Evisceratio

(lat.) a. m. a belek kiszedése.

Evitatio

(lat.) a. m. ki-, elkerülés, evitabilis, kikerülhető.

Evkáf

(arab), helyesen ejtve aukáf, a mohammedán népeknél az egyházi alapítványjavak neve; többesszám ebből vakf (vakuf), l. o.

Évkönyvek

valamely év emlékezetreméltó eseményeinek feljegyzései; több ilyen évi feljegyzés összeállítása.

Evlád

arab eredetü török szó, jelent gyermeket, magzatot. Evlád-i vátán, a nemzet fiai v. hazafiak. A szó arab többes szám, de a török nyelv egyesszámunak használja.

E. v. M.

állatok tudományos neve mellett Martens Eduard nevének a rövidítése.

Evocati

(lat.), kiszolgált római katonák, kik a zsoldfelemelés mellett, vagy ha előléptetésre volt kilátásuk, ujból szolgálatba állottak.

Evocatio

(lat.) a. m. kihivás. Innen E. sacrorum, a rómaiaknál szokásban volt az az eljárás amellyel az ostrom alá vett városnak védistenét bizonyos vallási szertartások között arra szólították fel, hogy a várost hagyja el s menjen át hozzájuk. E. inferorum (manium, mortuorum) holtak idézése; a német birodalomban vádlottnak külföldi biróság elé idézése; valamely ügynek a rendes biróságtól a császári biróság elé terelése. Ennek megakadályozására szolgáltak az u. n. privilegia de non evocando. A középkorban E. alatt értették a pápát megillető jogot, valamely ügyet a világi biróságoktól az egyházi biróság elé terelhetni. - Evocatorium, idézőirat.

Evoe

(evan, gör.-lat.), a vigadozók felkiáltása Bakhus ünnepén.

Evolena

(Evolene), falu Wallis svájci kantonban, 14 km.-nyire Vextől a Borgne mellett, 1378 m. magasban, (1888) 1121 lak., ásványvizforrással; nagyszerü környéke (a Sasseneire 3259 m., a Pic d'Arzinol 3001 m., a Dent Blanche 4364 m., Dent d’Hérens 4175 m., az Aiguilles Rouges 3650 m.) és egészséges klimája ujabb időben kedvelt nyaraló hellyé tették.


Kezdőlap

˙