Édesvizi quarc

l. Édesvizi mészkő.

Édesvizi törmelék

patakok, folyók s általában édesvizek lerakta kavics, homok, iszap s egyéb törmelékanyag.

Edfu

város Felső-Egyiptomban, a Nilus balpartján, az é. sz. 24° 58' 43'' alatt, kék pamutkelmeszövéssel és agyagedény készítéssel. E. a régi Apollinopolis Magna helyén áll, amelyből csekély romokon kivül a Ptolemaiosok korából meglehetősen jó karban levő templom maradt fenn; ennek 68 m. szélességü propylona 49 m. hosszu és 42,6 m. széles oszlopoktól környékezett udvarban áll, a végén pedig 18 oszlopból álló 14 m. hosszu porticus van, amely mögött egy csarnok, folyosók és kamarák láthatók. V. ö. Rochemonteir, Le temple d'Edfou (Páris, I. köt. 1892).

Edgar

(angolszász Eadgar, ófelnémet Ötker), német és angol férfinév, a. m. hajítódárda.

Edgar

county Illinois É.-amerikai államban 1550 km2 területtel, 23 570 lakossal, Páris székhellyel.

Edgár

(Clinto és Edeling melléknévvel). A Magyarországba menekült Eduárd angol herceg fia Ágotától, kit Worcesteri Florentius (meghalt 1118) angol krónikás, Henrik német császár leányának, Ordericus Vitalis (szül. 1075) pedig Salamon magyar király leányának mond. Általánosan elterjedt az a nézet, hogy ez a Salamon nem más, mint Szt. István, de mint Wertner M. megjegyezte (Az Árpádok családi története. 51. l.), ez esetben Szt. István bizonyára nem tette volna meg utódának, hanem a trónt mindenesetre leánya, illetőleg veje és unokái számára biztosította volna. Bizonyos azonban, hogy Ágota közeli rokonságban volt Szt. Istvánnal vagy talán I. Endrével s Ordericus Vitalis azért mondja a férjét Eduárdot is magyar királynak. További sorsára nézve, l. Angolszász-magyar hercegek (I. k. 658. l.).

Édgecombe

(ejtsd: edskomb), county É.-Karolina É.-amerikai államban, 1500 km2 területtel, 26 800 lak., Tarborough székhellyel.

Edgefield

(ejtsd: edsfild), county D.-Karolina É.-amerikai államban, 3970 km2 területtel, E. székhellyel.

Edgeworth

(ejtsd: edswört) 1. Henrik Allen, XVI. Lajos gyóntatója, szül. Edgeworth-townban (Irország) 1745., megh. 1807 máj. 22. Mint konvertita került Toulouseba a jezsuitákhoz, azután a Sorbonneba s itt a király hugának volt gyóntatópapja. Mint ilyen kisérte ki XVI. Lajost a vesztőhelyre s maga is csak nehezen szabadult meg a haláltól. Azután Angliába ment Artois grófhoz (X. Károly), majd Mitauba XVIII. Lajoshoz. - Memoirs-jait Sneyd-Edgeworth E. adta ki (London 1815); Letters and memoirs-jait pedig R*** Tamás, franciául Elise de Bon, (Páris 1818).

2. E. Mária, angol irónő, E. Lovell Rikhárd angol feltaláló és parlamenti képviselő leánya, szül. Berkshireban 1767 jan. 1., megh. Edgeworth-townban 1849 máj. 22. Először Essay on practical education (1798) c. munkájával vonta magára a figyelmet. Atyjával együtt irta Essay on Irish bulls (1801) munkáját. Atyja halála után adta ki Memoirs of Rich. Lovell E., begun by himself and concluded by his daugther (London 1820) könyvét. Első figyelmet keltett regénye: Castle Rackrent (u. i. 1802); ezt követték: Belinda (1803); popular tales (1804); Leonora (1806). 1809. jelent meg Tales of fashionable life-jának első sorozata, melyhez 1812. járult a második; ebben a legjobbak az Ennui és The Absentee. Patronagejában (1814) az arisztokraták hibáit ostorozza, Harrington-jában (1817) pedig a zsidók elleni előitéleteket. Ifjusági iratai: Rosamund (1822); Harry u. Lucy (1825), Oralndino (1847). Utolsó regénye: Helen (1834). E. felülmulhatatlna az ir népélet rajzolásában, előadása élénk, fantáziája gazdag, itélőtehetsége éles, nyelve tiszta, összes műveit többször kiadták (utoljára Lond. 1870, tiz kötet).

Edgren

Anna Sarolta, svéd irónő, szül. Stockholmban 1849., megh. Nápolyban 1892 okt. 24. Azon szellemi mozgalomnak, melyet Brandes György támasztott Dániában a 70-es évek elején, lelkes támogatója volt hazájában. Fő működési tere irodalmi tevékenységének a nők emancipációja. A skandináv népek azon irói közt, kik e kérdéssel mélyen, behatóan, igazi tudással és szivbeli melegséggel foglalkoztak, e lelkes irónő a legelsők egyike. Minden művében alaphangként vonul át e kérdés boncolgatása. Szindarabjai, mondhatnók, tisztán e probléma megoldásának szolgálatában állanak (Hur man gör godt 1885 Stockholm); u. ez áll novelláiról is.


Kezdőlap

˙