Farkassötétje

van az oly egyénnek, ki nappal épugy lát, mint a teljesen épszemü ember, de virradatkor és még inkább alkonyatkor semmit sem vagy igen keveset.

Farkasszél

(növ., Lycoperdon Tourn., farkasfürt), nagy gömbölyded v. körtealaku, hasas, nyeles v. nyeletlen gomba. Peridiuma bőrnemü, kétrétü; a külső mint pikkely v. szemölcs látszik a belsőn (ez különbözteti meg a Boviskttól), vagy le is válik róla. Fiatal korában kint és bent fehér v. husos, megérve száraz a tetején, szabálytalan módon felnyeilik, s a belseje zöldesbarna porrá (spóra és kapillicium) válik és szóródik ki. Mezőkön és vén fák tövén nő, 30 fajánál többet ismernek. Gyakran, de tévesen, mérgesen tartják. De még a belsejéből kiszálló pora sem veszedelmesebb, mint más por. Érett állapotában nem jó, de amig belseje fehér és husos, valamennyi faját sütve v. főzve meg lehet enni. A L. bovista L. (L. giganteum Bask) fiatal korában, különösen sütve nagyon jóizü, a megvénültet régen vércsillapító, ma állati orvosságnak (fungus chirurgorum, crepitus lupi) használják, mert a pora a vérrel hamar vastag kérget alkot. A nyulszél ((L. coelatuus Bull.) hasonlókép használatos.

[ÁBRA] Farkasszél (Lycoperdon juniforme Rupp.) nevü gomba kisebbítve, a tetején felrepedve.

Farkasszem

(növ., (Lycopsis L.), az érdeslevelüek füve, 4 faja az ó-világban terem. Szirmának a csöve felfelé görbül. A L. arvensis L. nálunk kóborló növény, régen officinalis volt. A L. nigricans Lam. Franciaország déli részén nő, gyökerével pirosra festenek. - Farkasszemet nézni valakivel annyit jelent, mint valakivel félig-meddig haragos, ellenséges vagy legalább nem barátságos viszonyban lenni.

Farkasszemkő

gömbölyü megmunkált, haloványan csillogó adulár (l. o.).

Farkasszőllő

(növ., rókaszőllő, cillárfü, párizsfü, négylevelüfü, csillagfü, varjuszem a Mátrában, Paris L.), a liliomfélék többnyári füve, 7 fajjal Európa és Ázsia hegyein. Mint egyszikü növény négyestagu virágszerkezetéről, s örves leveléről nevezetes. Leple 8 levelü, zöldes, himje 8. A levélörvet nálunk gyakran 4, néha öt, de másutt egész 10 levél is alkothatja. Magános virága a levelek közül emelkedik, bogyója gömbölyded, kékes fekete. Hazánk erdős vidékén a P. quadrifolia L. elég gyakori (l. a Mérges növények I. tábláján); 10-25 cm. magas, levele ellipszisalaku v. fordított tojásdad, kihegyezett. Tőkéje (rhizoma s. radix Paridis) csipős szagu, undorító izü és hánytató. Levele dörzsöléskor bódító szagu, különben narkotikus mérges, hashajtó és hánytató. Bogyója is mérges. A középkorban Solanum furiosum (dühös csucsorka) néven officinalis volt; l. Paridin. V. ö. Ledebour Monographia generis Paridum (Dorpat 1828). Néha a békabogót is F.-nek hiják.

[ÁBRA] Farkasszőllő, b ugyanaz öt levéllel, c a him, e a bogyó és hosszmetszete.

Farkasszőr

l. Disztichiázis.

Farkastajtékkő

l. Scheelit.

Farkastalpfü

(növ., farkaslábfü Baumgartennál, Lycopus Tourn.), az ajakosok kéthimes füve, de a szirma a tipusétól eltérő, négy metszésü, nem ajakos szabásu. Mintegy 11 faja (hazánkban négy) az ó-világ mérsékelt vidékein s Észak-Amerikában terem. A L. Europaeus L. (vizi peszérc v. peszerce) vizes helyen, árok mentén elég gyakori. Levele tojásdad, az alján szárnyasan hasogatott; nedvében sok csersav van, a vásznat barnára festi. Azt is állítják róla, hogy a cigányok a lopott gyermek testét ezzel barnítják, azért cigányfü-nek is nevezik. Az olaszok kinafü-nek hiják s hideglelés ellen használják. Keletibb faj a L. exaltatus L. fil., melynek hazánkban Baranya és Temes vármegyében épp oly gyapjas parallel formája van, ((L. Hungaricus) mint a zágrábi L. mollisnak Kern. F.-nek a Balaton mellékén a Tussilagó-t is hiják.

Farkastánc

l. Magyar táncok.

Farkastej

(növ.), l. Kutyatej.


Kezdőlap

˙