Eufémizmus

(gör.), valamely kellemetlen vagy illemsértő dolognak enyhítő formában való kifejezése, helyesebben megkerülése; eufémisztikus, enyhítő, szépítgető; eufémia, E.-ok használata.

Eufillit

csillámféle ásvány, tkp. muszkovit, paragonit s margarit keveréke. Pennszilvánia: Unionville. Silliman irta le 1850.

Eufón

(euphonium). 1. Chladni (l. o.) által 1790. feltalált hangszer neve, mely az által ad hangot, hogy a függőlegesen elhelyezett s rövidebb-hosszabb üres üveghengerekre alkalmazott érc-botocskák dörzsölés által rezgésbe hozatnak. A hengerek száma 30-40 közt váltakozik s hangmélységét és magasságát azok vékonysága vagy vastagsága határozza meg. Közel egymás mellett állanak, ugy hogy középnagyságu kéz nyolcat is átfoghat belőlük. Ma divatját multa. - 2. Igen használt bariton szinezetü s kromatikus beosztásu rézfuvó hangszer, a katonai zenekaroknál, melyet Sommer talált fel 1843. Hangja hasonlít a tenor-kürtéhez.

Eufónia

(gör.), jóhangzat, széphangzat, a stilus érzéki tényezőinek egyike, mely a beszéd hangelemeinek könnyü kiejtésü és kellemes változatu csoportosításáná alapul. Ellentéte a kakofónia, ruthangzat, mely sok egytagu szó, vagy sok hosszu szó, vagy kemény hangtorlatok, vagy hiatusok, vagy sok egyféle hangzó, illetőleg mássalhangzó összehalmozásával stb. terheli a fület.

Euforbon

és Euforbium (növ.), l. Ebtejfák.

Euforia

(gör.) a. m. könnyü viselet v. könnyü elviselése valaminek; jólét.

Euforin

(euphorin v. phenylurethanum), ugy jön létre, ha klórt tartalmazó szénsavas etiléter anilinnal érintkezik. Fehér, kristályos por, gyengén aromás illattal; ize eleinte alig érezhető, de hosszabb ideig a szájban tartva, ize a szegfüszegre emlékeztet. Hideg vizben alig, borszeszben, sőt borszeszes vizben is elég jól oldható. Santoni szerint (l. Therap. Monatshefte 1890 szept.) igen jó antitermikus, antiszeptikus és antireumatikus szer, sőt egynémely esetben, mint fájdalomcsillapító is bevált. Hőcsökkentő hatása tetemes, mert a lázat már bevétele után 1/2-1 órával lefokozza, s hatása körülb. 5-7 óráig eltart. Adagolását 0,1 grammal kezdhetjük meg s fokozatos emeléssel 1-11/2 gramm is adható pro die. Mint antiszteptikum por alakban hinthető a sebekre, s főleg elhanyagolt genyedő fekélyekre volna kiváló gyógyhatásu.

Eufrátesz

(örményül: Efrad, törökül és arabul: Frat, héberül: Prath, a babiloniai és assziriai feliratokban: Puraatu, ó-persául: Ufratu), folyó az ázsiai török birodalomban. Az örmény felföldön, az Ararat és Erzerum közt elnyuló 3000 m. magas hegyláncon ered két ágból. A D-i a Murad-csaj, az Ararat mellett a Van tótól É-ra, az É-i, a Kara-szu pedig Erzerum közelében fakad; mindkét ág K-ről Ny-nak folyik és a Keban-Ma'aden nevü kis város fölött egyesül és fölveszi az E. nevet, azután D-nek fordul, áttör a Tauruszon, a melyben sokszor igen szük völgyben számos kanyarulatot tesz. Balisznál ujra irányt változtat, DK-i folyásuvá lesz és ez irányát, leszámítva a számos kisebb kanyarulatát, megtartja a tengerig. Balisz fölött jóval kilép a magas hegyek vidékéről, alatta pedig a mezopotamiai sikságon folytatja utját, folyása azután lassabbá és kanyargóssá válik. Chesney angol ezredes szerint az E. egész hossza 2860 km. Biredsikig esése km.-enkint 2,4 m., Biredsiken alul pedig 0,1 m. Az E. forrás-ágai és maga a folyó is, mig a Tauruszból ki nem lép, számos mellékvizet vesznek föl; ezek között a legjelentékenyebbek: a Komer-szu, a Csamurli-szu, a Tokmah-szu, a Gök-szu és a Szadsur-szu, amelyek mind nyugatról torkolnak; Balisz alatt a Belik-szu és a Khabur szakadnak még bele balról. Kornanál az É. sz. 31° alatt egyesül a Tigrissel, hogy Sattel-Arab néven a Persa öbölbe torkoljék. Az E. és Tigris, miként a Nilus, évenkint ki szokott áradni, áradása márciusban kezdődik, május vége felé éri el rendesen a legnagyobb vizállását, mintegy öt hétig megtartja ezt, amely idő alatt igen gyors folyásu, szeptember közepén vagy október havában van a legalacsonyabb vizállása. Hitnél átlag 2065 m3 vizet hord magával másodpercenként. Az antik időkben nagy és hosszu csatornákban vezették le az E. fölös vizét a körülötte elterülő földek öntözésére; a csatornák a tatárcsordák betörései és a török kormány gondatlansága folytán bedugultak és nem termékenyítik többé a földet, hanem veszedelmes mocsarokká alakulnak és főképen Diranieh és Korna közt kigőzölgéseikkel egészségtelenné teszik környéküket. Aránylag legegészségesebb Khaidea klimája télen át. Egykori virágzó állapotát az E. környékének csak egyes romok árulják még el. Gőzhajókkal ritkán, leginkább csak tutajokkal járnak rajta. Azon remény, hogy Európa és K. India közt fontos vizi uttá váljék, nem teljesedett be. V. ö. Chesney: Narrative of the E. expedition. London 1868.

Eufrátesz-völgyi vasut

Az angol kereskedelmi világ már régebben foglalkozott azzal a tervvel, hogy a Keletindiával való rövidebb összeköttetés céljából a Középtenger partjaitól Szirián át az Eufrátesz-partjaira és e folyamvölgyön végig Baszoráig vasut építtessék. Ez utóbbi várostól azután gőzhajók eszközölnék a teherszállítást India partjáig. A kiindulási pontul Sueidie-t (Seleuciát) szemelték ki, Ciprussal átellenben; a föbb állomások pedig Haleb (Aleppo) és Balis volnának. 1882. ez a terv a parlamentben is napirendre került, de a felsőház politikai okokból elvetette. 1884. angol tőkepénzesek a török kormány engedélyével Iszkanderun-tól trasziroztak vasuti vonalat Naleb és Balisz-felé, ezzel kapcsolatban pedig az Eurfrátesz folyón terveztek rendes gőzhajóösszeköttetést. Azonban ez a terv is fennakadt. Több szerencse kisérte a Mersina-Tarsus-Adana Railway Company-társulatot, mely 1884. Mersina kikötővárostól egyelőre Merasig (210 km.) csakugyan megnyitotta és a közel jövőben e vonalat Aintab-on át az Eufrátesz-melléki Biredsik-ig folytatni készül. Említésre méltó, hogy ujabban maga a török kormány tervez vasuti összeköttetést Angora-tól (az uj-anatolai vasut végpontjától) avagy a Fekete-tenger melléki Samsunból Sivas-on át Bagdad-ig a Tigris mentén.

Eufrozina

l. Fruzsina.


Kezdőlap

˙