Gecse

Dánial, orvos, szül. Közép-Szolnok vármegye Cigányi községében 1768 márc. 7., megh. 1824 máj. 23. Az 1807. évi kolerajárvány alatt tünt ki, majd 1809. a francia háboru alkalmából a felkelő sereghez táborkari főorvosság lett kinevezve; vagyonát «emberszereteti intézet» cimü alapítványnak hagyta hátra. Intézete első alapjául 2000 r. frtot tett le a marosvásáhelyi ref. főiskola pénztárába, ehhez végrendeletében még 6000 frtot csatolt s anyja halála esetére egész vagyonát hagyományozta. A tőke 1920-ig szaporodik s addig körülbelül egymillió frtra nő. Ekkor egyik fele az erdélyi ref. egyházkerület igazgató-tanácsának, másik fele a magyar kormánynak jut a kezelése alá; az évi kamatok felét amaz a marosvásárhelyi főiskolának, emez Marosvásárhely városának adja át, azonban az összes kamatok jótékony és közhasznu célokra fordítandók. Mid a kamatos-kamatozás tart, Marosvásárhelynek és vidékének lakossága láttatik el belőle olcsó kölcsönnel. V. ö. Antal János, Néhai orvos G. D. életrajza (Marosvásárhely 1840).

Gecsemáné

arameus nyelven olajpincét jelent. Hire arról akertről maradt fenn, melyben Krisztus a kinszenvedését megelőző éjjelt töltötte az olajfák hegyén. E hely jelenleg a szt. Ferencrendiek birtokában van és kőfal veszi körül. nyolc ősrégi fa van a kertben, amelyek árnyékában töltötte volna Krisztus az utolsó éjet. A falakban belülről 14 fülke van kivájva egyenletes távolságban és e fülkében a keresztut domboru, szines 14 faragványa van elhelyezve.

Gecsi apátság

a pécsi egyházmegyében feküdt. Alapítója ösmeretlen, kegyuraságát IV. Béla Balog Miklósnak ajándékozta, fiaitól azonban 1265. két más birtokért visszaváltotta s visszaadta eredeti tulajdonosának, Selke comesnek, ki hasznos szolgálatokat tett neki V. István ellen folytatott küzdelmeiben.

Géczyek

l. Giczy.

Ged

(ejtsd: dsedd) Vilmos, angol technikus, a tömöntés feltalálója. Megh. 1749 okt. 19. Aranyműves mesterséget tanult és Edinburgban dolgozott, de már 1725-től fogva fáradozott azon, hogy szedésről gipszlenyomatot készítsen s ennek segélyével nyomható lemezeket állítson elő. 1729. Feuner betüöntő és James építész társaságában Londonban nyomdát nyitott s a cambridgei egyetemtől szabadalmat nyert bibliák és imádságos könyvek nyomására. A vállalat a munkások ellenséges indulatával találkozott, mire G. visszatért Edinburgba s fia segélyével találmánya szerint két imádságos könyvet nyomtatott, azonfelül Sallustiusnak műveit.

Gedanit

borostyánkőhöz nagyon hasonló ásatag gyanta a Keleti-tenger vidékéről. A borostyán kővel együtt találni, igen laza összeállásu és rendesen a hulladékokhoz kerül, de néha fel is dolgozzák. A borostyánkő-kereskedők puha borostyánkőnek mondják, de ujabban a G. nevet adták neki.

Gedda mézga

l. Arab mézga.

Gedeon

l. Gideon.

Géderlak

nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmegye solti közép j.-ban, (1891) 1670 magyar lak.

Gedge-fém

összetétele 60 rész réz. 381/8 rész cint, 1,5 rész van, hengerelhető és kovácsolható; használják hajóborításnak.


Kezdőlap

˙