Farevesedés

A fa korhadása, midőn t. i. a fa rostjai előbb kékes, majd sárgás, fehéres, barnás stb. szint kapnak s összefüggésük annyira meglazul, hogy szerteszét hullanak. Megkülönböztetünk vörös és fehér revesedést. Előbbi fenyőkben gyakori, utóbbi pedig a lombfák betegsége. Rendesen az öregség járuléka, de rossz termőhelyen v. sérülések következtében a fiatal fákra is veszélyessé válhatik. Ujabban kiderült, hogy a revesedésnek tulajdonképi előidézői különböző fagombák.

Farewell

(ejtsd: férvell), 1. Grönland, D-i végét alkotó hegyfok az é. sz. 59° 49' 12'' alatt. 2. Hegyfok Uj-Zeland D-i szigetén a d. sz. 40° 30' 55" alatt a Cook-szoros bejáratánál.

Farewell

(ang.) a. m. isten veled.

Fargit

(ásv.), l. Natrolit.

Fargo

Cass county székhelye, É.-Dakota É.-Amerika államban, a Red-river partján, több vasuti vonal találkozásánál, (1890) 5664 lak., élénk buza- és fakereskedéssel.

Fargot

Belgiumban és Franciaország északi vidékein 65-75 kg. sulyu szállítási csomagok.

Farhám

oly heveder, amelynél fogva a parton haladó laptáros a bejáró kötelet huzza.

Faria

Manuel Szeverin de, portugál tudós és iró, szül. Lissabonban 1583., megh. 1655 szept. 25. Evorában jogot és filozofiát tanult s 1609. az ottani székesegyház kanonoka lett. Buzgó gyüjtője volt a drága kéziratoknak, pénzeknek és régiségeknek és sokat buvárkodott a Portugália történetére, irodalmára adatokat tartalmazó levéltárakban. Fontos: Discoursos varios publicos (Evora 1624, Lissabon 1797) c. műve, mely Jaao de Barros, Diago do Conto és Camoens (arcképpel ellátott) életrajzait foglalja magában. Egyéb munkája: Noticias de Portugal (u. o. 1655, 1740 és 1791).

Faria y Sousa

Manuel, portugál történetiró és lirikus költő, szül. Soutoban (Portugáliában) 1590 márc. 18., megh. Madridban 1649 jun. 3. Már 10 éves korában foglalkozott Prágában nyelvtudománnyal és bölcsészettel s 1604. az oportói püspök titkára lőn. 1631-34. Rómában, azontul pedig Madridban élt. Műveit nagyobbrészt spanyol nyelven irta, érdemeit azonban csak halála után méltatták. Nyomtatásban megjelent művei a következők: Discursos morales y politicos (Madr. 1623-26 és Lisszab. 1674); Epitome de las historias portuguezas (u. o. 1628, 2 köt., legjobb kiad. Brüsszel 1730); Lusiadas de Luiz de Camoens commentadas todas (Madrid 1639, 4 köt.,); Asia portugueza (Lisszabon 1666-75, 3 köt.; u. o. 1705); Europa portugueza (u. o. 1557-80, 3 köt.); Africa portugueza (u. o. 1681); Rimas varias de L. de Camoens commentadas (u. o. 1685, 5 köt.); Fuente de Aganipe, rimas varias (Madr. 1644-1464, 4 köt.).

Faribault

(ejtsd: feribault), 1. county Minnesota É.-Amerikai államban, 2073 km2 ter., 10,840 lak., Blue-Earth-Cithy székhellyel. - 2. Rice county székhelye, Minnesota É.-amerikai államban, a Cannon-river két forráspatakjának összefolyásánál, vasút mellett, (1890) 6524 lakossal, az állami vakok- és siketnémák intézetével.


Kezdőlap

˙