Furlo

hágó az Apenninekben Pesaro e Urbino olasz tartományban; Fanoból Fossombronén át Fossatoba rajta keresztül visz az ut, amely a Via Flaminiának volt része. Mielőtt az Anconából Rómába vezető vasut kiépült, egyike volt az Apenninekben a legfontosabb utaknak.

Furlong

(ejtsd: förlong), angol hosszmérték = 220 yard = 20116 méter.

Furlug

(Furlocu), kisközség Krassó-Szörény vmegye bogsáni j.-ban, (1891) 2270 oláh lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Furmint

A leghiresebb magyar szőllőfajta, mely a világhirü tokaji bornak főjellegét adja meg. Tokajhegyaljai eredetü, honnét Magyarország többi szőllővidékeire, továbbá Horvát- és Dalmátországokba, Stajerországba, Német-, sőt Franciaországba is elterjedt. A Balaton mellékén szigeti, Győr vidékén Szalay, Erdélyben somszőllő név alatt ismeretes, hívják még szegszőllőnek és kéknyelünek; Horvátországban Bieli Moslavax és Krhkopetec, Dalmátországban Moslovec, Sipon és Posip, Stajerországban Maljak és Malnik név alatt ismeretes; német nevei: Mosler, Luttenberger, Weislabler. Tőkéje erős, levelei nagyok, bőrnemüek; fürtje nagy, hosszu, hengeridomu; bogyói nagyok, kissé hosszukások, sárgák, pettyesek, a napos oldalon rozsdaszinüek, vastag héjjal, leves tartalommal. Későn érik, könnyen megtöpped (nemes rothadásba megy át); kitünő, nehéz, zamatos, édes bort szolgáltat. Csapos v. csercsapos művelést kiván. Egyik változata, a rongyos szigeti (Balaton mell.), virágjait könnyen elrugja (a virágzás után a szemek nem fejlődnek).

Furnarius

(állat, fazekasmadár), az énekes madarak Anabatidák családjába tartozó madárnem, melynek mintegy 10 faja kizárólag Amerikában honos s arról nevezetes, hogy sárból dinnyealaku fészket rak fákra.

Furneaux-szigetek

(ejtsd: fürnó), szigetsor a Bass-csatornában Ausztrália DK-i vége és Tasmania közt 2070 km2 területtel és 272 lak., akik leginkább csak fóka- és sirályvadászattal foglalkoznak. A két nagyobb sziget: Flinders és Cape Barren, kisebb Clarke és mások. Clarkeot és Flinderst 760 m.-ig emelkedő hegyek takarják; valamennyi homokos és terméketlen.

Furnes

(ejtsd: fürn), flamandul Veurne (l. o.).

Furness

(ejtsd: förnessz) v. North of the Sands, Angliának az északnyugati részében fekvő, Lancaster grófsághoz tartozó vidéke a Morecambe-öböl mellett, jelentékeny iparral. Nevét egy régen igen hatalmas, de most már romokban heverő apátságról kapta. Legjelentékenyebb városa Barrow-in-F. (l. o.).

Furni

(ném. wricken, ol. vogare di coda, ang. to scull. tengerészet), egy csónak farához erősített és félig a vizbe mártott evezőt felváltva jobbról balra és balról jobbra mozgatni és egyidejüleg akként forgatni, hogy az evező lapja egy hajócsavarhoz hasonlóan működjék és a csónakor előre tolja.

Furnivall

(ejtsd: förnivell) Frigyes Jakab, angol irodalomtörténész, szül. Enghamben 1825 febr. 4. Ügyvéd volt, azután a «keresztény szocialisták» köréhez csatlakozott, amely a Working Men's College-et alapította. Ez intézetnél F. több mint 10 évig működött, azután az ó-angol irodalmi társaságot alapított; igy 1864. Early English Text Society; 1868. Chaucer Society és Ballad Society; 1873. New Shakespeare Society; 1881. Browning Society; különösen nagy érdemeket szerzett régi és ritka könyvek és kéziratok kiadásával. Ilyen kiadványok: Saint-Graal, the history of the Holy Graal in English verse, by Henry Lonetich (1861-63); Wright's Chaste wife (1865); Bishop Perry's Folio Manuscript of ballads and romances (1867-68); Ballads from manuscripts on the condition of Tudor England 1520-1550 (1868-1872); Caston's book of curtesye (1868); The Babee's book, or manners and meals in olden times (1868); Queen Elisabeth's academy (1869); Shakespeare's England (1877). Shakespeare-kiadványai is fontosak.


Kezdőlap

˙