Gadolin

János, finn kémikus, szül. Aboban 1760 jun. 5., megh. Wirmoban 1852 aug. 15. Az ő tiszteletére gadolinit-nek nevezett ásványban az ittriumot fedezte fel 1794. Számos értekezést irt; nagyobb műve: Systema fossilium, analysibus chemicis examinatorum (Berlin 1825).

Gadolinit

(ásv.), moniklin rendszerbeli apró tökéletlen kristályokban jeged, nagyrészt vaskos vagy tömött; nem hasad. - Vegyi összetétele: Yttercerberil vasszilikát - 2 BeO.FeO.2Y2O3.2SiO2. Szurokfekete, karca zöldes. Üveg- és zsirfényü. Keménysége 6,5-7. Tömöttsége 4,5. Előfordul gránitban benőve Svédországban Broddbo, Finbo, Dalarne; Fahlun mellett; Ytterby Stockholm mellett gránitban; Norvégia, Hitteröe; Brevig; Olaszország; Grönland.

Gador

(Sierra de), tengerparti hegylánc Almeria spanyol tartományban, a Sierra Nevadatól az Almeria egyik ágának mély völgye választja el; a Pico Higuenaban (2325 m.) éri el a legnagyobb magasságát. Ólomércekben igen gazdag. ÉK-i lábánál van az ugyanily nevü helység (1887) 2873 lak.

Gadrozia

l. Gedrozia.

Gadsden

county Florida É.-amerikai államban, 1940 km2 területtel, 9800 lakossal, Quincy székhellyel.

Gaea

l. Gaia.

Gaedertz

1. Károly Tódor, német irodalomtörténész, G. Tódor fia, szül. Lübeckben 1855 jan. 8. Tanulmányainak befejezése után a kultuszminiszteriumba lépett. Munkái: Johann Bist als niederdeutscher Dramatiker (Lipcse 1882); Gabriel Rollenhagen (u. o. 1881); Das niederdeutsche Schauspiel (Berlin 1884, 2 kötet); Fritz Reuter-Reliquien (Wism. 1885) és Emanuel Geibels Denkwürdigkeiten (Lipcse 1885). Irt ezenkivül alnémet dialektusban néhány költői művet.

2. G. Tódor, német iró, szül. Lübeckben 1815 dec. 6. Miután a jogot elvégezte, hivatalnok lett szülővárosában. Később a lübecki (1846), majd a brémai (1850) műintézet igazgatója lett. Művei: Adr. van Ostade, Sein Leben und seine Kunst (Lübeck 1869); Hans Holbein der jüngere u. seine Madonna des Bürgermeisters Meyer (u. o. 1872); Rubens und die Rubens-Feier in Antwerpen (Lipcse 1878) stb.

Gael nyelv

(gadhel, goidel), a kelta nyelvcsoportnak egy ága, mely az izlandi-, skót- és Man-szigeti nyelvjárásokat foglalja magában (l. Kelta nyelvek). Szükebb értelemben igy hivják a hegyiskót v. erse nyelvet. Ennek legrégibb emléke a «Book of Deir» a IX. sz.-ból (közzétette Stokes Goidelica cim alatt, 2. kiad. London 1872). Ez a nyelve Ossian énekeinek is (l. Ossian). Igen becses Campbellnek (l. Campbell d'Islay) gael mese- és mondagyüjteménye (Popular tales of the West-Highlands, Edinburg (1860-62, 3 kötet); tanulságos ismertetést közölt róla Arany János. V. ö. Hátrahagyott prózai dolgozatok. Gael nyelvtanokat irtak: Munro (2. kiad. Edinburg 1843) és Forbes (London 1843); szótárakat adta ki a Highland Society (Edinburg 1828, 2. kiadás); Macleod és Dewar (London 1845, 2. kiad.) és Max Alpne (7. kiad. Edinburg 1877). V. ö. Atkins T., The Kelt or gael. (London 1893).

Gaeta

az ugyanily nevü járás székhelye, Olaszország egyik legerősebb vára és püspöki székhely; Caserta olasz tartományban, a Tirreni-tenger G.-i öblénél, vasut mellett, a szárazföldhöz keskeny földnyelvvel összekötött hegyfokon, (1881) 16,901 lak., biztos kikötővel, amelynek egykoron élénk forgalma volt, de most csak a parti hajózásnak és a halászatnak áll szolgálatában. A citadellában van Bourbon connétablenak és Lajos, Hessen-Philippsthal hercegének siremléke. A városban a Szt. Erasmus székesegyházban Paolo Veronesenek egy szép képe és azon zászló látható, amelyet Juan d'Austrianak V. Pius pápa ajándékozott. A város fölött a Monte Orlandon állanak L. Munatius Plancus, a lyoni római gyarmat alapítója mauzoleumának romjai és egy 12 oldalu oszlopnak maradványai, amelyen a 12 szélnek neve latin és görög nyelven be van vésve. Környékén számos a nyaraló és a narancsfaliget. G., amelyet a monda szerint Aeneas alapított és dajkájáról, Cajetáról nevezett el, görög gyarmat volt. Már a rómaiak korában is nyaralók, szinházak, templomok környékezték. Kikötőjét Antoninus Pius építtette vagy legalább is kibővítette. A középkorban már fontos erősség volt és sok ideig a nápolyi királyság kulcsának tekintették. 1707. Daun, az osztrákok vezére, 6 hónapi ostrom után rohammal vette be. 1734. Károlynak, a későbbi nápolyi királynak vezérlete alatt álló spanyol, francia és szárdiniai hadak foglaták el. 1799. a franciák szállották meg, de még ugyanazon évben el is hagyták. 1806. Massena vezérlete alatt a franciák ujból ostrom alá fogták és csak akkor foglalhatták el, midőn Lajos, Hessen-Philippsthal hercege, a védelem vezetője sulyosan megsebesült. 1815. három havi ostrom után az osztrákok foglalták el. 1848. ide menekült IX. Pius pápa és itt tartotta székhelyét 1848 nov. 25-től 1849 szept. 4-ig. 1860. II. Ferenc nápolyi exkirály 12,000 emberével, miután Nápolyt Garibaldi elfoglalta, G.-ba menekült és magát makacsul védelmezte, mig végre a várat 1861 febr. 13. kénytelen volt feladni. V. ö. Garnier, Journal du siege de G. (Páris 1861).

Gaeta

A halászbárkáknak egy neme az Adrián, részben fedve, egy vagy két latin vitorlával, 2-3 tonna tartalommal, és egy vaspálcákból álló kosárral (Graticola) a jármű elején, mely kosárban tüzet raknak azon célból, hogy a tüzfény a halakat (legkivált a szardellákat) oda csalja.


Kezdőlap

˙