Cuboicit

(ásv.), l. Chabazit.

Cuboit

(ásv.), l. Analcim.

Cubooktaéder

az olyan oktaéder és hexaéder alkotta kombináció, melyben sem az egyik, sem a másik nem uralkodó. Régi, ma már nem használatos név; ma középkristály a neve.

Cubranovic

(ejtsd: csubranovics) Endre, horvát költő, szül. Raguzában a XVI. sz. elején, megh. 1559 körül. Életkörülményeiről nagyon keveset tudunk, csak annyit, hogy ifju korában aranyműves, később pedig tengerészkatona volt a velencei köztársaság szolgálatában. A raguzai költők között ő egyike a legkitünőbbeknek, a horvát nyelv klasszikusa. Számos költeményéből csak egy költői elbeszélés jelent meg nyomtatásban. Cime: Jegjupka (A cigányasszony), Velence 1559 II. kiadás 1699.

Cubus

(lat.) a. m. köb, kocka.

Cubzac

(ejtsd: kübzak), falu Gironde francia départementban, a Dordogne jobb partján, (1891) 853 lak. Mióta a 28 m. magas hidat egy zivatar szétrombolta, egy érccső-hiddal helyettesítették. Mellette volt Montauban vára, amely a Nagy Károly-féle mondákban játszik nagy szerepet. A várból csak egy kapu maradt fenn.

Cuca

(régebben czuca, a szálv sulica), 1. nagy és kis C. Előbbi a faszerkezetü kormánykészülékkel ellátott fahajókon a kormányrud belső végén levő vastag botféle fának elnevezése, mely arra szolgál, hogy a kormányt oldalra lehetőleg minél jobban kifeszíteni lehessen. Az utóbbi egy mankós bot, melyet az ilyen-fahajókon a kormányos a nagy C. tolása alkalmával támaszául használ. Régebben, midőn fahajóinkon a ma is használatos kormányszerkezet (a timon) még nem volt ismeretes, vontatás közben, ha a hajó a parthoz v. zátonyhoz kelleténél közelebb ment, a hajó kitámasztására egy dorong-féle könnyebb rudat használtak s ezt nevezték C.-nak, az ezzel való eljárást pedig cucázásnak. - 2. C. l. Koka.

Cucerje

(ejtsd: csucs-), község Horvát-Szlavonországban, Zágráb vármegye zágrábi j.-ban, (1891) 2917 horvát lakossal.

Cuchilla Grande

(ejtsd: kucsilya), a legjelentékenyebbike azon hegyláncoknak, amelyek Uruguayt átszelik; a Rio Negro medencéjét az Atlanti-oceán folyóitól. Egyik végében a Braziliában elterülő Serra Geralhoz, másik végében pedig a Cuchilla de Haedo és egy harmadik hegylánc által a braziliai határon emelkedő Cuchilla di Santa-Anahoz van csatolva. E hegyláncok találkozásánál emelkednek a legmagasabb csucsok, amelyeknek egyike sem nagyobb a 600 m.-nél.

Cucullea

Lam., Idonearca Conr., Latiarca Conr. (állat). A szifónélküli (Asiphonida) kagylók rendjében, az Arcide családjába tartozó kagylónem, melynél két izombenyomat egyenlő erős (homomyaria). Legnagyobb mennyiségben a jura- és kréta-korban éltek, a harmadkorban már ritkább s manapság már csak 3 faja él. Hazánkban előforduló fontosabb faja a C. Szabói Pethő, amely a cserevici (Szerémmegye) krétakoru agyagmárgában fordul elő.


Kezdőlap

˙