Faipar-iskolák

Oly ipariskolák, melyek a butor- s épület-asztalosságot, esztergályosságot és műfaragást karolják fel, illetőleg ezekben képeznek részben iparos-segédeket, részben művezetőket. Vannak polgári iskolákkal kapcsolatos tanműhelyek, melyek a 4-6. osztályu növendékeket akarják iparosokká képezni. Ezeknek száma csökkenőben van, minthogy a vall. és közoktatásügyi minisztérium fokozatosan megszünteti azokat. Vannak továbbá faipar-szakiskolák 3-4 évi tanidővel, melyeknél a felvétel feltétele a középiskola 2 osztályának sikeres elvégzése. Ilyen van Magyarországon: Aradon, Homonnán, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Nagy-Szebenben. Van végül faipari osztálya a budapesti áll. és a brassói középipariskolának, melyek művezetőket képeznek. A tanidő itt is 3 év, a felvétel feltétele a középiskola 4 osztálya. Faipari szakiskola nyilik meg 1894 őszén Szegeden is.

Fair

(Fara, Färo), 5 km. hosszu, 3 km. széles, 215 m. magas egyedül álló sziget, az Orkadok és Shetland között egyenlő távolságban, Sumburgh-headtól, Mainland D-i végétől 40 km.-nyire. A Dunrossness községhez tartozó sziget lakóinak száma 214. 1588. a spanyol armada admirális hajója ezen szigetnél szenvedett hajótörést.

Fairbairn

(ejtsd: férbörn) Vilmos, angol mekánikus és mérnök, szül. Kelsoban (Skócia) 1789 febr. 19., megh. Moor Parkban Fornham mellett (Surreyban) 1874 aug. 18. Egyszerü napszámosból lett kora leghiresebb mekánikusává és báróvá (1869). Számos javítást tett a fonógépeken s e javítások értékesítéséből gyárat állított fel 1831., egy vashajót építtetett és Millvallban London mellett (1835) nagy hajógyárat alapított, melyben számos nagyszabásu vasmü készült. Másféle gépeken is tett hasznos javításokat. Munkái: Application of iron to building purposes (1854) és később: On cast and wrought iron for building purposes (1864, 4. kiad.1870); Construction of boilers and boiler explosions (1851). Stephensonnal együtt résztvett a Britannia hid építésében is, erre vonatkozó műve: Construction of the Conway and Britannia Bidges (1849); Treatise on mill and mill-work (1861-63, 2 köt., 4. kiad. 1878); Iron, its history, properties and manufacture (1865, 2. kiad. 1869); Useful information for engineers. F. önéletrajzát Pole (London 1877) adta ki. Legidősebb fia, F. Tamás, szül. Manchesterben 1823., mint közhasznu vállalatok sikerének előmozdítója ismeretes.

Fairfax

(ejtsd: ferfex), county Virginia É.-amerikai államban, 1100 km.2 területtel, 13870 lak. F. székhellyel.

Fairfax

1. Eduárd, angol műfordító, megh. 1631 után. F. Tamás természetes fia. Hires Torquato Tasso: megszabadított Jeruzsálemének kitünő fordításáról. (1600, legujabb kiad. 1853).

2. F. Tamás, lord, angol tábornok a forradalom és köztársaság idejében, szül. Dentonban (York) 1611 (v. 1612) jan. 17., megh. 1671 febr. 12. Cambridgeben tanult és azután, mint önkéntes Hollandiában szolgált. A polgárháboru kitörése után hazasietett és azonnal lovassági fővezér lett a parlament által toborzott hadseregben; 1645. pedig a hadsereg vezénylő tábornokává nevezték ki. Rövid idő alatt alvezére, Cromwell, nagy befolyást nyert reá és mindketten diadalról diadalra vezették fanatikus puritán hadaikat. A Naseby mellett kivivott diadal után (1645 jun. 14.) Fairfax a DNy.-Angliát hódította meg s Exeter ostroma meg Oxford megszállása által kiérdemelte a parlament hálanyilatkozatát. Ő kézbesítette a skótoknak a király kiszolgáltatásáért követelt 400000 font sterlinget, de tiszteletet tanusított a királlyal szemben. Midőn később Cromwell a céljainak ellenszegülő hosszu parlamentet feloszlatta, F. csak vonakodva teljesítette Cromwell parancsát. Ugy látszik, a fogoly király kiszabadulására is gondolt, a király fölött itélő bizottság üléseitől távol maradt. 1650. pedig vonakodott a rábizott skót fővezényletet elvállalni, ugy hogy Cromwellnek kellett a felkelt skótok ellen sikra szállania. A köztársaság további folyamában nem játszott szerepet. Cromwell halála után (1658) Monkkal egyetértve a monarkia restaurációját sürgette; mint képviselő megszavazta II. Károly visszahivását. A parlamenti ülésszak lejártával azonban nyugalomba vonult birtokára. Hátrahagyott művei közül emlékiratai nevezendők első sorban (Memoirs, London 1699). Levelezését kiadta Johnson (London 1848-49, 4 köt.). V. ö. Markham, Life of the great lord F. (London 1870); Dict. of Nat. Biogr. XVIII. 141.

Fairfield

(ejtsd: férfild), három county az Északamerikai Egyesült-Államokban, és pedig: D.-Karolinában 1750 km.2 területtel, 18500 lakossal, Winnsborough székhellyel; Connecticutban 1690 km.2 területtel, 98700 lak., F. székhellyel; Ohioban 1270 km.2 területtel, 32540 lak., Lancaster székhellyel.

Fair-Head

(ejtsd: ferhedd) v. Benmore, Irország legészakkeletibb foka Antrim grófság területén, a hegyfok 120 m. magas bazalttömeg 69 m.-nél hosszabb oszlopokkal.

Fair Island

l. Fair.

Fairm.

latin rovarnevek mellett Fairmaire Léo francia entomologus (szül. Párisban 1820 jun. 29.) nevének a rövidítése.

Fairtás

l. Favágás.


Kezdőlap

˙