Epulones

(lat.), az istenek tiszteletére vagy valamely közöröm alkalmából szokásos lakomák (epulum) rendezői, a papi testület tagjai, kiknek hivatalát a pontifexek dolgának könnyítése végett Rómában Kr. e. 196. ugy alapították, hogy plebejusok is elnyerhessék s mellette még akár állami hivatalt is viselhessenek. Számuk kezdetben 3, utóbb 7, Caesar idejében 10.

Epurál

(lat. epuratio) a. m. kitisztít, kiselejtez.

Epurean

(ejtsd: jepurján), Manolaki Costaki, román államférfiu, szül. 1824., megh. 1880 szept. l9. 1870 máj. 2. vette át a miniszterelnökséget, amikor a román republikánus párt forrongásban volt, amely fölhasználva a kitört francia-német háborut, aug. 20. Ploesciben kikiáltotta a köztársaságot s Károly fejedelmet trónvesztettnek nyilvánította. A forradalmárok terve azonban minden nagyobb veszedelem nélkül dugába dőlt. E. még ugyanazon év dec. 25. megbukott, 1872 nov. 11. a Catargiu kabinetbe mint igazságügyi miniszter lépett be, de 1873 ápr. 12. kénytelen volt megválni állásától. 1877-78. pénzügyminiszter volt.

Épület

emberi kéz alkotta építészeti mű, mely egy vagy több körülzárt tért foglal magában s egy önmagában zárt egészet képez. Csak a szilárd anyagokból (kő, tégla, fa, vas stb.) készült magas építményeket hivjuk É.-nek (p. egy sátor nem É.). Vannak nyilvános E.-k (p. templomok, szinházak, börzék, kórházak, városházak, országházak stb.) és magán É.-k (lakóházak, istállók, fészerek stb.); mindkettő lehet ismét egyházi (templomok, zárdák) és világi. Rendeltetésük szerint megkülönböztetünk még gazdasági É.-eket, ideiglenes É.-eket, fő- és mellék-É.-eket stb.

Épületbiztosítás

l. Biztosítás.

Épületfa

mindaz a törzsfa, mely építkezésnél szerepel, tehát főként a luc-, jegenye-, erdei- és vörösfenyő, valamint a tölgyfa is. Szükebb értelemben ezekből a fafajokból készült különböző méretü gerendák, pallók, és deszkák mint félkészáruk, melyeket építkezésnél fölhasználnak. L. Épitő anyagok.

Épületszárny

v. szárnyépület; ha egy épület bizonyos szög alatt - rendesen derékszög alatt - megtörik, az igy támadt épületrészt v. épületrészeket a főépület szárnyainak, röviden É.-aknak hivjuk. Az É.-ak rendesen csekélyebb mélységüek a főépületnél és legtöbbször ennek az egyik vagy mindakét végén vannak.

Épülettőke

a földbirtokon előforduló összes épületek által képviselt érték; az épületek sorába, a szoros értelemben vett épületeken kivül, minden más építési költséget okozott befektetés is tartozik, p. a kutak, hidak, kerítések stb., ellenben a telkesítésekre, p. csatornák, töltésekre stb. fordított költségek a telektőke (l. o.) körébe tartoznak; a telek- és É. együttvéve alkotják a gazdaságban rejlő alaptőkét (l. o.). Az É. nagysága az üzem belterjessége, az építkezési mód és az éghajlati viszonyok szerint nagyon eltérő s hazánkban az alaptőke 20-40 %-ára tehető. Ez az érték uj épületekre vonatkozik. Az épületek által okozott évi költségnél tekintetbe jönnek az É. kamatja 4-5 %, a törlesztés massziv épületeknél 0,4-0,6, könnyüeknél 1,2-1,8 %-kal, a fentartás szintén 0,4-0,6, illetve 1-1,5 %-kal és a tüz elleni biztosítás, ugy hogy az összes évi költség az É. 6-8 %-ára tehető.

Equator

l. Egyenlítő.

Equatorealis

a rendes használatban levő csillagászati távcső neve; tkp. oly műszer, mely valamely adott óraszögü és deklinációju csillag beállítására és megfigyelésére szolgál. l. Csillagászati műszerek.


Kezdőlap

˙