Évforduló

Valamely esemény, leginkább születés, halálozás stb. időrendi megünneplése. A zsidóknál a szőlők halála napján a gyermekek böjtölni tartoznak, szülőik emlékezetére gyertyát gyujtanak és a zsinagógában a fiugyermekek a kaddis imát mondják el.

Évgyürü

v. évréteg (növ., stata ligni annotina seu annuli annotini), a fa keresztmetszésén szabad szemmel is látható karikák, vagyis a fás növények vastagodása folytán, évenkint keletkező faréteg, melyet mint évi növekedést a nép már régen felismert s a fa éveit róla számolta le. Az É. név leginkább keresztmetszet képétől ered, valóságban azonban inkább évhenger, mert a fa hosszán végighuzódik. A forró vidéki fák belseje egyenletes, vagyis keresztmetszetén É. nem látható, mert egész esztendőn át meglehetős egyenletesen vastagodnak. Az É.-kről a fa életkorát, a rétegek szélességéről megismerjük azokat az éveket, melyek a növekedésre kedvezők vagy hátráltatók voltak. Az É. ugy származik, hogy a kambium a tenyészet végén, a fáké már augusztusban megszünteti a működését vagyis a vastagítást és egész tavaszig szünetel. Ekkor uj fa- és háncs-réteget hoz létre, hanem a háncs nem lesz réteges. A tavasz elején keletkező fában az edények meg a fasejtek tágasabb térségüek, sőt az edények is nagyobb számuak. A későbbi edények belső térsége szükebb, a száma is mindinkább kevesebb, ugy hogy az utoljára alakult faszövetben alig van v. éppen nincs edény. Ezeken kivül a később keletkező fasejtek fala vastagabb, a belseje is szükebb. Ennek folytán lesz a fa külső öve, vagyis a nyári v. őszi pászta (Herbstholz) sokkal tömöttebb és keményebb, mint a tavaszi pászta, vagyis az É. belső öve. Az É. belső és külső öve lassanként elmosódik egymásba, a szélök jobban eltérő, valamint a külső öv is élesen különválik a következő tavaszkor jelentkező laza rétegtől. Az É. hosszmetszetének darabja a deszkán mint láng (l. Deszkaláng) látszik. Az É.-k száma némelykor nem felel meg az esztendő számának, a mióta t. i. a fa él, mert némely esztendőben két É. is keletkezik. A tülevelüek edénynyalábjában (l. az ábrát) az elsőrendü szövetek létrejötte után több edény nem képződik, hanem csakis áledény meg kevés faparenchyma. A tavasszal keletkező áledények belseje tágasabb, a fala pedig vékonyabb; ősz felé ellenben az áledény szükebb és vastagabb falu, s a fenyőfélék É.-je ettől ered.

[ÁBRA] Az erdei fenyő keresztmetszete. F a tavaszi fa, H az őszi fa, J az esztendei határ. A bélsugarak fekete pontja a gyantacsatornát jelenti.

É.-k keletkeznek a szarvasmarha szarvtövein és pedig teheneknél állítólag a vemhességtől, de esetleg a szőrváltástól is - mert bikák és ökrök szarvtövein is láthatók. Az É.-k a szarvasmarha korának meghatározására használtatnak ugy, hogy az egy szarvon megolvasható É.-k számához még annyi esztendőt számítanak, ahány év kell a marhának, hogy kifejlődjék, mert az első évgyürü az éppen kifejlődött marhánál, azután pedig évenkint egy É. képződik. Az É.-k azonban gyakran tökéletlenül fejlődnek ki, s ekkor nehezen olvashatók meg.

Évhád eddin

l. Enveri, Evhad Eddin.

Évian les Bains

város Haute-Savoie franc. départementban, 10 km.-nyire Thonontól, vasut mellett, amfiteátrumszerüen épült a Genfi tó D-i partján, (1891) 2777 lak., sajt- és likőrkészítéssel, bőrcserzéssel. Hideg (9-12° ). cskély mennyiségü ként és szódabikarbonát tartalmazó ásványos vizét fürdésre és ivásra használják. Évenkint 3-4000 fürdővendég látogatja; vizéből, amelyet főkép gyomorbajok ellen használnak, évenkint közel 60000 palackot küldenek szét.

Evickefélék

(állat), l. Angvillulidae.

Evickél

játszva uszkál, a vizben vergődik.

Evictio

(lat.), birtokelvonás, jelesül jogügylet által szerzett dolog birtokának elvonása, erősebb jog alapján. Az, aki E. folytán a dolgot kiadni tartozik, jogosítva van kártérítést követelni attól, akitől a dolgot szerezte. E. előfordul leginkább vételnél, cserénél és osztásnál. Az E. esetei annál gyérebbek, mennél inkább érvényre emelkedik az elv, hogy a jóhiszemü szerző a dolognak tulajdonát megszerzi, vagy legalább a dolgot a valódi tulajdonosnak csakis a dologért adott szerzési ár megtérítése mellett kiadni tartozik.

Evidens

(lat.) a. m. nyilvánvaló, aminek igazságát közvetetlenül, segítő vagy közvetítő gondolatok nélkül átlátjuk. Evidencia, nyilvánvalóság, közvetetlen bizonyosság, nyilvántartás.

Evidenz-Bureau

(német-franc.), a cs. és k. vezérkarnak egyik osztálya, amely a külföldi seregek tanulmányozásával azok erejét, szervezését, felfegyverkezését, elhelyezését stb. nyilvántartja.

Evil Meródach

(Amilmarduk), II. Nebukadnezár babiloni király, Jeruzsálem elpusztítójának utódja (561-560), akit sógora, Nergliszat megölt. Jojáchint, Judának fogságban levő királyát trónralépte után a börtönből kiszabadította és egész életén át kegyesen bánt vele.


Kezdőlap

˙