Falvay

Antal, polgáriskolai igazgató-tanár, szül. Sopronban 1843 aug. 27. Sopronban végezte az elemi és reáliskolát, 1859. az ottani evang. tanítóképzőbe lépett, s két év mulva tanítói oklevelet nyert, 1861-1866. a budai evang. leányiskolában tanított, 1866. a pesti evang. egyház választotta tanítóvá és 1877. iskolája igazgatójává. Jelenleg is itt működik. Élénk részt vett a tanügyi és közügyekben és számos közművelődési egyesület tagja. Több értekezés jelent meg a különböző lapokban és a következő önálló művet irta: Magyar-német olvasókönyv. Elemi és népiskolák számára (Pest, 1867. Péterfy Sándorral): A magyar mondattan példákban (Szeged 1877); Magyar-német olvasókönyv a népiskola II. oszt. számára (többekkel, Bpest 1882); A gyermeki hibák orvoslása (u. o. 1887).

Falvég

ha egy fal nem sarokban végződik, hanem valahol függőlegesen vagy lefelé kissé lejtősen le lesz metszve, akkor ezen metszetet F.-nek hivjuk. A F.-et lehet simán, teljes kötésbe rakni, lehet csorbásan hagyni (különösen ha később hozzáépíteni akarunk). Van ajtó- vagy ablakkávával ellátott falvég.

Falvért

l. Falborítás.

Falx

(lat., többese falces) a. m. sarló, l. Falces.

Falzatlomb

(növ., faldisz Brass., Cissus L.), a szőllőfélék felfutó cserjéje, váltakozó levelekkel, a levéllel szemközt levő kacskaóval, a levelek tövéből eredő apró virágokkal s apró 1-4 magu bogyóval. Mintegy 220 faja mind a két világrésznek tropikus és szubtropikus tájain terem, több faja az erdőben mint a fák liánja, némelyike pedig mint kerti diszlomb ismeretes. Ilyen az ujhollandi C. antarctica Vent. Bogyójából Ausztraliában a kengurubor nevü kedvelt italt készítik. A C. discolor Blume (l. a Diszlomb II. képén) jávai; ága sötétpiros, kacskaója rózsaszinü, levele hosszas szivalaku, pompás bársonynemü sötétzöld, lila-pirossal és fehérrel tarkázott. A nedves meleg házaknak valóságos disze, nyáron szobában is tartható, télen pihen s tavasszal ujra kihajt. A C. augustifolia Roxb. gyökerén él Szumatrán. A Rafflesia Arnoldi. A C. vitiginea L. K.-India iszalagja. Ezt tartják Dioskorides és Hippokrates Amwmon-ának, a melyből a régiek drága amómumbalzsama készült.

Fama

(lat.) a. m. a hir, hirnév, a hir személyesítve, a görögöknél Ossa (l. o.) F. crescit eundo, lat. közmondás, a m. a hir terjedve növekszik.

Famagasságmérő

l. Famérés és Dendrometer.

Famagusta

(törökül Mankusza v. Mankoszta), az ugyanily nevü járás székhelye Ciprus sziget K-i partján, 37 km.-nyire Nikoziától, (1891) 3367 lak. F. sziklán épült, 3 km.-nyi kerületü. Egykori kitünő erődítményeinek romjai részben máig is fennállanak; belseje a pusztulás képét mutatja. Az antik Arsinoe helyén a VII. század vége felé épült. A keresztes vitézek, midőn Ciprus birtokában voltak, nagy gondot fordítottak fejlesztésére. Guy de Lusignan 1191. itt koronáztatta meg magát jeruzsálemi királlyá és azután hozzáfogott erődítményeinek építtetéséhez. 1373. a genovaiak, 1489. pedig a velenceiek birtokába került. 1570 szept. 9-én Bejler-bej ostrom alá fogta. Bragadino velencei hadvezér 10 hónapi makacs védelem után kényszerült a várost, amelyben akkor 70000 ember lakott, a törököknek átengedni, akik elpusztították. F. e pusztítást nem heverte ki. A XIII. századból való szép gót temploma ma mecsetül szolgál, kikötője elhomokosodott, egykori palotái romokban hevernek. Mióta az angolok Ciprust birtokukba vették, F. kikötőjét igyekeznek kotrások által ismét használhatóvá és a város fölvirágzását lehetővé tenni.

Famars

(ejtsd: famar), falu Nord francia départementban 5 km.-nyire Valenciennestől, az Escaut és Rhônelle közt, (1891) 915 lak., számos római régiséggel és a hires Fanum Martis nevü erősség maradványaival, amelyek egy tornyokkal ellátott vastag falból állanak. 1793. itt a franciák erődített tábort készítettek, amelyet ma les Redoutesnak hivnak.

Famászók

(Certhiidae, állat), l. Fakuszók.


Kezdőlap

˙