Félszeg-virágzat

(növ.), l. Bogvirágzat.

Félszél

(ném. Halber Wind. ol. Vento a mezzanave, ang. Wind abreast), azon szél, mely tekintettel a vitorlázó hajónak ut-irányára, oldalról fuj, vagyis amidőn a szél iránya a hajó tővonalát csaknem derékszögben vágja. A F. a legelőnyösebb, mivel ilyenkor valamennyi vitorla legjobban hord.

Felszentelés

l. Consecratio és Felavatás.

Félszer

l. Fészer.

Felszerelés

általában bizonyos eszközökkel való ellátás: a mezőgazdaságban a telkekből és épületekből álló földbirtoknak (fundus) a termeléshez szükséges eszközökkel való ellátása (instructio). A F.-hez számítandó az igás- és haszonállat-állomány (élő leltár), a gép- és eszköz-készlet (holt leltár) s a gazdálkodás folytatásához szükséges termény s anyagkészletek (forgó tőke). (L. még Élő leltár). - F. a katonaságnál a harcos, csapat, seregrész, erődítés stb. a szükséges fegyverzettel, hadiszerrel stb. való ellátása.

Felszerelési szemle

(Ausrüstungsmusterung, ol. Mostra di partenza, rassegna, ang. Muster of crew.), a hajónak, felszerelési tárgyaknak, a legénységnek közvetlen a hajó szolgálatba állításának ideje után, a kikötő-parancsnok, tengernagy, vagy annak helyettese által való megszemlélése és annak megállapítása, hogy a hajó harc és tengerre kész állapotban van-e. Kereskedelmi hajóknál a tengerészeti hatóságok által a hajópapiroknak átvizsgálása valamint konstatálása annak, hogy a fennálló törvények értelmében nálunk a legénységnek 2/3 része saját alattvaló legyen; hasonló szabályok mérvadók (a legénység 3/4 részének kell honi alattvalónak lenni) a többi tengeri államokban is.

Félszerfalu

(Hirm), kisközség Sopron vmegye nagymartoni j.-ban, (1891) 640 német lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral. Az itteni nagy cukorgyár, mely Hartig és Rothermann tulajdona, (1891) 58972 q cukrot termelt. A gyárat a győr-sopron-ebenfurthi vasut Vulka-Pordány állomásával szárnyvonal kapcsolja össze.

Felszerkezet

vm. hidnak az a része, a mely a nyilást áthidalja vagyis a (fából, vasból v. acélból való) tulajdonképeni hidaló szerkezet. A F.-hez nem tartoznak tehát a hidnak alátámasztó szerkezetei, u.m. a pillérek, hidlábak és hidfők, amelyek együttvéve a hid alépítményét képezik. Igy a budapesti Margithidnak kő alépítménye van, F.-e pedig vasból való.

Félszervirág

v. nyelvesvirág (növ. flos ligulatus, ritkán lingulatus, v. liguliformis), főleg a fészkesek egyik nagy csoportjának a virága, mely a fészkesek többi virágához képest ugy látszik, mintha ferdén lenne csonkítva v. felhasítva, p. a kalangnemüeké (liguliflores), valamint a sugaras fészkesek szélső virágai. Oka ennek az, hogy a hasíték helyén a szirom növekedése megszünt; l. Ajak.

Félsziget

a szárazföldnek a vizbe kinyuló része. Némely félsziget, mint a Tihanyi-F., Krim, igen csekély kapcsolatban van a szárazfölddel. Más F.-ek, mint a Balkán-F., Elő-India széles alappal csatlakoznak a szárazföldhöz. A kisebb F.-ek közül a hosszu, keskenyeket földnyelv-nek nevezik.


Kezdőlap

˙