Confessionarius

(lat.), gyóntatóatya általában. Különösen pedig így nevezik valakinek saját gyóntatóatyját, ki őt a lelki életben vezeti.

Confessionis sigillum

l. Gyónás pecsétje.

Confessor

(lat.) a. m. hitvalló, kitüntető nevök azoknak, kik Krisztust különösen az üldözések alatt bátran vallották (v. ö. Máté Evang. X. 32. v.) s így eleinte a martir és C. egészen egyértelmü volt; ámbár olyan esetekben, mikor a hitnek megvallása nem vonta maga után a kivégeztetést, csak a C. és nem egyszersmind martir elnevezés volt szokásban. Később az üldözések után a hitnek már nem a vértörvényszék előtt, hanem általában a tökéletes, a szent élet által történt megvallása szerezte meg a C. nevét és így a C.-k szemben a martirokkal azon férfi-szentek, kik nem ontották véröket Krisztusért.

Confetti

(ol., ejtsd: kon-), kis cukrász-áruk, melyeket éppugy, mint az apró gipsz-figurákat, a római karnevál-meneteknél dobálni szoktak.

Confinium

(lat.) a. m. határvonal két szomszéd birtok közt.

Confirmatio

(lat.), a kat. egyházban a bérmálás (l. o.) A protestánsoknál az úrvacsoráját megelőző tanítás. - C. a retorikában a. m. bizonyítás, l. o.

Confiserie

(francia, ejtsd: konfizri) a. m. cukrászáru-gyár, cukorsütemények.

Confiteor

(lat.) a. m. megvallom; ezen szóval kezdődik a kat. egyházban bizonyos alkalmakra (szt. mise elején, áldozás, az utolsó kenet szentsége előtt) előirt nyilvános bűnvallomás. Eleinte a formula nem volt meghatározva és mindenütt egyforma; de a jelenlegihez nagyon hasonló található már a VIII. sz.-ban.

Confiture

(franc., ejtsd: konfitür), cukorba főtt, konfekt.

Conflans

(ejtsd: konflan), több helység Franciaországban;jelentékenyebbek: 1. C.-l'Archévęque (ejtsd: arsvek) v. C.-les-Carrieres, község Seine départementban, a Szajna és Marne összefolyásánál 1000 lak., Harlay által épített régi érseki kastéllyal, amely nevelőházul szolgál. XI. Lajos 1465. itt kötött békét a Ligue du Bien public fejeivel. 2. C.-Sainte-Honorine (ejts: szént-onorin), falu Seine-et Oise départementban, a Szajna jobb partján, (1891) 2482 lak., kőbányával, jó bortermeléssel; szép kastéllyal.


Kezdőlap

˙