Cornutus Lucius Annoeus

római filizofus a sztoikus iskolából, Leptisben, Afrikában született a keresztény időszámítás első századában. Tanítványaihoz tartozott Lucanus és Persius, kinek ötödik szatirája neki van ajánlva s aki, midőn meghalt, rá hagyta könyvtárát. Görög művet írt az istenek természetéről, mely Phurnutus neve alatt több kiadást ért. A népszerü mitologiát allegorikus módon magyarázza benne. Ujabban Osann adta ki (Göttingában 1844).

Cornwall

(ejtsd: kornval), 1. Grófság Anglia dél-nyugati végében, az Atlanti-oceán és a La Manche-csatorna közt, amelyek a végében egyesülnek. A grófság e vége két félszigeten végződik; Ny-on a Land's End-ben, K-en pedig a Lizard Head-ben. A szárazföld felől pedig Devon grófság határolja, amelytől a Tamar folyó választja el. Területe: 3498 km2, lakóinak száma: (1881) 322,589. A partokat számos kikötő teszi szaggatottá, amelyeket egymástól magas, sziklás hegyfokok választanak el. A főbb öblök: Wisemouth, Watergate, Perran, White Sand, Falmouth, Mevagissey és a Land's End meg Lizard Head között a Mount's Bay. A grófság hosszában moor lands-nak nevezett, devoni mészkőből, gránit által áttörött dombsor húzódik el; ez a Brown-Witty-ben (415 m.) éri el a legnagyobb magasságát és Ny. felé kanyarodik. A folyók (Camel, Heyl, Fal, Loe) kicsinyek; legnagyobb a Tamar. Az éghajlat aránylag nagyon szelid és egyenletes; a föld azonban nem termékeny. C. grófság legnagyobb kincse a földben rejlik és pedig a cinn, amelyet már évezredek óta bányásznak, főképen Qedruthnál; a réz Truro város és Land's End közt; ólom, ezüst-antimonércek, az első kiválóképen Devonshire mellett; végül a kaolin. A lakosságon, amelynek csaknem 9/10-ed része foglalkozik bányászattal, a kelta tipus még ma is észrevehető. A fővárosa Bodmin. A grófsághoz tartoznak a Scilly-szigetek is. V. ö. Tregellas: Tourist's gyide to C. and the Scilly Isles, Lon. 1887. - 2. Város Ontario tartományban, Kanadában, a Szt. Lőrinc északi partján, a Long Soult nevü zuhatag alatt, (1890) 4786 lak., élénk gabona- és lisztkereskedéssel.

Cornwallis

(ejtsd: kornuallisz), 1. Károly Mann, lord Brome, angol tábornok, szül 1738 dec. 31., megh. Ghazipurban 1805 okt. 5. A hét éves háboruban Németországban küzdött mint kapitány, 1763. ezredes lett és az alsóház tagja; atyja halála után pedig mint peer a felsőházba lépett. Az észak-amerikai háboru elején C. szép eredményeket mutatott fel; elfoglalta Philadelphiát és Camden mellett megverte Gates tábornokot (1780 aug. 16.); de 1781 okt. 19. Washington C.-t Yorktownnál oly ügyesen bekerítette, hogy 8000 emberével együtt magát megadni kényszerült. Erre azután visszahivták, de már 1786. Tippu Sahib szultánt legyőzte s országa felének átengedésére kényszerítette. 1793. visszatért Angliában s 1798. Irország alkirályává neveztetvén ki, elnyomta az irek felkelését, és megszalasztotta a Humbert tábornok vezérlete alatt kikötött franciákat. 1801. ő vezette a béketárgyalásokat Franciaországgal s ő irta alá az amiensi békét. 1805. Wellesley visszahivatása után ismét India főkormányzója lett. V. ö. Correspondence of Lord C. (kiadta Ross, London 1859. 3 köt. 2. Kiadás); Stephen, Dict. Of Nat. Biogr. (XII).

2. C. Vilmos Mann gróf, angol tengernagy, az előbbinek testvére, szül. 1744 jan. 5., megh. 1819 jan. 5. 1765. Derékul harcolt az angol tengerparton a franciákkal, később pedig Amerikában, különösen Jamaikán Piquet Lamothe ellen és 1781 óta a keletindiai francia birtokokat hódította meg sorra. 1793 jan. 3. A francia hajórajt az indiai vizeken teljesen legyőzte és az ottani angol hajóhad parancsnoka lett. Visszatérvén Angliába, 1799. A vöröslobogó tengernagyává nevezték ki; azután a Franciaországgal tovább folyó háboruban a csatornában állomásozó hajórajt vezényelte egészen az amiensi béke megkötéséig (1802); ekkor falusi birtokára vonult vissza.

Cornwallit

(ásv.), a malachithoz hasonló réztartalmu arzenát, még nem egészen pontosan ismeretes összetétellel és alakkal. Termőhelye Cornwall.

Coro

v. Santa Ana de Coro, város Falcon Zuila venezuelai államban, 2 km.-nyire a C.-i öböltől, sikságon, forró és egészségtelen vidéken, mintegy 9000 lak. (közötte sok indus és mesztic). A C.-i kikötő, Vela de C., leginkább Curacao szigettel űz kereskedelmet. 1527-ben alapították a spanyolok. Míg a spanyol gyarmathatalom székhelye volt, nagyon fölvirágzott, de midőn Caracast tették fővárossá, aláhanyatlott.

Coroa

10,000 reis értékü pénz Portugáliában = 53,32 korona.

Coroados

(spanyol) a. m. nyírott; braziliai indus nép; most félig-meddig kultiváltak, de régebben - állítólag - kannibálok voltak; a botokudok rokonai.

Corocoro

(ejtsd: korokoro), város La Paz boliviai departamentoban, 4021 m. magasban, a Desaguadero felé hajló fensíkon, 4000 lak., réz és ezüstbányákkal.

Corolla

(lat.) a. m. koszorucska, a növénytanban a. m. párta, (l. o.).

Corollarium

(lat.), a logikában oly tétel, mely valamely előbbiből közvetlenül, tehát minden további bizonyítás nélkül következik. A geometriában és filozofiában használatos műszó.


Kezdőlap

˙