Falponk

egy épület falának emeletenkénti vékonyodásánál a visszaugrásnál képződő fok; l. Ponkolás.

Falragasz

l. Plakát.

Falret

János Péter, franc. orvos, szül. Marsillacban 1794., megh. u. 1870. 17 éves korában lépett az orvosi pályára, melyen Pinel és Esquirol által ösztönözve különös előszeretettel foglalkozott az elmekórtannal. Vanves-ban (Páris mellett) nyitott intézetét mintaszerüen berendezte és vezette. Mémoire présenté a l'académie des sciences 1828 et 1829 cimü műve jutalomdijat nyert, az akadémiától ugyanekkor az Académie de médecine tagjává is megválasztották. Főmunkái: De l'aliénation mentale (1838); Du délire (1839); Maladies mentales et des asiles d'aliénés. Leçons cliniques et considérations générales avec un plan de l'asile d'Illenau.

Falsalétrom

l. Salétrom.

Falsarius

(lat.) a. m. okmánymeghamisító. Falsatio, hamisítás.

Falsarok

két falnak keresztezése, ha a keresztező ponton egyik sem megy tul. Szerkesztési módját l. Téglakötések.

False-Bay

31 km. széles és 36 km. hosszu öböl a Fokgyarmat DNy-i részében, a Jó-Reménység foka és a Hangklip között. Belsejében, a Ny-i oldalon van Simon's Bay és Kalk Bay. Amannál van az angolok egyedüli D-afrikai hadihajó állomása, emebben pedig a tengeri fürdők, a melyeket a Capetown lakói látogatnak. A F.-ben virágzó a halászat, néha bálnákat is fognak benne. Az ÉK-i partján van a csinos Somerset-West nevü város.

Falsen

1. Arnold de, norvég költő, szül. Kopenhágában 1755., megh. Krisztiániában 1808. Sok szindarabot irt és fordított, ezek közül Dragedukken cimü vigjátéka hosszu ideig kedvelt darabja volt a norvég főváros közönségének. Hazafias költeményeit, tüzzel telt harci dalait minden norvég ismeri.

2. F. Keresztély Magnus, norvég jogász és politikus, F. Enevold fia, szül. Oslóban (Krisztiánia mellett) 1782 szept. 14., megh. Krisztiániában 1830 jan. 13. Az 1814. kieli béke után F. nem akart tudni a Svédországgal való egyesülésről és a helytartó, a későbbi dán király VIII. Keresztély magántitkárával alkományjavaslatot dolgozott ki, mely az Eidsuoldban elfogadott norvég alkotmányának alapját teszi. A moszi konvenció (1814 aug.) után lassanként megbarátkozott az uj viszonyokkal, 1814. hivatalt vállalt és mint a krisztiániai főtörvényszék elnöke halt meg. Művei közül: Norvégia története érdemel említést (4 köt., Krisztiánia 1823-1824).

Falset

város és járási székhely Tarragona spanyol tartományban, 46 km.-nyire Tarragonától, a Monsant (1071 m.) hegytől D-re, (1887) 3952 lak., hires mogyorótermeléssel; környékén állami ólombányákkal; Katalonia legjobb vörös bora, a prisrato szintén ott terem. 1810 nov. 19. a franciák O'Donnell spanyol vezér hadain itt győzelmet arattak.

Falsetto

(olasz, ném. Fistel) a. m. fejhang. E néven a fiénekesek ama hangjait nevezik, melyek a természetes énekregiszter után következnek, s a szájüreg felső padlásához ütődve érvényesülnek, hangfenékül a fej szolgálván. Az ily fejhangok a nőénekeseknél is előfordulnak, de fisztulának csak a férfihanggal szemben neveztetnek, miután vannak tenorénekesek, kik énekből a legmagasabb hangokat is ki tudják énekelni, s az ily fejhangokhoz csak könnyebbség, s biztosabb intonáció tekintetéből szoktak folyamodni, természetesen a hang szépsége és tömörebb csengése rovására. A falsettozás az énekművészet egyik külön ágát képezi; ritka az olyan énekes, ki művészi tökéllyel tudja használni. Főleg pianó vagy decrescendó hangvételeknél van helyén, s ilyen esetekben szép hatásokat is lehet vele elérni, különben gyakran alkalmazva egyhanguvá s férfiatlan hatásuvá válik, s rendesen a már hanyatló hanganyag elpalástolására szolgál.


Kezdőlap

˙