Douairiere

(franc., ejtsd: duariér), főrangu hölgy, aki a neki kiutalványozott tartásból (dotarium) él. Reine d., a király özvegye.

Douane

l. Vám.

Donarnenez

(ejtsd: duar-), tengerparti város Finistere francia départementban, a róla elnevezett öbölnél 22 km.-nyire Quimpertől, vasut mellett (1891) 10021 lak., nagyon élénk halászattal, különösen szardinia halászattal. Az 54 km. kerületü D.- i öböl egyike a legszebbeknek Európában. Vele szemben több sziget van (Sein stb.).

Douay

(ejtsd: dué), 1. Felix Károly, francia tábornok, szül. 1816 aug. 14., megh. Párisban 1879 máj. 4. Pályáját mint közkatona kezdte s 1838 hadnagy, 1855. ezredes, majd, miután Niel maréchal hadtestével végig küzdötte az olasz hadjáratot és a solferinói csatában sulyosan megsebesült, hadosztálytábornokká lett (1859). Résztvett a mexikói hadjáratban s megverte Uraga mexikói tábornokot. Visszatérve Párisba, III. Napoléon főhadsegédévé nevezte ki s az 1870. háboruban a 7. hadtestet vezényelte a wörthi csatában s a Beaumont és Sédan melletti ütközetekben. Sédan-nál német fogságba esett, melyből csak a békekötés után zabadult ki. Az Auxerre-ben (Burgund) toborzott hadtest élén mint első vonult be a commune által védelmezett Párisba 1871 máj. 21. s Dombrovszki kommunistáit levervén elfoglalta Belleville magaslatait, megmentette a kommunisták által felgyujtott Louvre-t s utat nyitott Cissey tábornok csapatainak. A köztársasági hadsereg ujjászervezésekor a 6. hadtest parancsnokává nevezték ki.

2. D. Károly Ábel, francia tábornok, született 1809., megh.1870 aug. 4. 1844. zászlóaljparanscnok volt, 1848. Algériában a 8. vadászzászlóaljt vezényelte, 1855. a Malakoff hősies ostromlásáért ezredessé, 1859. Solferinónál tanusított vitézségeért dandártábornokká, 1866. hadosztálytábornokká nevezték ki s 1869. a 7. hadosztályt vezénylé Alençonban, majd a saint-cyri katonaintézet igazgatója lett. A német-francia háboru kitörésekor az előhadnak kiszemelt 1. hadtest 2. hadosztályának volt parancsnoka s az első nagyobb ütközet közben, Weissenburg magaslatain elesett.

Double

(franc., ejtsd: dubl) a. m. kettős; régi franc. ezüstpénz = 2 denier.

Doublé

(franc., ejtsd: dublé) a. m. kettőzés, a szövésben több fonál összesodrása, az ékszerészetben l. Drágakő.

Doubleday

(ejtsd: döbbldä) Tamás, angol nemzetgazdász, szül.1790. megh. 1870. Különösen nevezetes a Malthus-féle népességi tan ellen intézett támadása. D. azt állítja, hogy a természet szabályozza a népességi szaporodást akkép, hogy a jólét mellett a tevékenység csökkenése által a szaporodás apad, ellenben nélkülözés mellett a termékenység emelkedik. A termékenység fordított viszonyban áll a táplálkozáshoz. D.-nek nem sikerült a Malthus tanában rejlő alapigazságot megingatni; nem vette figyelembe, hogy a szaporodás iránya számos tényezőnek befolyása alatt áll és ezért bizonyos kétségbe nem vonható jelenségeket, melyek közé a szegény osztályok nagy szaporasága tartozik, helytelenül magyarázott. Munkái: The true law of population shawn to be connected with the foor of the people (1841); financial, monetary, and statistical history of England from 1688 to the present time (1847) stb.

Doublette

(franc., ejtsd: dublett), a. m. két példányban meglevő; nevezetesen gyüjteményekben, p. könyvek vmely könyvtárban; aztán oly tárgyak, melyeket csak párosan adnak el; az ékszereknél két kőből összetett drágakő, melyek közül az egyiket alsó, a másikat fölső résznek vájták ki.

Doubliren

a harminc éves háboru óta a gyalogságnál használt műszó, amellyel az először a svéd csapatoknál (1631) alkalmazott azon eljárás jelöltetett meg, amely szerint lövés előtt a 2-ik, 4-ik és 6-ik sor emberei az 1-ső, 3-ik és 5-ik sor emberei közötti közökbe léptek s igy az eredetileg 6 sorban sorakozó csapat valamennyi embere lőhetett.

Doublure

(franc., ejtsd: dublűr) a. mint bélés, hajtóka.


Kezdőlap

˙