Étage

(franc., ejtsd: étázs) a. m. emelet. L. Emelet és Félemelet.

Étagere

(franc., ejtsd: étazser), kisebb fajta, egymás fölé helyezett polcokból álló butordarab, mely v. lábakon áll, vagy a falon lóg. Modern butor a mult század második feléből. Rendesen drágább, válogatottabb fából csinálják, az egyes deszkákat néha fa-, bronz- vagy réz-balusztráddal diszítik és csecsebecsék, ritkábban könyvek elhelyezésére használják. A mellékelt ábra egy XIX. sz.-beli falon lógó É.-t ábrázol.

[ÁBRA] Étagere

Etain

(ejtsd: eten), város Meuse franc. départementban, 20 km.-nyire Verduntól, a Woëvre nevü terjedelmes sikságon, az Orne és vasut mellett (1891) 2858 lak., gazdasági eszköz-, olaj-, bőrkészitéssel, pamutszövéssel, fa- és gabonakereskedéssel.

Étalon

(franc., ejtsd. etalon), az a fém, melyen valamely ország pénzrendszere, valutája alapszik. Ha azt mondjuk, hogy valamely országban bizonyos fém az É., az nemcsak annyit jelent, hogy az abból készült fémdarabok fizetési eszközt képeznek, mert e tulajdonsággal fel lehetnek ruházva más fémből készült pénzdarabok is, hanem hogy a pénzegység is az illető fém bizonyos sulyának felel meg. Törvényes fizetési eszköz, pénzegység és É. tehát különböző fogalmak. Az É. tehát a valutafém. Az É. lehet ezüst vagy arany, v. mindkettő együtt. Az É. egységet és mintát is jelent, p. normálmintáját a méternek, a kilogrammnak stb. L. még Valuta.

Etamine

(franc.) v. estamin, fésüs gyapjuból készült könnyü nőiruha szövetek gyüjtőneve. Ez alatt a kissé bolyhos felületüek ép ugy érthetők mint az áttört szövetek. Az áttört szövetek mintázata rendszerint az által áll elő, hogy a felvetésnél helyenként kihagyják a láncfonalakat; némely esetben a gaze-kötéssel létesített mintázattal ellátott szöveteket is É.-nak neveznek, ámbár ezek inkább a jour-nak mondhatók.

Etampes

(ejtsd: etamp), város és járási székhely Seine-et-Oise francia départementban, 50 km.-nyire Versaillestől, a Beauce fensik lábánál, a Juine és Chalouette összefolyásánál, vasut mellett, (1891) 8573 lak., kötöttáru készítéssel, takaró-, zsák- és ponyvagyártással; jelentékeny faiskolával és zöldségkertészettel, nagy malmokkal, liszt- és gabonakereskedéssel. Érdekes középkori emlékei: a Notre-Dame templom a XII. sz.-ból, 62 m. magas, szép toronnyal; a Sz. Bazil-templom, régi üvegfestményekkel; a XII. sz.-ból való Sz. Márton-templom görbe toronnyal; érdekes, Guinette nevü régi toronnyal, a középkornak egyik legszebb ilynemü épülete, amelyet VI. és VII. Lajos emeltetett és amelyben Augusztus Fülöp hosszabb ideig tartotta fogva törvényes nejét, a dán Izemburgát. E. már korán lett francia királyi birtokká; I. Ferenc hercegséggé tette. A város, amelynél 604. burgundiai Thierry legyőzte nagybátyját, II. Lotárt, a XVI. sz. polgárháboruiban sokat szenvedett; 1652. a Turenne vezérlete alatt álló királyi seregek romba döntötték, midőn Condé hercege ellen harcoltak. E. Geoffroy Saint-Hilaire-nek szülővárosa.

Etampes

v. Estampes (ejtsd: etan) Anna hercegnő, Meudon Antal leánya, szül. 1508., megh. 1576. Mint Savoyai Luiza anyakirályné udvarhölgye, szépsége és szelleme által annyira lebilincselte I. Ferenc francia királyt, hogy 20 éven át maradt e királynak igen befolyásos kedvese. 1536. a király a látszat kedvéért férjhez adta Jean de Brossehoz s megajándékozta az etampesi hercegséggel. Mondják, hogy V. Károlynak egy karperecért elárulta volna Ferenc haditerveit s igy ő lett volna oka a Franciaországra káros 1544. crespyi békekötésnek. Magában az udvarban féltékenysége a dauphin kedvese, Poitiers-i Diana iránt sok viszályra és pártoskodásra adott alkalmat. I. Ferenc halála után kénytelen volt az udvart elhagyni s Etampesbe költözni, hol a református hitre tért át. Elhagyatottan halt meg.

Etan

szénhidrogén és pedig a paraffinsorozat II. tagja. Képlete: C2H6. Tisztán előállítható a cinketilnek vizzel való elbontása utján, továbbá ugy is, ha ecetsavanhidridet, bariumhiperxiddal hevítünk; képződik a kaliumacetát oldat elektrolizisekor is. Szintelen, szagtalan gáz, mely lehütve erős nyomás alatt folyadékká süríthető. Vizben kevéssé, borszeszben jobban oldódik. Meggyujtva, világító lánggal ég el. Oxigénnel vagy levegővel való elegye a meggyujtáskor igen hevesen robban. A petroleumforrásokból kiömlő gázban E. is van.

Etang

(franc., ejtsd: etán) a. m. halastó, továbbá Franciaország partvidékén nagyobb belvizek neve, melyek parti folyóknak köszönik létüket; keskeny töltések által vannak a tengertől elválasztva és ezzel csak torkolatuk, vagy csatorna által vannak összekötve; többnyire sósvizüek, hasonlóan a lagunákhoz.

Etang

de l', gróf, l. Dupont. (3.)


Kezdőlap

˙