Tay torkolatánál, 7644 1., tengeri fürdővel, számos villával.

Brouillon

vm. irásbeli dolgozat első vázlata, fogalmazása; kereskedői könyv, melybe az összes napi részleteket röviden leirják; némely üzletben a strazzával együtt vezetik.

Broulik

Ferenc, operaénekes, szül. Csehországban Wildenschwerben 1853 ápr. 24. Iskolai tanulmányait Brünnben kezdte meg. Prágában az iskolázást félbehagyva hangját kezdte kiképeztetni és pedig oly sikerrel, hogy négy évi énektanulás után Prágában az operához szerződtették. Innen 1884-ben báró Podmaniczky, a nemzeti és operaszinházi intendánsa, a fővárosi m. kir, operához szerződtette, hol 7 évig működött. Mint vendég Magdeburgban, Lembergben, varsóban, Olmützben, Prágában és Brünnben több izben hosszabb ideig vendégszerepelt, hangjának szépségével mindenütt sikereket aratva.

Brounker

Vilmos lord viscount, angol matematikus, szül. Irországban 1620 körül, megh. Londonban 1684 ápr. 5-én, 1660-ban a királyné kancellárja és főpecsétőre lett. Különösen érdemei vannak a Royal Society alapítása körül, melynek első elnöke volt. Tőle való a következő lánctört:

[ÁBRA]

Brous

vagy Brouss, növénynevek mellett Broussonet Péter Mária Ágoston (orvos és természetvizsgáló, a Kanári-szigetek konzula, végre montpellieri tanár (élt 1761-1807) nevének rövidítése. Teneriffáról sok növényt küldözött a botanikusoknak; a papireperfát róla nevezik.

Broussais

1. Ferenc József Viktor, szül. St.-Malóban 1772-ben, megh. Párisban 1838. 1832-ben a párisi egyetemen az ált. kór- és gyógytan tanárává nevezték ki. Könyveiben: Histoire des phlegmaties ou inflammations chroniques (3 kötet) és Examen de la doctrine médicale généralement adoptée (Páris, 14 kötet) az orvostudományt uj alapokra kivánja fektetni. Szerinte az életet ingerek tartják fenn. Rendes inger az egészségnek, gyönge vagy túlerős inger a betegségnek okozója. Minden betegségnek kiinduló pontja a gyomor (mely leginkább van ingereknek kitéve); ennek gyuladása szokott fellépni, melyet ő vérelvonással - piócák által - gyógyított (Broussaismus). Tanai Franciaországban egyideig föntartották magukat, külföldön nagyobb figyelmet nem tudtak kelteni.

Broussonetia

Vent., l. Papireperfa.

Brouwer

Adorján, hires flamand festő, szül. Flandriában, valószinüleg Oudenaerdében, 1606 körül, megh. 1638 elején. Tanulóéveit valószinüleg Haarlemben Hals Fransnál töltötte. 1631-32 telén Antwerpenben a Lukács-céhbe vették föl; 1633., hihetőleg politikai okokból, fogságban volt; 1634. Pontius Pállal, a hires rézmetszővel, szoros viszonyba lépett; adósságai miatt gyakran volt baja a hatóságokkal. A XVII-ik század legkiválóbb mesterei közé tartozik, és ha művészi fejlődése folytán a flamandok és a hollandiak közt áll, a hollandiai festőknek egyénítésre törekvő erejével és a flamandok drámai élénkségével bir is, első sorban eredeti művész, aki megtalálta a maga külön utját. Művészetét leginkább a müncheni képtárban és a drezdai képcsarnokban lehet tanulmányozni; itt vannak legkitünőbb képei. Egyebütt nagyon ritkán található. A magy. orsz. képtárban van egy festménye, mely dohányzókat ábrázol. Neve alatt sok kétes hitelességü festmény van forgalomban. Művei annál ritkábbak, mert igen keveset dolgozott, féktelen életmódja, kora halála kevés időt hagytak a munkára. Rubens, aki müveit nagyra becsülte, életében is igen érdeklődött iránta. Utolsó éveiből származnak tájképei, a flamand természet keresetlen, hangulatos ábrázolásával. V. ö.: Bode, A. B., Ein Bild seines Lebens u. Wirkens (Graphische Künste, VI., Bécs 1884, 21-72. lap).

Brouwershaven

kis város Zeeland hollandi tartományban, Schouwen szigetén, 1453 lak. Cats Jakabnak, Hollandia egyik legnépszerübb költőjének szülővárosa; a költő emlékszobra 1829 óta a vásárteret diszíti.

Browallia

L., a Solanaceák Salpiglossisnemüinek délamerikai (6 faj), egynyári füvei v. cserjéi, váltakozó, sallangtalan és épszélü levelekkel, álernyős virágzattal, gyertyatartóképü virágokkal. A B. abbreviata Benth. piros, a B. elata L. kék v. fehér, a B. elongata Humb. et Kth. kék v. lila, a B. Jamesoni L. narancsszinü virágaival mint disznövények kedveltek.


Kezdőlap

˙