Compascuum

(lat.) a. m. közös legelő; jus compascui vagy compascendi, legeltetési jog másnak birtokán.

Compasso

(olasz) a. m. iránytű (l. o.).

Compater

(lat.) a. mint koma, keresztkoma.

Compatriota

(lat.) a. m. földi.

Compatronus

(lat.) a. m. társkegyúr.

Compelle intrare

v. voge intrarare (lat.) a. m. kényszerítsd a belépésre. Krisztus ezen szavainak (Lukács ev. 14, 23) az egyház soha nem adta azon értelmet, hogy a pogányokat kényszerítő erővel kell a kereszténységre szorítani. De a megkereszteltekkel szemben a kényszerítő hatalom alkalmazását jogosnak és alkalom szerint hasznos- és célszerünek tartotta nemcsak Szt. Ágoston, hanem minden egyház-atya, minden nagyobb teologus, a római pápák, s a római jog is. V. ö. Dr. Jos. Hergenröther, Kath. Kirche und christlicher Staat. II. Abtheilung XI. Cap. 543-616. l.

Compensatio

(lat.) a. m. beszámítás. Verba verbis verbera verberibus compensantur, régi magyar jogi példabeszéd, amely szerint a kölcsönös becsületsértések s a kölcsönös testi bántalmazások egymást kölcsönösen törlesztik. Tehát a kölcsönös sértések miatt a sértők egyike sem vonható jogilag felelősségre. A magyar btkv. óta ez annyiban megváltozott, a mennyiben a nyomban viszonzott kölcsönzött becsületsértés esetében a 275. § szerint a biróság a bűnösségnek megállapitása mellett a büntetés alul mindkét felet vagy azok egyikét felmentheti; bántalmazás esetében ez csak annyiban áll, amennyiben a bántalmazás testi sértést nem okozott, tehát mint az u. n. injuria realis a becsületsértés fogalma alá esik, mert ha a bántalmazás testi sértést okozott, a kölcsönös bántalmazások beszámításának egyáltalán nincs helye, s a bántalmazók mindegyike az elkövetett testi sértésért felelni tartozik. C. a tőzsdén a. m. valamely tőzsdei műveletnek teljesen megfelelő, de ellenkező irányu művelettel való ellensulyozása. Igy egy és ugyanazon fajta értékpapir vásárlását ellensulyozza, ha ugyanabból a fajta papirból épp annyit eladnak, vagy megforditva. A compensatio céljából történt vásárlások vagy eladások árfolyamai különbözők lehetnek.

Compensatis compensandis

(lat.) a. m. kiegyenlítve a kiegyenlítendőket.

Competentia

(lat.) a. m. illetmény, a perjogban a. m. illetékesség.

Compiegne

(ejtsd: kompieny), jár. székhely Oise francia départementban, az Oise balpartján, (1891) 11 877, mint község 14 498 lak., vászon-, kötél-, csolnak-, cukor-, billiard- sörgyártással, alagcsőkészítéssel; len- és kendertermeléssel; szén-, fa- és gabonakereskedéssel, nyilvános könyvtárral. Legfontosabb épülete a kastélya, több uralkodó kedvelt lakóhelye, amelyet Kopasz Károly építtetett és XV. Lajos építésze, Gabriel ujra épített; nem annyira architekturája, mint inkább butorzata, értékes festményei (Oudry, Desportes, Coypel stb.-től), művészi kincsei és főképen parkja és a közeli erdő (egykoron Cotie Sylva, 14 500 ha.-nyi ter., 60 000 franknyi becsértékkel) teszik jelentékennyé. Érdekes épület még a Jeanne d'Arctorony (a XIII. századból), a szép városháza és a Jeanne d'Arc emlékszobra. C.-ban, a régi Compendiumban már Kopasz Károly alapította a St.-Corneille apátságot. 833. itt detronizálták Jámbor Lajost és 987. itt halt ki V. Lajosban a Karlongi család. A százéves angol-francia háboruban birtokáért angolok, franciák és burgundiaiak többször küzdöttek. 1430. itt esett fogságba az orléansi szűz. XIII. Lajos 1624. Svédországgal, 1635-ben Hollandiával itt kötött egyezséget. I. Napoleon ide internálta IV. Károly spanyol királyt és itt találkozott először 1810. Mária Lujzával. III. Napoleon korában C. a császári udvarnak kedvelt lakóhelye volt.


Kezdőlap

˙