Divide et impera

(lat. a. m. ossz szét és uralkodjál!) ravasz politikai elv jelszava, melynél fogva a népet különböző érdekek szerint pártokra osztják, hogy így az egyes pártokat annál könnyebben fékezhessék.

Dividenda

l. Osztalék.

Dividing Range

az Indiai- és Nagy-oceán közt vizválasztóul szolgáló hegylánc Ausztráliában, amely Victoria és Uj-Dél-Wales gyarmatokban a part mentét követi és azután Queenslandban Craigs, Denham és Carnarvon nevek alatt a szárazföld belsejébe nyulik be. Három főrészre oszlik: ezek a Pireneusok, a tulajdonképeni D. és az Ausztráliai Alpok. A tulajdonképeni D. Ballarat-kerületben van.

Dividivi

(Dividibi, Libidibi v. Libidavi. növ.), a cserző berzsenyfa (Caesalpinia coriaria Willd.) csiga- v. S-alakuan görbült száraz, kemény, gesztenyeszinü, egész 8 cm. hosszu, 2-3 cm. széles hüvelye. Szivós külső és belső bőre között okkerbarna anyaga és 2-4 lencsealaku magva van. Tartalma 19-26,7 (mások szerint 32, sőt 49 %) cserző sav. Legelőször a spanyolok 1768. hozták Európába. Ma Caracason, Marakaibon és Curassaon át jut a kereskedésbe; cserzőnek és fekete festéknek használják. L. Cserzőanyagok.

Divina

(Nagy-), kisközség Trencsén vármegye kisuca-ujhelyi j.-ban, (1891) 1227 tót lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Divináció

(lat.) a. m. jóslóképesség, látnoki erő, sejtés; a rómaiaknál belefoglalva a mantikára (jóslás) vonatkozó összes jelenségeket, intézményeket, csodaszerü eseményeket, orakulumokat, madárjóslásokat. A régi római jog kifejezése szerint D. a birói vizsgálat, hogy a panaszosok közül ki legyen a fővádló, és a többiek csak melléje sorakoznak. Igy Verres bünügyében arról volt szó, hogy Cicero vagy Caecilius legyen-e a fővádló, azért Ciceronak Verres ellen mondott első beszéde D.-nak neveztetik. A birák ilyenkor bizonyos erkölcsi elővéleménnyel itéltek (divinabant); innen a név eredete.

Divina Commedia

(ol.), isteni comédia, l. Dante.

Divinatio, non interpretatio est quae omnino recedit a litera

(lat.), Bacon tétele a nem törvénymagyarázat tárgyában. A. m. Gyanítás, magyarázat az, a törvény betüjétől teljesen eltekint.

Divinitas

(lat.) a. m. istenség.

Divinum jus

(lat.) a. m. isteni jog, azaz a természetjog és isteni tételes jog. Ez utóbbi ó- és uj-szövetségire oszlik.


Kezdőlap

˙