Centi-

(lat.), századrész; a méterrendszernél mint előszó a méteregység 100-ad részét jelenti (centiár, centigramm, centiliter, centiméter).

Centifolia

(lat., növ.) a. m. százlevelü (damaskusi) rózsa.

Centimani

l. Százkezüek.

Centime

(franc., ejtsd: szántim), rézváltópénz Franciaországban és Belgiumban = 1/100 frank.

Centimo

kis spanyol bronzpénz, mely egy spanyol peseta századrészének felel meg. 1871 óta a francia centime-mal egyenértékü. 1864 végétől 1860 végéig a C. az escudo egy századrészével felérő rézpénz volt.

Cent jours

(franc. ejtsd: szán zsúr) a. m. száz nap, az az idő, mely 1815 márc. 20-tól, I. Napoleonnak Elba szigetéről Párisba való visszatérésének napjától u. ez év jun. 28-ig telt el, mely utóbbi napon a Napoleon elől Belgiumba futott XVIII. Lajos a waterlooi csata után a porosz és angol hadsereg oltalma alatt Cambray-ben kiadott nyilatkozatában uralkodását ismét megkezdette. A C. kifejezést Chabrol, Páris prefektusa használta legelőször, azon beszédében, melyet a visszatérő Lajos királyhoz intézett.

Centlivre

(ejtsd: szentlivr) Zsuzsána, angol szinésznő és drámairónő, szül. Lincoln grófságban 1678 körül, megh. Londonban 1723 december 1. Korán árvaságra jutván, megszökött gyámszüleitől kik vele rosszul bántak s ettől fogva igen kalandos életet élt. Első férje halála után, kihez 16 éves korában ment nőül, egy tiszttel lépett házasságra, ki azonban nemsokára párbaj áldozata lett. Nagy szüksége vitte rá, hogy irással foglalkozzék s 1700. adta ki első szomorujátékát: The perjured husband, melyet nagy tetszéssel adtak elő; mint szinésznő C. nem igen tünt ki.

Cent nouvelles nouvelles

(ejtsd: szán nuvel nuvel), XV. századbeli francia novella-gyüjtemény.

Cento

(ejtsd: csento), járási székhely Ferrara olasz tartományban, a Rena balpartján, a Po di Volanoba vezető, 55,5 km. hosszu C.-i csatorna közelében, (1881) 4975, mint község 19682 lak., élénk kender-kereskedéssel. Barbieri Francesco (megh. 1666) szülőhelye; kinek emlékére márvány szobrot emeltek.

Cento

(lat.), különféle darabokból összeállított szövet; vastag posztó, a tehervivő állatok nyerge alá; a költészetben egy vagy több költő különböző verseiből való egyes részletek, ugy összeállítva, hogy egészen uj értelem jön létre, p. C.-nes Virgiliani. - Zenében C. a. m. több mű töredékeiből összeállított szerzemény.


Kezdőlap

˙