Corymbus

(növ.), l. Sátor; C. cymiformis a. m. álernyőképü sátor.

Corypha

L. (növ.), l. Ernyőpálma.

Coryza

l. Nátha.

Corzan Avendano

Gábor, bölcselettudor, főgimnáziumi igazgató, a magy. Tud. Akadémia levelező tagja, szül. Szomolnokon, Szepes vármegyében 1827 aug. 20. Iskoláit Eperjesen S.-A.-Ujhelyen, Kassán, Selmecen végezte. 1850-ben Bécsbe ment a műegyetem hallgatására; itt töltött aztán két évet s u. o. a tanári vizsgálatot 1854. A mennyiségtanból és a természettanból letette. E közben 1853. A kassai főgimnáziumnál lett helyettes, és 1855. Rendes tanár. 1858. Pestre jött a kir. Kat. (most V. ker.) főgimnáziumhoz, s 1866. Ugyanott helyettes és 1867. Rendes igazgatóvá neveztetett ki. Az akadémia 1864. Választotta levelező taggá. 1869. A. m. kir. Tudomány-egyetemen a fizikára habilitáltatott. 1872. A Ludovika tanügy és irodalom terén szerzet érdemeiért számos kitüntetésben részesült; igy 1873. Az országos közoktatásügyi tanács tagjává lett. Számos matematikai és természettudományi értekezésen kívűl a következő műveket irta: Elemző mértan. (Pest 1863); Szögmértan (1864); Számtani példatár (1865); Az uj elemző mértan történeti fejlődése s alapvonalai, összefüggésben a Descartes-rendszerrel. (1865. Akad. Értes. Math. És Term. VI.); Elemi síkmértan (1867); Mértani pédatár (1868); Betüszámtani példatár (1868); A Föld őstörténelme I. füz. (1868. Közhasznu könyvtár I.); Földünk őstörténelme (1875); A mennyiségtan alapelvei (a Lud. Akad. Tartandó előadásokhoz, 1880); s hozzá Mennyiségtani gyakorlókonyv (1882).

Cos.

a consul szó rövidítése, l. Konzul.

Cos.

a cosinus rövidítése, l. Trigonométriai számok.

Cosa

(olasz.) a. m. dolog. A középkori algebrában az ismeretlen mennyiségnek neve. Innen Regula cosa maga az algebra.

Cosa

régi etruszk város, l. Vulci.

Cosabit

(Bjelkit, ásv.), ólomszulfid és bizmutszulfid következő összetétellel: 2PbS+Bi2S3 v. mások szerint PbBi3S4+PbS. Fajsuly 6,2-6,33. Mexikó: Cosala a temőhelye. Nálunk Rézbányán is találták.

Cosbuc

(ejtsd: kosbuk) G., román költő, született Erdélyben 1866-ban, jelenleg Bukarestben lakik. Költeményei eleinte a nagyszebeni Tribuna c. lapban, később a Convorbiri literare folyóiratban jelentek meg. Lefordította a Sakuntala-t és Byron Mazeppa-ját. Különösen versben irt népies anekdotái s meséi kedvesek.


Kezdőlap

˙