Fehér-Tisza

folyó, l. Tisza.

Fehértó

1. Ó-F. kisközség Szabolcs vmegye nyir-bátori j.-ban, (1891) 1445 magyar lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral. - 2. Uj-F. nagyközség Szabolcs vmegye nagy-kállói j.-ban, (1891) 1104 házzal és 7898 magyar lak., vasuti állomással, posta- és táviróhivatallal, postatakarékpénztárral.

Fehértombak

v. argent haché, réz-arzén ötvény, melyet ugy készítenek, hogy póris, mész- és üvegpor fedő alatt a rezet arzénessavas mésszel olvasztják össze. Ez az ötvény jól önthető és szép fehér szinü, azonban kemény, rideg és a levegőn csakhamar megbarnul; ezért be szokták ezüstözni. Mivel a F. arzén tartalma miatt igen veszedelmes ötvény, ujabban e helyett a nikolötvényeket használják.

Fehér üröm

(növ.), az Artemisia Absinthium; l. Üröm.

Fehér-Vág

folyó, l. Vág.

Fehérvár

l. Gyulafehérvár és Székes-Fejérvár alatt.

Fehér vasárnap

a husvét után következő első vasárnap; igy nevezve, mert az ősi egyházban a husvét vigiliáján megkereszteltek fehér ruhát kaptak s az egész héten át hordva, a nyolcadik napon vetették le. Ugyanerre utal ezen vasárnapon a mise bekezdése: quasi modo geniti.

Fehérvérüség

(leukaemia), lényege mint Virchow és Bennet kimutatták, abban áll, hogy a fehérvérsejtek (l. Vér) jelentékenyen megszaporodtak, mig a vörös vérsejtek száma apadt. A vérnek ezen elváltozásán kivül kórosak a lép, a nyirkmirigyek és a csontvelő. Ritka esetek azok, melyekben csupán a lép, csupán a nyirkmirigyek, v. kizárólag a csontvelő bántalmából származnék a F. A bántalom tulajdonképeni okozója ismeretlen. A F. lassan fejlődik és részint általános, részint helyi tünetek által árulja el magát; a vér szine halványabb és mig rendes körülmények között 400 vörösre jut 1 fehér, addig itt 40-50, sőt 15, 10, 5 vörös vérsejtre jut egy fehér. A fehér vérsejtek eltérő nagyságuak és mint Ehrlich kimutatta, különböző vegyhatásu festékekkel szemben nem viselkednek azonos módon. A vérben, ha hosszasabban áll, az asztmánál található jegecekhez hasonló képletek képződnek. A lép nagyobbodása a leggyakoribb és legkoraibb tünetek egyike; a megnagyobbodott nyirkmirigyek diónyi, ökölnyi daganatokat képeznek. Legtöbbnyire a nyakon, az áll alatt vehetők észre. Sem önként, se nyomásra nem fájdalmasak. Leghevesebb tünettel jár a csontvelő elváltozása. Néha a szegycsont fájdalmasságával jár. Kivételes esetekben a mandolák is megnagyobbodnak és a receg sajátszerü lobja (retinitis leukaemica) fejlődik. A bőr halavány, a beteg kedélye izgatott, légszomjban szenved, az emésztés rossz, a gyengeség fokozódó. A bántalom több évig huzódhat el; leggyakoribb kimenetele a halál. Az óvógyógymód szempontjából keveset tehetünk. Belsőleg vas, kinin, piperin, arzén kisérthetők meg. A lép visszafejlesztésére alkalmazhatók helybelileg: hideg borogatások, hideg zuhany, faradikus áram, arzén-kininoldatnak a lép állományába való befecskendezése. A beteg táplálkozási viszonyainak jó karban tartására nagy gond fordítandó.

Fehling

Herman, német kémikus, szül. Lübeckben 1812 máj. 9., megh. Stuttgartban 1885 jul. 2.; egyetemi tanulmányait Heidelbergában végezte. Azután Liebig laboratoriumában mint asszisztens működött, utóbb Párisban Dumasnál folytatta tanulmányait. 1839. a kémia professzora Stuttgartban a technikán; 1882. nyugalomba vonult. Különösen a technikai kémia sokat köszön fáradozásainak; a szénvegyületek kémiáját több vegyület felfedezésével gazdagította. A F.-féle cukorpróba megalapítója. A Neues Handwörterbuch der Chemie szerkesztője 1867-1885.

Fehling-féle kémlőszer

Sötétkék oldat, mely a szőllőcukor kimutatására való. Ugy készül, hogy rézszulfát oldatához Seignette-só és nátriumhidroxid oldatot elegyítnek. Ha mennyiségi cukormeghatározáshoz való, réztartalmának pontosan ismertnek kell lennie. A F.-hez szőllőcukoroldatot cseppentve, a felforraláskor vörös csapadék (Cuprooxid, Cu2O) keletkezik; megjegyzendő azonban, hogy nemcsak a szőllőcukor, továbbá a gyümölcs- és tejcukor, de más redukáló anyagok is a F.-rel forrón vörös csapadékokat adnak.


Kezdőlap

˙