Dutchman

(ang., többessz. dutchemn, ejtsd: döcsmen), hollandi, Észak-Amerikában a németek megvető elnevezése.

Dutens

(ejtsd: dütáń), 1. József Mihály, francia mérnök, szül. Toursban 1765 okt. 15., meghalt 1848 aug. 6. Mérnök volt, ki 1802-től kezdve több fontos csatorna- és utépítési munkálatot vezetett; igy többek közt a simploni ut készítését. 1818. a francia kormány Angliába küldte a hajózás tanulmányozására. Itt gyüjtött tapasztalatait Mémoire sur les travaux publics de la Grand-Bretagne és Esprit d'association en Angleterre címü műveiben tette közzé, melyeket Histoire de la navigation intérieure de la France c. két kötetes munkája követett (1829). Ettől kezdve behatóbban foglalkozott nemzetgazdasági kérdésekkel, amint ezt követő munkái igazolják: Analyse raisonnée des principes de l'économie politique- Mémoire sur les moyens de nationaliser l'instruction; Essai comparatif entre les revenues de la France en 1815 et 1838.

2. D. Lajos, francia tudós iró, szül. Toursban 1730 jan. 15., megh. Londonban 1812 máj. 23. Turinban a britt követ, majd lord Mackenzie káplánja és titoknoka volt, később az angol király udvari történetirója lett. Ő kezdte meg legelőször Leibnitz műveinek terjedelmes kiadását (Genf 1769, 6 köt.). Művei: Recherches sur l'origine des découvertes attribuées aux modernes (Páris 1766. 2 köt.; 1812 2 köt.), melyben túlbecsüli a régiek tudását és találmányait; Le tocsin (Róma 1769), később Appel au bon sens cimen jelent meg (Lond. 1777), heves támadások vannak benne Voltaire és Rousseau ellen; Histoire de ce qui s'est passé pour le rétablissement d'une régence en Angleterre (London 1789). Élettörténete: Mémoires d'un voyageur qui se repose (Páris 1806, 3 köt.) címen jelent meg.

Dutka

XVII. századbeli kisebb ezüst éremfaj, mely két cseh, lengyel fillért (dwutka) képviselt.

Dutkóró

(növ.), l. Butykóró.

Dutr.

természettudományi nevezések mellett Dutrachet René Joachim Henrik nevének rövidítése.

Duumviri

(lat.) a. m. két férfi, a régi Rómában bizonyos közhivatalnokok neve. A már Tullus Hostilius által kinevezett D. capitales v. D. perduellionis felségsértési perekben itélő birák voltak. D. sacri faciundis a szibilliai könyvek őrzésével voltak megbizva. Számuk később 10-re, még később 15-re emelkedvén, ehhez képest Decemviri, illetőleg Quindecemviri nevet nyertek. D. navales, a hajóhad parancsnokai, a császárok idejében Praefecti classis. A gabona felosztására nevezett hivatalnokok: D. frumento dividundo; templomok építésére D. aedi faciendoe: templomok felszentelésére D. aedi dedicanoe. Több municipiumban és a gyarmatokban D. juri dicundo, kik a szenátust összehivták, ott elnököltek s egyuttal a legfőbb birák is voltak.

Dúvad

a kártékony és ragadozó emlős állatok vadászati elnevezése. Kártékonyak: vaddisznó, borz, mókus; ragadozók: medve, farkas, hiuz, vidra, vadmacska, róka, nyuszt, nyest, görény, menyét.

Duval

(ejtsd: düval), két county az észak-amerikai Egyesült-Államokban; az egyik Floridában 1100 km2 területtel, 19 426 lakossal, Jacksonville székhellyel; a másik Texasban, 5732 lakossal.

Duval

növénynevek után Duval-Jouve József a strassburgi akadémia inspektora nevének rövidítése. Szül. Boissy-Lamberville-ban 1810., megh. Monpelleierben 1883 aug. 25. Munkái: Histoire naturelles des Equisetum de France (Páris 1864); Études sur le pétiole des Fougéres (Hagenau 1856-1861); Études anatomique de quelques Graminées (Montpellier 1870).

Duval

1. Bálint, francia tudós, szül. Artonayban 1695 jan. 12., megh. Bécsben 1775 szept. 13. Voltaképen Jameraynak hivták; fiatal korában tehénpásztor volt s magától tanult meg irni és olvasni. Véletlenül bukkantak reá a lotharingiai fiatal hercegek, akik gondoskodtak róla, hogy tanulását a pont-á-moussoni jezsuitáknál tovább folytathassa. Rövid idő alatt oly előmenetelt tanusított, hogy Lipót herceg 1718. magával vitte Párisba s kinevezte Lunévillebe a történelem tanárává. Mikor 1735-ben Lotharingiát átengedték Leszczynszki Szaniszlónak, D. az ottani hercegi könyvtárral együtt Firenzébe ment, hol tiz évig lakott. I. Ferenc császár Bécsbe hivta a pénz- és éremgyüjtemény főnökévé. Munkáit (Oeuvres) Koch adta ki Strassburgban 1784. két kötetben. V. ö. Kaiser, Leben D.-'s (Regensburg 1788).

2. D. Edgare Raul, francia politikus, l. Raoul-Duval.

3. D. Mátyás, francia anatomus, szül. Grasseban 1844 febr. 7. Lereboullet Leonnal együtt irta: Manuel du microscope dans ses applications au diagnostic et á la clinique (Paris 183); egymagában pedig Précis de technique midroscopiqe et histologique ou introduction pratique á l'anatomie général (u. o. 1878); c. munkáját; ő tőle való még a kitünő: Atlas d'embryalogie (u. o. 1888).


Kezdőlap

˙