Chattak

(v. Chittak) brit-keletindiai sulymérő = 5 tola = 58,3 gramm.

Chattanooga

(ejtsd: csettenuga), város Tennessee É.-amerikai államban, Hamilton countyban, a Tennessee balpartján, (1890) 29100 lak., szénbányákkal, jelentékeny vasiparral és élénk kereskedéssel. Mivel fontos vasúti gócpont, az É.-amerikai rabszolgaháboruban közelében két csatát is vívtak; a chickamaugaiban a konfederáltak győztek; ellenben a Missionary Ridgeről elnevezett ütközetben Grant határozott győzelmet vivott ki a Bragg vezérelte konfederáltak fölött.

Chatterton

(ejtsd: csettert'n) Tamás, angol költő, szül. Bristolban 1752 nov. 20., megh. Londonban 1770 aug. 25. Geniális hamisítványai tették hirhedtté. Verseiben korábbi szónokok formáit és kifejezéseit használta s azokat mint Rowley Tamás szerzetes felfedezett munkáit adta ki. Először akkor tünt fel, mikor 1768. egy uj hid felavatása alkalmából egy hajdani hidfelavatás leirását közölte egy bristoli lapban. Ezután nemsokára Londonba ment de ott oly nyomorba jutott, hogy alig 18 éves korában megmérgezte magát. Műveinek ujabb kiadása: The poetical works of Th. Ch. with an essay on the Rowley poems by W. W. Skeat, and a memoir by E. Bell (London 1875).

Chatterton-compound

(ang., ejtsd: csettertn kompaund) szigetelő anyag, melyre a Guttapercha-Company két mérnöke Chatterton és Smith kapott szabadalmat. A C. guttaperchának, fakátránynak és famézgának keveréke. A keverés aránya az anyag megkivánt keménységének megfelelően váltakozik. Rendszerint 1 rész kátrányt és 1 rész mézgát 3 rész guttaparchával kevernek. Ezen anyag a hidegben kemény de nem merev, magasabb hőfoknál megolvad anélkül, hogy alkotó részeire szétbomlanék.

Chattooga

(ejtsd: csettuga), county Georgia É.-amerikai államban, 1036 km2 területtel, 6900 lak ., Summerville főhellyel.

Chaucer

(ejtsd: csaszer) Geofrey az «angol költészet atyja» szül. Londonban 1340 körül, megh. u. o. 1400 okt. 25. Noha a kutatók egész serege fáradozott C. életének és művei előállásának kiderítésén, mindazáltal mai napig is csak kevés biztosat sikerült megtudni róluk. Bizonyosnak látszik, hogy C. az angol udvar szolgálatában nevelkedett később Oxfordban vagy Cambridgeban tanult. III. Eduárd idején ő is résztvett a franciák elleni harcban, fogságba esett és egy év után mint apród III. Eduárd udvarába jutott; németalföldi nőt, Philippa királynő udvarhölgyét vette feleségül és 1372. diplomáciai küldetésben Genovában járt. 1374. a londoni kikötőben ő volt a gyapjura, bőrökre borra adót kivetők ellenőre; de utóbb elvesztette jövedelmező hivatalait és agg korában nyomorral kellett küzdenie. C. az első költő, kit a westminsteri apátság «Poets corner»-jében temettek el. Költői működésében három korszakot lehet megkülönböztetni: Az 1-ső 1372-ig terjed és a franciák utánzásának a periodusa, amelybe a The romaunt of the rose; The book of the duchess (1369 körül) tartoznak; a 2-ik 1372-84-ig az olaszok utánzásának korszaka, ebbe a következő művek tartoznak: Life of St. Cecil; Boccaccio Filostrato-ja után irt Troilus and Cressida c. eposza, Boëthius De consolatione philosophie c. művének prózában való átültetése; The parliament of birds; The house of fame; a Divina Commediának el nem készült utánzata. A 3-ik periodus 1384-1400-ig terjed és magába foglalja C. eredeti, önálló alkotásait, minők: Legend of good women és főműve, a Canterbury tales, melyek Boccaccio Decamerone-jának alakjában vannak irva, anyaguk a francia fabliaukból és conte-okból van véve. Mindenfelől, különböző társadalmi osztályokból összekerült zarándokok kölcsönösen történeteket mondanak el egymásnak a Canterburyba vezető uton: ez képezi a Canterbury tales-ok tárgyát. C. összes műveit kiadták: Speght (London 1597-98 és 1602-ig); Tyrrwhitt (u. o. 1798 és más izben); Urry (Edinburgh 1782); Bell (London 1861); Nicolas (u. o. 1885 és más izben); Morris (u. o. évszám nélkül). A Canterbury talesokat külön kiadásban Turnivall (C.-society) bocsátotta közre; egyes elbeszéléseket Skeat (Oxford), Zupitza (Berl. 1882) adtak ki; C-s Minor poemseit Roch J. (Berlin 1883) adta ki.

Chaudeau

(franc. ejtsd: sodó) a. m. borhab, fehérbor, citromhéj, tojássárga és porcukor keverékéből csinálják, s a tüzön keverés közt hevítik, de felforrnia nem szabad, csupán a forrpontig emelkednie. Ha kész, azonnal tálalandó.

Chaudesaigues

(ejtsd: sodszég), város Cantal francia départementban, az Aubrac hegy lábánál, 650 m. magasban, a Remontalou mély völgyében, (1891) 1674 lak. A völgyet állandóan gőzök takarják, amelyek az 57-81° C. meleg, jódot, brómot és arzént tartalmazó ásványvizforrásokból szállanak föl; ezen források vizét fürdésre, ivásra és a város lakói főzésre is használják.

Chaudet

(ejtsd: sodé) Antal Dénes, francia szobrász, szül. Párisban 1763., megh. Párisban 1810. 21 éves korában az akadémián első díjat nyert, egy ideig Rómában tartózkodott, utóbb a párisi akadémia tanára lett. Első nagyobb műve volt a Pantheon oszlopcsarnoka számára készített domboru mű, melyen a dicsőség géniusza karjaiba fogad egy haldokló harcost. Azután elkészítette l. Napoleonnak - kinek kedvenc szobrásza volt - antik felfogásu márványszobrát, továbbá Cincinnatus szobrát, a szenátus ülésterme számára, Bourdon Sebestyén, Malesherbes, Belizár, Maury bibornok stb. mellszobrait. Nehány igen sikerült, bájos szoborművének tárgyát a klasszikus mondákból merítette.

Chaudfontaine

(ejtsd: sofontén) falu Liege (Lüttich) belga tartományban, a Vesdre kies völgyében, (1890) 1688 lak., gyapjufonókkal, meleg ásványvizforrásokkal és látogatott fürdőintézettel.


Kezdőlap

˙