Darbar-Szahib

l. Amricar.

D'Arblay

Frances, angol regényirónő, l. Burney 2.

Darboux

János Gaston, francia matematikus, szül. Nimesben 1842 aug. 13-án. 1877-81. maître de conférences volt az école normale-on, 1873-81. a párisi faculté des scienceson az elméleti mekánika és a geometria helyettes tanára; 1881. a felsőbb geometria címzetes tanárává lett. Irt számos becses értekezést. Leçons sur la théorie générale des surfaces et les applications géométriques du calcul infinitésimal cimü terjedelmes műve 1889 óta jelenik meg.

Darboy

(ejtsd: darboa) György, párisi érsek, született Fayl-Billotban (Haut-Marne) 1813 jan. 16., a communisták agyonlőtték 1871 máj. 24. 13 éves korában a langresi szemináriumba lépett, tiz évvel később, 1836. pappá szenteltetett s St-Dizierben mint segédlelkész nyert alkalmazást. 1840. püspöke a langresi papnevelő intézet tanárává nevezte ki; ez állásában 5 évet töltött. 1845. az intézet szerzetesekre lett bízva; Darboy most Párisba ment, hogy teljesen a tudományoknak éljen. Még ez évben kiadta areopági Dénes iratainak francia fordítását. 1846. a College Henri IV. alamizsnása és tiszteletbeli kanonok lett. 1854. a párisi érseket Rómába kisérte; 1855. cimzetes érseki vikárius, 1859. nancy-i püspök lett; püspöki székét azonban már 1863. a párisi érseki székkel cserélte föl. Hitéért való lángoló lelkesedés, fáradalmat nem ismerő tevékenység, önzetlen szeretet embertársai iránt jellemezték őt mindezen állásokban. A császár is elhalmozta kegyeivel: 1864. főalamizsnássá és szenátorrá, 1866. a közoktatásügyi tanács tagjává nevezte ki. Résztvett a vatikáni zsinaton, melyen az infallibilitás kimondását ellenezte ugyan, de a dogma kihirdetése után az egyház határozata előtt alázatos hittel meghajolt. Az 1870. háboru alatt nem távozott Párisból, hanem mint igazi főpap, a betegek, sebesültek vigasztalásával s gyámolításával foglalkozott. Az 1871 márc. 18. kezdődött Commune uralma alatt is Párisban maradt. Ápril 4. elfogták s előbb a Conciergerieben, majd a Mazas-börtöben tartották mint a Commune kezesét. A fogságban a legnagyobb méltatlanságoknak, durvaságoknak, nélkülözéseknek volt kitéve. Tisztelői többször kisérletet tettek, hogy a szeretett főpapot megszabadítsák, de a nagylelkü érsek a tervezett szökési kisérleteket visszautasította, május 24. este pedig a Commune rendeletére D.-t és 5 fogolytársát (Bonjeau, Deguerry, Allard, Clerc és Ducoudray) a La Rochette börtön udvarán agyonlőtték. Munkái: Les femmes de la Bible. Les saintes femmes. La vie de Saint. Thomas Becket. Oeuvres pastorales. - V. ö. Historie de la vie et des oeuvres de Mgr. Darboy archeveque de Paris. Par Mgr. J. A. Foulon, archeveque de Lyon (1889 Paris); Karácson Imre dr., Darboy érsek végnapjai (Kath. Szemle, 1890 IV. füzet).

Darby

János Nelson, a darbysta-felekezet alapítója, szül. Londonban 1880 nov. 18., megh. 1882 ápr. 28. Tekintélyes ir család sarja; jogi tanulmányai elvégzése után ügyvéd volt, de aztán teologiával kezdett foglalkozni és az anglikánus egyház papja lett. Nézetei miatt az anglikánus papság üldözte, ugy hogy 1838. Genfbe, majd 1840. Lausanneba kellett mennie, és Waadtlandban számos hivőt szerzett tanának; később visszatért Angliába. Számos művet irt.

Darby-acél

az az acél, melyet Thomas eljárása szerint konverterben gyártanak és a kiöntött anyagot kellő karbonizálás végett kokszporral elegyítik. Nálunk ezt az eljárást a salgó-tarjáni vasgyárban használják a sínanyag készítésére. L. Vas.

Darbysták

más névvel plymouthi testvérek, kik alapítójuktól, Darby Jánostól vették nevüket. L. Plymouthi testvérek.

D'Arc

l. Jeanne d'Arc.

Darcel

Alfréd, francia régész és műtörténész, szül. Rouenben 1818 jun. 4., meghalt Párisban 1893 májusban. Elvégezvén a mérnöki tanfolyamot, 1862. a Louvre régiségtárához került mint őr és jeles dolgozatokat irt a korai középkori művészetről (Journal archéologique). 1871. Jules Simon miniszter a francia gobelin-ipar élére állította, 1885. pedig a Musée Cluny-nek lett igazgatója, melyet számos, fölötte becses vétellel gazdagított. Elsőrangu tekintélynek tekintették szakmájában. Megirta: La tapisserie, Les manufactures nationales de tapisserie, L'inventaire général des richesses d'art de la France, Catalogue de l'exposition rétrospective de l'art français au Trocadéro en 1889. c. munkákat.

D'Arcet

János Péter József, francia kémikus, l. Arcet.


Kezdőlap

˙