Facsimile

(lat.) a. m. csináld hasonlónak, olyan másolat, mely az eredetivel nagyságra, formára, szinre és minden egyéb részletre nézve lehetőleg megegyező.

Fa-csipa

(növ.), l. Mézga.

Facskó

kisközség Trencsén vmegye zsolnai j.-ában, (1891) 1078 tót lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral. A Facskói hegy oldalában ered a Nyitra folyó.

Facsomor

(növ.) v. fabodra, l. Csomorosfa.

Facsövek

kezdetleges vizvezetékeknél szerepelnek. Legtartósabbak erre a célra a gyantás fenyőfélék, mint a vörös, erdei, fekete fenyő. Tölgyfa drága erre a célra, bár különben igen jó volna. Olcsóság kedvéért luc- és jegenyefenyőt szoktak leginkább használni. L. Cső.

Facsusztatás

szálfákból v. deszkákból, vagy mind a két anyagból vegyesen szerkesztett váluszerü csatornák, melyekbe a fa bedobva, magától lefelé csuszik. A tulajdonképi csatornát és annak talapzatát lehet megkülönböztetni.

[ÁBRA] 1. ábra. Szálfákból készült facsusztató.

A csatorna legtöbb esetben 15-25 cm. vastag, 6-8 méterre rövidített egyenlő hosszu szálfákból készül, melyek száma a szerint, amint hasábfát vagy tönköket, vagy pedig szálfákat akarnak csusztatni, 3-12 darabot tesz. Ezek azután részint egymás között, részint pedig a közös ászkokhoz e (l. 1. ábra) akként erősíttetnek meg faszegekkel, fapeckekkel, sőt külön támasztékkal, hogy körives v. félkörü, v. pedig féleliptikus csatornát alkotnak, melynek felső szélessége a hasábcsusztatóknál 0,30-0,40 méter, mélysége 0,15-0,30 méter; a szálfacsusztatóknál pedig felső szélessége 0,80-1,60 méter és mélysége 0,30-0,60 méter. Az ilyen 6-8 méter hosszu csatornarészt csusztatószakasznak nevezik. Sok ilyen szakasz egyesítéséből származik azután maga a csusztató, mely 3 kilom. hosszu is lehet, és a körülmények szerint v. a földön fekszik, v. a földbe van beeresztve, v. pedig a föld fölött többé-kevésbbé magasan halad. Ez esetben vastag rudakból és tönkökből összeilleszetett állványokon (jármokon, bakokon, kalodákon) nyugszik. Szabály szerint minden szakaszt a két végén és a közepén alá kell támasztani.

[ÁBRA] 2. ábra. Szálfából és deszkából készült facsusztató.

[ÁBRA] 3. ábra. Deszkából készült facsusztató.

A 2. ábra oly mellékcsusztatót mutat, melynek talpfáit vastag deszka pótolja; a 3. ábra pedig átszállíthatót, mely három darab közönséges deszkából van összeállítva. A facsusztatókban a fa, a csusztató állapota (száraz, locsolt, havas v. jeges) és a fa nagysága szerint 12-28 m. másodpercenkinti sebességgel halad.

Factitiva

(lat. kiegészítendő ezzel verba), szószerint a. m. eszközlő ige, vagy helyesebben miveltető ige. - Factitivus, az u. n. változtató eset, p. a magyarban a vá vé ragos főnévi alak; kővé változni stb., l. Határozók.

Factorey

l. Faktoriák.

Factorielle

l. Faktoriális.

Factory-Maund

(ang.), keletindiai sulymérték = 33,865 klgr.; l. Maund.


Kezdőlap

˙