Fehérmustár

(növ.), l. Eruca.

Fehérnemü

alatt az inget és részeit, az alsó nadrágot, alsó szoknyát, törülközőt, zsebkendőt és ágynemüt értik. Agyagául régebben kizárólag a lent használták, ma azonban nagy részéhez pamutot használnak. Férfi ingekre és alsó nadrágokra a pamut igen alkalmas, de női ingekre és kórházi fehérneműekre jobb a lenvászon, mert ebből a piszok könnyebben és alaposabban kimosható. Épugy alkalmasabb a len zsebkendőkre és törülközőkre, mert gyorsabban törülközhetünk szárazra lennel, mint pamuttal.

Fehérnép

v. fehércseléd (tréfásan vászoncseléd): a nőket alkalmasint azért hivja igy a magyar nép, mert kevesebbet foglalkoznak a mezei munkával, ahol a nap megbarnítja a férfinépet.

Fehérnikol-kova

(ásv.), l. Chloantit.

Fehér Nilus

l. Nilus.

Fehérnő

l. Fehér asszony.

Fehérólomérc

(ásv., cerussit). Szénsavas ólomnak vegyülete (PbCO3; PbO = 83,52 CO2 = 16,48) kristályai rombos rendszerüek, oszlopos, véglapos küllemmel, vagy szemcsés és tömött halmazokat is képez, néha földes és cseppköves. Fehér, szürke, fekete, néha a réz által kék vagy zöld, gyémánt, olykor üveg-zsirfényü, átlátszó-áttetsző. K. 3-3,5. Töm. 6,46-6,57. Szénen megolvad s ólomszenet ad, salétromsav és kálilug feloldja. A fehérólomérc igen fontos telér ásvány, ólomnyerésre használják, a galenittel jön elő leggyakrabban, amelyből leginkább keletkezik is. Minálunk gyakori ásvány; Rodna, Rézbánya, Offenbánya, Zalatna, Dognácska, Szászka, Uj-Moldova, Selmec, Przibram, Bleiberg, Harz (Clausthal, Andreasberg), Sziberia (Berezov), Görögország (Laurium), Colorado, Utah. Megjegyzendő még az, hogy a F. régi ólomcsöveken is képződik.

Fehér-Oroszország

e néven nevezték a legrégibb időkben Nagy-Oroszország (l. o.) egész középső részét, ahol az egykori Rosztov, Vladimir, Szuszdal és Moszkva fejedelmi székhelyek voltak; ezért nevezik, különösen az orosz cár K-i alattvalói, névszerint a tatárok őt fehér cárnak. Későbben F.-nak Oroszország azon részeit nevezték, amelyek jóideig litván uralom alatt állottak, nevezetesen Szmolenszk és Plock fejedelemségeket Mohilevvel és Vitebszkkel együtt. Jelenleg ezen nem hivatalos névvel azon területet illetik, amely Grodno, Kovno, Vitebszk, Vilna, Minszk, Mohilev, Volhinia és Podolia orosz kormányzóságokat foglalja magában.

Fehér-öböl

(ang. White-bay), az Atlanti-oceán öble Uj-Fundland É-i részében.

Fehér-öntvény

l. Fehérfém.


Kezdőlap

˙