Demonologia

(gör.) a. m. démonok rendszere, tana.

Démonománia

(gör.), rossz szellemek által megszállott egyén (daemonomaniacus) olyan elmebeteg, a ki eleven káprázatok behatása alatt azt képzeli, hogy idegen szellemek laknak testében, kiknek hangját hallani véli és kik mindenféleképpen kinozzák. Hajdanában egyházi kezelés alá kerültek az ilyen egyének, mert a rossz szellemek bevándorlását az emberi testbe ugy tekintették, mint egy kétségen kivül álló, biztos tényt. Azokat a papokat, kik avval foglalkoztak, hogy imádsággal, vagy más módon igyekeztek megszabadítani az embereket e bajuktól exorcistáknak nevezték.

Demonstrabilis

(lat.) a. m. bebizonyítható, kimutatható. - Demonstrál, kimutat, bebizonyít; ad oculos demonstrare, láthatóan, kézzelfoghatóan bebizonyítni; Quod erat demonstrandum, a matematikai bizonyítás, szokások formulája: ami bebizonyításra várt; demonstrativ, szemléltető; demonstrativ gyökér, l. Gyökér; demonstrativum, v. demonstrativ névmás, l. Névmás. Demonstrator, magyarázó, szemléltető.

Demonstráció

(lat.) a. m. kimutatás; a tapasztalati tudományokban kézzelfogható bemutatása valamely tárgynak vagy eseménynek. A filozofiában a. m. bebizonyítás. Politikai értelemben a. m. tüntetés. A katonaságnál oly hadműködések végrehajtása, melyek az ellenfelet főtámadásunk irányára nézve tévedésbe ejteni képesek.

Demont

Adorján Lajos, francia festő, szül. Douaiban 1851 dec. 28. Művei közül felemlítendők: A rue Notre-dame Douaiban; Kunyhó ősszel (1877); Augusztus Északon (az állam megvette a Luxembourg muzeum számára); Malom (hasonlóképen); Patak; Az éjjel (1884, ugyancsak a Luxembourg-muzeumban); Tél Flandriában; Elutazás stb. Az 1889-iki világkiállításon Demont aranyérmet kapott. - Neje, D. Breton Virginia, szintén festő, szül. Courrieresban 1859 julius 26. Breton Gyula tájképfestő leánya. Munkái közül felemlítendők: Kis forrás; Aprilisi virágok; Az első lépés, (mely az amsterdami 1885-iki kiállításon aranyérmet nyert); A család (1882); A tengeri farkasok; A kenyér; Fürdő (1888); Tanulmányfő (1890); A messiás (1891) stb. Többször kitüntették, így az 1889-diki kiállításon aranyéremmel.

Demonte

község Cuneo olasz tartományban, a Stura partján (1881) 5854 lak.; egykoron az Alpok egyik kulcsának tekintették; erődítményeinek romjai maig is megmaradtak.

Demonter

(franc., ejtsd: dömonté), valakit lováról lerántani; gépezetet szétszedni; valakit zavarba ejteni; katonaságnál lődözéssel ellenséges lövegeket harcképtelenné tenni.

Démophón

a görög mitológiában Théseus és Phaidra, Minós leányának fia, Akamás testvére, atyjának utódja Athén királyi székén. Testvérével együtt el volt rejtve a trójai fa-lóban, ketten viszik haza a város bevétele után nagyanyjukat, Aithrát a trójai rabságból. Visszatértekor Amfipolisz közelében a trák parton hajótörést szenvedvén, elcsábította Sithón király leányát, Phyllist. Midőn az argivok a trójai palládiummal éjnek idején Phaleron kikötőjébe érkeztek, és az athéniek földjét, melyet ismeretlen országnak tartottak, dulni kezdték. D. őket megtámadta, s tőlük a palládiumot elvette. Mivel a h arcban több argiv-val egy athéni is elesett, D. az akkor általa először alapított és vigyázatlanságokból elkövetett gyilkosságok felett biráskodó, epi Őalladiy-nak (a palládiumi-nak) n evezett törvényszék itéletének vetette magát alá. Utódja volt Oxynthés, emennek Thymoités.

Demoralizálás

(fr.) elerkölcstelenedés; hadseregre vonatkozólag bátorság-, bizalomvesztés; demoralizáció, erkölcsi elvadulás.

De mortuis nil nisi bene

(lat.) a. m. a megholtakról semmit (se mondj), mint jót.


Kezdőlap

˙