Falces

(lat.) a. m. sarlók, minden sarlóalaku munkaeszköz; F. murales, erős sarlóalaku, vasvéggel ellátott rudak, melyeket különösen ostrom alkalmával falak, töltések stb. lerontására használtak; F. navales, éles, sarlóalaku kések, melyek hosszu póznákra voltak erősítve és tengeri ütközet alkalmával az ellenséges hajók kötélzetének elvágására használtattak.

Falcidia lex

(lat.), Falcidius néptribun indítványára Kr. e. 40-ben hozott római törvény, mely szerint senki sem tehet vagyonának 3/4-részét meghaladó hagyományokat, ellenkező esetben az örökös jogosítva van a hagyományokból aránylatos levonásokat tenni, amennyiben a negyedrész kiegészítésére szükségesek. A hagyatéknak az örököst feltétlenül megillető s hagyományokkal nem terhelhető ezt a negyedrészt quarta falcidia-nak (falcidiai negyednek) nevezik. A negyedre joga van minden közvetlen örökösnek; több örökös esetében minden társörökösnek. Kiszámításánál a hagyatéknak az örökhagyó halálakor létezett nagysága irányadó; és pedig a tiszta vagyon, tehát az adósságok levonásával. A negyedbe csak az számítható be az örökösnek, amit mint örökös a hagyatékból kap. Bizonyos esetekben a negyed jogát a törvény kizárja, nevezetesen ha az örökhagyó a levonást kifejezetten megtiltotta; ha az örökös a levonás jogáról lemondott, kegyes alapítványok javára tett hagyományoknál stb.

Falcifer

(lat.) a. m. sarlós; falciformis, sarlóalaku.

Falciu

(ejtsd: falcs), kerület Romániában a Prut jobb partján, Jasszi, Vasluiu és Tutova kerületek meg Oroszország közt, 2120 km2 területtel, (1890) 111750 lak. Sik földjét a Prut mellékvizei, a Huşi és Etanu öntözik; a lakosok gabonát és szőllőt termesztenek. A 4 járásra osztott F. székhelye Huşi. (1890) 12660 lak.

Falck

Niels Miklós, német jogtudós, szül. Tondern mellett Emmerevben 1784 nov. 25., megh. 1850 máj. 11. Tanulmányait Kielben végezte, hol 1814. rendes jogtanár lett. 1835. a slezvigi rendek gyülésének tagja s 1838. elnöke lett; 1846. ő is résztvett a kilenc kieli tanár ama mozgalmában, amely a király nyilt levele ellen irányult; 1848. tagja volt az alkotmányozó gyülésnek is, de nemsokára kilépett az ellenzéki pártból. Művei közöl említésre méltók: Juristische Encyklopädie (Kiel 1821, 1839), Das Herzogthum Schleswig in seinem gegenwärtigen Verhältniss zu Dänemark u. zu dem Herzogthum Holstein (u. o.1816), Sammlung zur näheren Kunde des Vaterlands (Altona 1819-25), Handbuch des schleswig-holsteinischen Privatrechts (u. o. 1825-48).

Falco

(állat), l. Sólyomfélék.

Falcoló kés

l. Cserzővargaság.

Falcon

(azelőtt Coro), Venezuela tengermelléki állama Zulia, Yaracuy és Barquisimeto közt, 29145 km2 területtel, (1891) 139110 lak. ÉNy-i részébe benyulik a Maracaibo-öböl. K-ről Ny-ra magaslatok huzódnak végig rajta; ezek között a sierra de San Luis (1253 m.) a legmagasabb. Egyedüli jelentékenyebb folyója a Tocuyo. Földje száraz és sok helyen csak kaktuszok és euforbiák vannak rajta. A főváros ismét, miként régebben, Coro, (1891) 9452 lak.

Falcon.

természettudományi nevek mellett Falconer Hugh (l. o.) nevének rövidítése.

Falconbridge

(ejtsd: fák'nbrids) Tamás, Warwicknak, a kingmakernek történytelen unokaöccse, ki az angol polgárháboru folyamában, 1471. VI. Henrik király hive volt. London ostrománál Yorki Eduárd, Henrik ellenfele, elfogta és lefejeztette. Shakspeare, János király c. tragédiájában egy F. Fülöp, mint oroszlánszivü Rikhárd törvénytelen fia szerepel.


Kezdőlap

˙