Cuyp

(ejtsd: kajp). 1. Jakab Gerritsz, hollandiai festő, szül. Dordrechtben 1594., megh. u. o. 1651. v. 1652. Utrechtben Bloemert Abrahám tanítványa volt, 1617. belépett a dortrechti festőcéhbe. Arcképei számos gyüjteményben láthatók; a budapesti országos képtárban van egy 47 éves férfi képe 1649-ből (403) és egy 32 éves nő képe 1638-ból (412). Tájképeket is festett.

2. C. Benjamin Gerritsz, hollandiai festő, az előbbinek unokaöccse, szül. Dordrechtben 1612., megh. Hágában 1652. Látszólag Rembrandt hatása alatt áll; őt követi az alakok elrendezésében s a szinhatások keresésében; az ecset széles, erős vonásai is Rembrandtra utalnak. De azért önálló, érdekes, egyéni jellegü művész. Bibliai képeken kivül a falusi és népéletből is festett jeleneteket.

3. C. Albert, hollandiai festő, C. Jakab Gerritsz fia, a «nagy Cuyp», a hollandiai Claude Lorrain, ahogy nevezni szokták, szül. Dordrechtben 1620., megh. Dordwykben, Dordrechthez közel fekvő mezei jószágán 1691 november elején. 1659. a református egyház diakonusa, 1672-ben presbytere, majd a hollandiai itélőszéknek ülnöke lett. A festészetnek minden ágában működött: festett képmásokat, tájképeket, állatokat, csöndéletet. Kezdetben Goyen és Molyn hatása alatt állt, majd Rembrandt gyakorolt reá mély és tartós hatást. Virágkorából (kb. 1655 óta) festett főművei többnyire tájképeket ábrázolnak állatokkal, folyami képeket hajókkal, néha tájképeket képmáscsoportokkal. Műveinek legnagyobb része angol gyüjteményekben van; vannak még Drezdában, Berlinben, hollandiai gyüjteményekben, Münchenben stb. A budapesti orsz. képtárban 3 festménye van, mindegyike az imént felhozott csoportok közül egy-egy kiváló például szolgálhat. (398, 408, 410.) V. ö. C. G. H. Veth. Aelbert C., Jacob Gerritsz C. en Benjamin C. (Oud Holland II. p. 233-290.)

Cuypers

Péter J. H., németalföldi építőmester, szül. Roermsondban 1827. Az antwerpeni akadémián tanult s Hollandiában főképviselője a gotikának. Kiválóbb művei: a Szt. Katalin-templom Edinhovenben, a Szt. Lambertus-templom Vechelben, a Szt. Borbála-templom Bredában, a Szt. Szív temploma Amsterdamban stb. A többi közt ő restaurálta a mainzi dómot is; ő tőle való továbbá az országos muzeum (hollandus renaissanceban), s az amsterdami központi pályaudvar.

Cuyuni

v. Cuyuvini, 750 km. hosszu mellékfolyója az Essequibonak Venezuelában. Az É. szél 6° -a alatt a Sierra Rinocostén ered; vizkörnyéke: 18000 km2. Folyásától 630 km. hajózható. Legjelentékenyebb mellékvizei: az Avechica, Yuruari, Curuma és Masarumi.

Cuza

(ejtsd: kuzá) Sándor, moldvai fejedelem, szül. Huşiban 1830 márc. 20., megh. Heidelbergában 1873 máj. 15. Tanulmányait Párisban, Páviában s Bolognában végezte. 1848. a hazafias pártnak egyik kiváló tagja volt s ezért menekülnie kellett a betörő oroszok elől s egy osztrák gőzösön Bécsbe ment. Az oroszok kivonulása után Vogorides herceg hadsegéde lett, később pedig ezredes, 1857. a diván tagjává választották, Vogorides távozta után pedig hadügyminiszternek nevezték ki. 1859 jan. 17. megválasztották moldvai, febr. 5. pedig havaselvi fejedelemnek s mint I. Sándor János kezdi meg uralkodását; a török porta azonban csak 1861. ismerte el. Alatta proklamálta a két fejedelemség unióját Románia név alatt s törölték el a jobbágyságot 1865 ápr. 23. Abszolutisztikus törekvései s a mindinkább nyomasztóvá vált finánciális állapotok összeesküvésre vezettek, amelynek eredménye az lett, hogy 1866 febr. 22. este többen az összeesküvők közül benyomultak hálószobájába s lemondásra kényszerítették. Azóta többnyire Bécsben s Wiesbadenben tartózkodott.

Cuzco

vagy inkább El Cuzco (l. o.).

Cuzzoni

Franciska, olasz énekesnő, szül. Pármában 1700., megh. Bolognában 1770. 1722-26-ig rendkivüli sikerrel énekelt Londonban, s akkora dijazás mellett, hogy visszautasíthatott egy 60000 aranyat kináló olaszországi szerződést. Heves versengése a még kitünőbb Hasse (szül. Bordoni) Faustinával volt oka, hogy Bécsbe távozott, ezután beutazta Németországot s Hollandiát, mígnem 1748. visszatért Olaszországba. Ünnepelték, de költekezése tönkre juttatta, végül gombkötésből tengődött. 1726 óta Sandoni zeneszerző volt a férje.

Cüstrin

l. Küstrin.

C. V.

Cuvier György és Valenciennes Achill nevének rövidítése a halak tud. elnevezései után.

Cvetkovic

község Zágráb vm. jaskai járásában, (1891) 1265 horvát lak.

Cvijanovic brdo

község Modrus-Fiume vm. sluini járásában, (1891) 1499 horvát-szerb lak.


Kezdőlap

˙