Fulton

(ejtsd: fulltn), több county az É.-amerikai Egyesült-Államokban; és pedig: Arkansasban (2000 km2 ter., 34,700 lak., Atlanta székh.); Illinoisban (2250 km2 ter., 39,750 lak., Lewistown székh.); Indianaban (950 km2 ter., 13,800 lak., Rochester székh.); Kentuckyben (500 km2 ter., 6050 lak., Hickman székh.); New-Yorkban (1370 km2 ter., 28,000 lak., Johnstown székh.); Ohioban (2000 lak., Wauseon székh.) és Pennsylvaniaban (985 km2 ter., 9650 lak., Mac Connelsburg székh.).

Fulton

Róbert, amerikai mekanikus, szül. Little Britain-ben a Lancaster grófságban (Pennsylvania) 1765., megh. 1815 febr. 24. Filadelfiában megtanulta az ötvösséget, 1786. Londonban West nevü festő tanítványa lett, de 1793-tól Rumsey nevü földijével a mekanikával foglalkozott, melynek tanulmányozását később Párisban folytatta, hol Barlow biztatására panorámákat épített. E korszakból erednek következő találmányai: márványt fürészelő és csiszoló malma, kötélverő gépe, melyet vizerő mozgatott s egy munkás kezelhetett, csatornák hajózhatóvá tételét célzó terve, tenger alatt járó csónakja s a torpedó. Legnagyobb dicsőséget azonban a gőzhajó feltalálása szerzett neki. 1803. aug. 9. tette meg ezzel a Szajnán első kisérletét, de az még nem felelt meg a francia mekanikusok várakozásának. Erre Anglolországba ment, hogy a tengeralatti harcra vonatkozó terveit megvalósítsa, de ezekkel célt nem ért. 1806. visszatért Észak-Amerikába, hol egy teljesen jól használható gőzcsónakot épített, melynek gőzgépét Watt készítette. 1807 okt. 7. tette meg a hajó első próbautját a Hudson folyón New-York és Albany között. Sok utánajárással F. elérte, hogy a kongresszus neki kizárólagos szabadalmat adott arra, hogy Amerika legfőbb folyóin gőzhajózást létesítsen; pénzzavar miatt azonban szabadalmát a legtöbb folyóra nézve kénytelen volt csekély áron eladni. Életének utolsó éveiben azon tervvel foglalkozott, hogy a gőzhajókat a hadihajók céljaira is használhassák s a kongresszus el is rendelte, hogy egy gőzfregatt F. tervei szerint építtessék. A kivitelt F. nem érte meg. L. még Gőzhajó.

Fulton City

(ejtsd: -szitti), Callaway county székhelye Misszuri É.-amerikai államban, 40 km.-nyire Jefferson City-től, (1890) 4314 lak., agyagiparral, állami süketnéma- és hülyeintézettel.

Fulu

marokkói pénznem, l. Uckia.

Fulup

amerikai négertörzs, l. Felup.

Fulvia

1. a Catilina-féle összeesküvés egyik részesének, Quintus Curiusnak kedvese, s ezen réven az összeesküvés fölfedezője (Kr. e. 63). - 2. Clodius, azután Curio és végre M. Antonius triumvir felesége, távollevő férjét, Antoniust, Octaviusszal a perusiai háboruba keverte (41-40), végre legyőzve, Athénben Antoniustól visszautasítva, Kr. e. 40. Szikionban meghalt.

Fulvius

régi római nemzetség, mely Tusculumból származott, s melyhez a Flaccus, Nobilior stb. családok tartoztak. Legnevezetesebb tagjai e nemzetségnek: 1. Quintus F. Flaccus, 237. és 224. mint konzul harcolt a gallok ellen Felső-Itáliában, és harmadik konzulsága évében Kr. e. 212. Hanno kartagoi vezér ellen Campániában, Capuát kiostromolta, azután 55 szenátort kivégeztetett, s 209. mint negyedizben konzul s a következő két évben is ő volt a fővezére a lucániai és bruttiumi hadaknak. - 2. Quintus F., az előbbinek legidősebb fia, legyőzte a keltibereket 182. mint prétor és 181. mint proprétor Spanyolországban s ezért diadalmenetet tartott; mint konzul 179. a ligurokat verte meg s ujra diadalmenetet nyert. A liciniumi hegyfokon tisztelt Juno megsértése miatt lelkiismeret mardosása öngyilkosságba üzte őt. Mint cenzor u. i. 174. a laciniumi templom köveit, márványát akarta felhasználni saját fogadalmi templomának diszítésére, melyet még Spanyolországban ajánlott föl Fortuna equestris istennőnek. A szenátus visszaparancsolta a köveket. F. fiain Juno boszuját látta teljesedni, midőn egyik fia Illiriában elesett, a másik meg halálosan megbetegedett. E gyötrő tudatban önként kereste a halált. - 3. Marcus F. Flaccus, a Gracchusok hive, Tiberius Gracchus bukása után (Kr. e. 133.) tagja a földosztó bizottságnak, mint konzul 125. indítványozta, hogy az összes itáliai szövetségeeseknek adják meg a római polgárjogot. A szenátus azzal vette elejét a határozatnak, hogy az indítványozót Massilia fölmentésére küldte, ahol ez diadalt szerzett. F. az Aventinus halmon esett el Gajus Gracchus mellett (121) az optimáták fegyverétől.

Fumagalli

Leon, olasz bariton-énekes, szül. 1861. Hirét a római Argentina szinházban alapította meg, hol Tonio szerepét kreálta. 1893. nyarán Ferenc József király előtt énekelt Ischl-ben, az 1893/94. idényre pedig a kölni operához szerződtették 8 hónapra negyvennyolcezer márka fizetéssel.

Fumago

Tul. (növ.), l. Korompenész.

Fumaria

Tourn. (növ.), l. Füstike; - Fumariaceae, l. Füstikefélék.


Kezdőlap

˙