Fark-rozsda

(növ., Uromyces Lév., spórájának a nyele farkalaku), a rozsdagombák génusza. Barna v. fekete pornemü csomócskák az élő növények bőrén. Számos faja különböző növényt pusztít, többje ivadékváltozással fejlődik. Az U. pisi Schröt. (borsórozsda, Aecidium euphorbiae Pers., Uredo leguminosarum Link) a borsó, bükköny és kaszanyüg fajoknak árt. A közönséges kutyatejről terjed rájok, ezért ily vetemények között az Euphorbia Cyparissiast nem szabad türni. U. Betae Tul., a cékla meg a cukorrépa rozsdája, 1856 óta pusztít. Az U. phaseolorum Tul. (U. appendiculatus Pers.) a paszuly levelén srága folt; ha sok, ártalmas. Az U. viciae fabae Schröt., különböző hüvelyes vetemény: a disznóbab, a kaszanyüg, bükköny, lednek-vetés, a lencse stb. zöld részeit hamar elöli. Az U. apiculatus Schröt. a lóhere, az U. striatus Schröt, a lucerna rozsdája. A száraz rozsdás részeket el kell égetni, s a fiatal levelet, mihelyest rajta a rozsda mutatkozik, le kell szaggatni és elpusztítani.

Farlábuak

(Pygopodes, urinatores), az uszómadarak (Natatores) azon csoportja, melyeknek többnyire igen rövid, vagy durványos szárnyuk van, amiért is röpülési képességük korlátolt vagy teljesen hiányzik. Lábaik rendesen a test hátulsó részén találhatók, azért állásuk a szárazon függélyes. Fészekhagyók. Három családra oszlanak: a pinguinfélékre (Spheniscidae), az álkafélékre (Alcidae) és bukdárfélékre (Colymbidae).

Farley

(ejtsd: fárii) Jakab Lajos, angol nemzetgazda és iró, szül. Dublinban 1823 szept. 9. Oxfordban jogot tanult; 1856. a Beirutban levő ottomán bank fiókjának főszámvevője lett s 1860. a konstántinápolyi török állami bank vezérszámvevőjévé nevezték ki. Nevezetesebb művei: Two years in Syria (London 1858); The massacres in Syria (u. o. 1861); The resources of Turkey (u. o. 1862); Banking in Turkey (u. o. 1866) és Turkey, a sketch of its rise, progress and present position (u. o. 1860). Irodalmi érdemeinek elismeréseül a szultán 1870. bristoli konzullá nevezte ki. Itt irta: Modern Turkey (u. o. 1872) c. művét; de Bosnia 1875-iki fölkelésekor F. Törökország ellen foglalt állást és Turks and christians (2. kiad. 1876); Decline of Turkey (2. kiad. 1875); Egypt, Cyprus and Asiatic Turkey (1870), New Bulgaria (1880) c. munkáiban Törökország hanyatlásának képét festette.

Farm

(angolszász feorm, franc. ferme, középkori latin firma), eredetileg a. m. lakoma, aztán élelmiszer, innen az élelmiszer helyett fizetett bérlet, majd haszonbérbirtok, továbbá általában gazdaság. F.-rendszer különös birtokkezelési mód; ellentéte a falurendszernek s egyértelmü a tanyarendszerrel. Azonkivül a birtokbérletnek azon neme, melynél nagyobb birtokok nem egészben, hanem majoronként adatnak ki bérbe s egy-egy bérlő csak egy majort bérelhet s bérletét személyesen kezelni tartozik. V. ö. Magyar farmrendszer. Budapest 1893. A földmivelésügyi m. k. minisztérium kiadványa.

Farmakodinamika

l. Gyógyszerhatástan.

Farmakognózia

l. Gyógyszerisme.

Farmakolit

(ásv.), egyhajlásu rendszerben, rendesen finom rostok-, haj- v. tüalaku kristályokban jeged; néha vaskos vagy cseppkő alakban. Vegyi összetétele mészhidroárzenát 2CaO.As2O5.5H2O - CaO 27.2, As2O545.6H2O 23.8. (Andreasberg, John). Keménysége 2,25; tömöttsége 2,7. Jól hasad, vékony lemezekben hajlékony. Fehér, néha vöröses (Co v. Ni által festve). Arzén ércekben mint kivirágzás ismeretes. Érctelérekben fordul elő ezüst és kobalt árzén-vegyeivel. Nálunk Dobsinán, Zalathnán vastartalmu agyagban.

Farmakologia

l. Gyógyszertan.

Farmakosziderit

(kockaérc), ásvány, szabályos rendszerben, rendesen kocka v. romb 12-ős alakjában jeged, apró, kristálycsoportokban, néha vaskosan. Vegyi összetétele vashidroárzenát. 4Fl2O3.3As2O5.15H2O. Keménysége 2,5; tömöttsége 2,9-3. Gyémánt- és zsirfényü. Olajzöld, sárgásbarna. Áttetszó. Rézerekben vagy vaspát-telepekben más ásványok társaságában fordul elő. Nálunk Ujbányán, trachit konglomerátban. Homokhegy, Beszterce-Bánya mellett. Torockó (Erdély) vasbányában. T.-Szt.-György rézbányában, Offenbányán ritkán. Selmec.

Farmatring

(farkszij), a lószerszámnak a fark alá helyezett része, mely a szerszám hátrészét helyzetében megtartja.


Kezdőlap

˙