Dálja

(Dalj), község Horvát-Szlavonországban, Verőce vmegye eszékij.-ban, (1891) 1004 házzal és 5609 horvát- szerb, magyar és német lakossal. D. a Duna jobb partján fekszik s mint gőzhajózási állomás, leginkább azonban mint a m. k. államvasut egyik csomópontja (itt ágazik ki a szabadka-eszéki vonalból a dálja-bródi) élénk forgalom központja. Van posta- és táviróh., p.-takarékpénztára. Mint politikai községnek 8400 lakosa van (839 magyar). A D.-i uradalom a karlócai szerb patriárka tulajdona, kinek itt szép kastélya van.

Daljáték

(eszt.), a vígjáték faja, amennyiben egy vig gunyoros tárgyu jelenetet v. történetkét megfelelő dalok kiséretében ad elő. A vig dalműtől, de sőt még az operettetől is abban különbözik, hogy a D. szövege egyszerübb, valamint zenéje ritkán megy túl a népszerü dallamok keretén. A D. továbbá megkülönböztetendő a népszinműtől, mely ámbár szinte dalos játék, de néha valódi drámaiságra emelkedik és a népélet minden oldalát, a komolyat szintúgy mint a tréfát, magasabb költői szándékkal festi. De megkülönböztetendő a D. az énekes bohózatottól is (l. o.). Igy tehát a D. nem egyéb mint egy igénytelen, de szépérzékü és vigkedélyü jelenetlánc, melynek kisérő dalaiban a tréfás, néha gunyos, legtöbbnyire érzelgően szerelmes indulatok jelentőségteljes kifejezésre jutnak.

Dalkeith

(ejtsd: delkith), város Edinburgh skót grófságban, az Esk két ágának egyesülésénél, (1891) 6952 lak., vasolvasztókkal, bőrgyártással, szénbányával; igen élénk gabonakereskedéssel; a Buccleugh-hercegek pompás kastélyával. Három km.-nyire van a Dalhousie-kastély. - Buccleuch (l. o.) 6-ik hercegének, Montagu-Douglas-Scott Vilmosnak legidősebb fia, János (szül. Londonban 1864. márc. 30.), a Dalkeit grófja címet viseli.

Dall

1. Karolina Healey, É.-amerikai irónő, szül. Bostonban 1824. 1844. D. Károlyhoz ment feleségül. Munkái: Essays and sketches (1848); Woman's right to labor (1860); The college, market and court (főmunkája a női kérdésről 1868); Patty Gray's journey (1869-70); The romance of the association (1875); My first holiday (1882); továbbá Colorado, Utah és Kalifornia leirása.

2. D. Roderick, állítólag az utolsó «vándorló skót hárfás», ki 1740. még élt. Dalai közül többet megőrzött a skót nép.

3. D. Vilmos Healey, amerikai természetbúvár és utazó, szül. Bostonban 1835. Saját költségén utazott Alaszkában 1868 őszig és uti tapasztalatait Alaska and its resources (Boston 1870) cim alatt tette közzé. 1871-73. az Aleuti szigeteken, 1874. és 1880. ujra Alaszkán járt.

Dalleus

l. Daillé.

Dallam

(melodia). A zenében a hangok vagy egmásután hangzanak, vagy több hang egyidejüleg hangzik. Az egymásután hangzó művészi szabályokkal alkotott, tehát zenei értelmü hangsorozatot D.-nak nevezik; azt a zenét pedig, melyben kifejezésteljes és könnyen felfogható D.-ok fordulnak elő, dallamosnak nevezik. A dallamosság mindig kiváló tulajdonsága volt a zenének. A harmónia és a ritmus változatosságával lehet ugyan palástolni a dallamosság hiányát, de valódi és tartós hatást csakis azok a mesterek értek el, akik eredeti és változatos D.-okat teremtettek.

Dallamos

(eszt.), a költészetben oly versről szokás mondani, melynek már az elolvasása is bizonyos zenei ritmus érzetét kelti bennünk és ugyszólván a dalolásra indít. Rövidke sorok élénk, érzelmes előadással leginkább viselik magukon a dallamos jelleget.

Dallamtan

(melodika). Igy nevezik a zeneszeréstannak azt a részét, mely a dallamok megalkotásánál szem előtt tartandó elveket és szabályokat tárgyalja. Kizárólag D.-t tárgyaló művek nincsenek; e helyett a különböző zeneelméleti művekben s különösen a zeneszerzéstanokban van a dallamok szerkezete tárgyalva, s a szükséges szabályok felsorolva. A harmónia gazdagabb és mesterségesebb s a ritmus változatosabb alkotását beható tanulmányok alapján, nagy szorgalommal a gyengébb tehetség is megtanulhatja, de kifejezésteljes dallamokat csak a valódi tehetség talál föl.

Dallas

1. több county az Egyes.-Államokban; és pedig Alabamában (2300 km2 ter., 40500 lak. Selma székh.); Arkansasban 5710 lak., Princeton székh.); Jowaban (1658 km2 ter., 12020 lak., Adel székh.); Misszuriban (1490 km2 ter., 8380 lak. Buffalo székh.); Texasban (16000 lak.). - 2. Az ugyanily nevü county székhelye Texas államban, a Trinity folyó partján, fontos vasuti csomópont, (1890) 38067 lak., pamut- és gyapjuszövéssel, szappan-, ecetgyártással, állat-, bőr- és pamutkereskedéssel.

Dallas

(ejtsd: dellesz) György Mifflin, É.-amerikai államférfiu, régi skót családból, szül. Philedelphiában 1792 jul. 10., megh. u. o. 1863 dec 31. Tanult jogot, aztán tagja lett a pennsylvániai törvényhozó testületnek s mint ilyen 1828. Jackson elnökké választása körül nagy tevékenységet fejtett ki. Nem sokkal utóbb szövetségi tanácsos lett és hirre tett szert a nemzeti bank elleni küzdelemben. 1836. Buren elnök Pétervári követté nevezte ki, mely állását 1839. hagyta oda. 1844. alelnökké választották, de már 1845 márc. 4-én tisztségéről lemondott, sőt 1849. a demokrata pártklubból is kilépett és a politkától teljesen visszahuzódva ügyvédi gyakorlatának élt. 1857. Buchanan elnök londoni követté nevezte ki, honnan 1821. tért vissza. A polgárháboru kitörésekor lelkesen küzdött az északi-államok pártján, az unió épségben maradása mellett.


Kezdőlap

˙