Gévay

Antal, orientalista, szül. Komáromban 1796., megh. Bécsben 1845 jul. 9. Tanulmányainak befejezése után Széchenyi Pál gróf nevelője, majd 1827. bécsi udvari könyvtári tiszt. 1840 óta udvari levéltárnok volt. Történeti műveiért az akadémia 1831. tagjává választotta. Önállóan megjelent dolgozatai: Legatio Jo. Hoberdanacz et Sigismundi Weichselberger ad Suleimannum I. imp. turc. 1518 (Bécs 1834), Az 1625 máj. 26. költ gyarmati békekötés czikkelyei deákul, magyarul és törökül (Bécs 1837); Az 1627-ki szept. 13. költ szőnyi békekötés czikkelyei deákul, magyarul és törökül (Bécs 1837); Urkunden u. Actenstücke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen Oesterreich un der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhundert (3 kötet, Bécs 1841), Itinerär kaiser Ferdinands I. 1521-1564 (Bécs 1843), A budai pasák (1841).

Gevelsberg

város Arnsberg porosz kerületben, 10 km.-nyire Hagentől, vasut melett, (1890) 9379 lak., sörgyártással, szeszégetéssel, vasiparral, kályhakészítéssel.

Gevers

Bálint, könyvnyomdász, l. Compactor.

Gevrey-Chambertin

(ejtsd: zsevré-samberten), község Côte d'Or francia départementban, 13 km.-nyire Dijontól, erdős és festői völgyben, (1891) 1800 lak., a XIV. századból való templommal. G. és Clos-de-Beze azon helyek, ahol mintegy 400 ha.-nyi területen Gevrey-vidék leghiresebb borait szüretelik.

Gewere

(ó-ném.). a régi germánoknál a vagyoni és birtokviszonyok alapfogalma. A fekvő birtok felett való, a társadalmi jogrend által biztosított hatalom. Később némely ingó dolgokra is kiterjedt. Megkülönböztetendő az egyéni v. Sonder-G. és a közös v. Gesammt-G. Amaz jelenti a fegyverfogható szabad germán férfiunak fekvő birtoka felett való tulajdonjogát. Az utóbbi a nemzetséget v. községet illetve, melyhez a szabad germánnak családja tartozott. Későbbi időben a család és annak birtoka közti jogi kapocs tágultával, a Sonder-G. elidegeníthetővé vált, ami szabály szerint a bíróság előtt az u.n. vestitura v. investitura formájában történt V. ö. Heusler, Die G. (Weimar 1872).

Gewitsch

(csehül Jevicko), város Morva-Trübau morvaországi kerületi kapitányságban 50 km.-nyire Brünntől, (1890) 2530 la., Csakis régi városháza és az 1172. alapított, 1784. pedig beszüntetett augusztinus-szerzet épülete tesznek tanuságot egykori jelentőségéről.

Gex

(ejtsd: zseksz), az ugyanily nevü járás (arrondissement) székhelye Ain francia départmentban, 108 km.-nyire Bourg-en-Bressetől, a Colombier de G. (1689 m.) és a Faucille-hágó lábánál, a Journan partján, (1890) 2659 lak.

Geyer

város Zwickau szászországi kerületi kapitányságban, 8 km.-nyire Annabergtől, erdős vidéken, vasut mellett, (1890) 5305 lak., vasércbányával, csipkekészítéssel és dinamitgyárral.

Geyer

Flórián, frank nemes, ki 1525. a felkelt rothenburgi pórok élére állott, és az ő pártjukon harcolt az urak és nagyok ellen. Jun. 4. azonban a Speltich hegyen saját sógora kezétől megöletett. Heller Róbert, Genast Vilmos, Fischer és Dillenius drámai hősnek szemelték ki.

Geyling

Károly, osztrák üvegfestő, szül. Bécsben 1814 febr. 23., megh. u. o. 1880 jan. 2. A Bécsi akadémián a téjképfestésben képezte ki magát és 1840. a laxenburgi kastélyban üvegre festendő tájképekre kapott megbizást. Magyarországon is több munkája látható. Tőle való a kassai székesegyház 13, a pozsonyi koronázási kápolna 9 festett ablaka, több más Esztergomban, Pannonhalmán, stb. Egyéb nevezetes művei: 10 nagy ablak a bécsi Szt. István-templomban Jobst, Führich és mások rajzai nyomán, a párisi német templom 3 ablaka, stb.


Kezdőlap

˙