Fligely

Ágost, osztrák altábornagy, szül. Janowban (Galicia) 1811., megh. Bécsben 1879 ápr. 12-én. A bécs-ujhelyi katonai akadémiában nyerte kiképeztetését. 1854. a katonai földrajzi intézet igazgatója lett, mely állásában kiváló érdemeket szerzett Ausztria háromszögelése és térképezése, továbbá az európai fokmérés körül; nevezetesen ő alkalmazta először a heliogravure-t a térképek előállítására és sokszorosítására. 1872. nyugalomba vonult, mindamellett 1875-ig az osztrák fokmérő bizottság elnöke maradt.

Fliktena

(gör. Phlyktaena), forróvizben felemelkedő léghólyagok. Orvosilag a szem kötőhártyáján skrofulás egyéneknél támadó hólyagcsás gyulladás egy alakjánál a hólyagcsák neve. L. Szembetegségek.

Flinck

Govaert, hollandi festő, szül. Clevében 1615 jan. 25., megh. Amsterdamban 1660 febr. 2. Amsterdamban Rembrandt tanítványa volt. Első festményei: Izsák megáldja Jákobot (1638, az amsterdami orsz. muzeumban) v. a Hágár és Izmael elüzetését ábrázoló rendkivül realisztikus kép a budapesti orsz. képtárban (211) 1640-ből egészen Rembrandt befolyását tüntetik föl, ugyszintén az 1642. festett nagy regensképe is (az amsterdami orsz. muzeumban). Összes művei közül legsikerültebbek képmásai (braunschweigi muzeum, szt. pétervári Eremitage, drezdai képtár, bécsi muzeum stb.).

Flinders

1. mintegy 800 km. hosszu folyó Queensland ausztráliai gyarmatban, a d. sz. 20° alatt ered; eleinte K-nek folyik, Burke kerületben a Richmond Downst öntözi, azután É-nak fordul és két ágban a d. sz. 17° 30 ' alatt szakad a Carpentaria-öbölbe. Torkolatának környékén nagy kiterjedésü, jó legelők vannak. - 2. 16 km. hosszu hegylánc Dél-Ausztrália ausztráliai gyarmatban, a Torrens-tótól K-re; legmagasabb csúcsa a Remarkable (969 m.). - 3. A Furneaux (l. o.) nevü szigetcsoport legnagyobb szigete.

Flinders

Máté, angol utazó, szül. Doningtonban 1760 márc. 16., megh. Londonban 1814 jul. 19. Fölfedező utazását 1795. kezdte meg Bass orvos társaságában Ausztrália délkeleti partja mentén. 1798. ő maga térképezte a Bass-szoros keleti bejáratánál levő szigeteket, azután Bass-szal együtt fedezte föl a szorost és hajózta körül Tasmaniát. További kutatásainak nagy eredményei voltak. 1801. a déli partot kutatta át a Leeuwin-fokig, 1802. a keleti part mentén északra hajózva a partot kutatta át és a nagy Barrier-zátonyt, a Torres-szorosnak a Prince of Wales-szigetektől északra eső egyetlen biztos átjárását fedezte föl és a Carpentaria-öböl partjait térképezte. Utazásairól szóló műve: Voyage to Terra Australia (London 1814, 2 köt.).

Flindt

(Flynt, Vlyndt) Pál, német ötvös, megh. Nürnbergben 1620 körül. Egy ideig Bécsben, azután Nürnbergben élt. Különösen becsesek ötvösök számára mintául készített rézmetszetei, melyek egyes gyüjteményekben jelentek meg (1592. 8 drb, 1594. 40 drb). Ezek a metszetek, eltekintve attól az értéktől, melyet formális kitünőségük és ritkaságuk (legteljesebben a drezdai iparművészeti muzeumban vannak meg) ad meg nekik, azért is nevezetesek, mert az ő révükön némelyek F.-nek tulajdonították a poncolt eljárásu rézmetszés föltalálását. Jelzése a P. V. N. betük.

Flinsberg

falu és fürdőhely Liegnitz porosz kerületben, 10 km.-nyire a cseh határtól, 526 m. magasban az Iser-hegység lábánál, Isert is beleszámítva, (1890) 1765 lak., vasas és szénsavas ásványvizforrással, szépen berendezett fürdőintézettel (1892. 2211 fürdővendég). F.-et egészséges fekvésénél fogva klimatikus gyógyhelyül is használják.

Flint

1. grófság Walesben az Ir-tenger, a Dee-torkolat, Chester és Denbigh grófságok közt. A Dee-torkolaton tul egy kis része Denbigh és Shropshire közé van ékelve. Területe 685 km2, lakóinak száma (1891) 77189. Bár a tenger mellett fekszik, hegyek és dombok takarják. Főfolyói a Dee az Alynnal és a Clwyd. Legnagyobb gazdagsága a bányászat. A Dee mentén nagy széntelepei vannak; azonkivül vannak rézérc-, ólom- és galmájbányái. Iparosai pamut- és gyapjuszövéssel és cserépedény-gyártással foglalkoznak. Fővárosa Mold (l. o.), fontosabb helyiségei még St.-Asaph, Rhyl (l. o.), Flint és Holywell jelentékenyebb szénbányával. - 2. F., tengermelléki város az ugyanily nevü grófságban, amelynek egykori fővárosa is volt, 10 km.-nyire Moldtól, a Dee-torkolat Ny-i partján, vasut mellett, (1891) 5247 lak., szén- és ólomérckereskedéssel, római régiségekkel. Kikötőjébe 300 tonna tartalmu hajók a rakodó partokig juthatnak. - 3. F. város és Genesee county székhelye Michigan északamerikai államban 80 km.-nyire Lansingtől, a F. folyó partján, vasuti gócpont, (1890) 9803 lak., az állam vakok és siketnéma intézetével. - 4. F. (az indusok Thronatiszká-ja), folyó Georgia északamerikai államban. Ocmulgee néven az Atlanta nevü fensikon ered, fölveszi a Chattahoocheet és ezzel együtt 350 km. hosszu folyás után az Appalachicolat alkotja; mintegy 120 km.-nyi hosszuságban Albanyig hajózható.

Flint

Róbert, angol bölcsész, szül. Dumfriesben (Skóciában) 1838 márc. 14. Glasgowban végezte tanulmányait, azután a papi pályára lépett. De csakhamar az edinburgi egyetem bölcsészeti tanszékére hivták, melyen most is működik. Főbb munkái: Christ's kingdom upon Earth (1865); Philosophy of history in France and Germany (1874). Ebből rendezett II. kiadás e cimet viseli: History of the philosophy of history (London 1892); Theism (3. kiad. 1891); Antitheitic theories (4. kiadás 1891; Vico 1894) és Historical philosophy in France, French Belgium and Switzerland (London 1894).

Flint

(ang.) a. m. tüzkő, melyet Angolországban quarc helyett az üveg- és az agyagáruk előállítására használnak. A F. szóból származik a flinta szó is, ami alatt a tüzköves puskát értették. L. még Fénytani üveg és Tüzkő.


Kezdőlap

˙