Gill

(ang., (ejtsd: dsil), a legkisebb angol folyadékmérték = 1/32 gallon = 1,4 deciliter.

Gill

1. Dávid, ang. csillagász, szül. Aberdeenben (Skócia) 1843 jun 12. Eleinte gyakorlatilag foglalkozott csillagászattannal; 1868. atyja házában állított magának csillagvizsgálót; 1872. Lindsey lord megbizásából Dun-Echtben, Aberdeen mellett csillagvizsgálót állított fel, melynek igazgatója lett. Ez állásában vezetett 1874. egy Mauritiusba menő expediciót, hogy heliometerrel eszközölt mérések segélyével a nap parallaxisait határozza meg. 1876. Ascension szigetre szervezett expediciót, hogy a heliometerrel tett megfigyelések segítségével a Mars prallaxiasait határozza meg. 1879. a Jóreménység-fokon levő csillagvizsgáló intézet igazgatójává nevezték ki; e minőségében jelenleg is működik és a fontos csillagászattani munkálatok egész sorát hajtotta végre. Munkái legtöbbje a dun-echti csillagvizsgáló kiadványaiban, a londoni Royal Astr. Society és a cap-foki csillagvizsgáló évkönyveiben jelentek meg.

2. G. Tamás Hornbhower, angol politikus, szül. 1820. Több izben tagja volt a parlamentnek. Utolsó még életben levő tagja annak a bizottságnak, mely Kossuth Lajos 1851. Angolországban tartózkodása alkalmával az ünnepélyeket és nevezetesen a birminghami bankettet rendezte. Kossuth elhunyta alkalmával pedig (1894) emlékbeszédet mondott néhai barátja fölött. (V.ö. Pester Lloyd, 1894 ápril 1.)

3. G. Vilmos János, indiai utazó, szül. Bangalorban Kelet-Indiában 1843-ban, meggyilkolták 1881 aug. 11. a Szuezi-csatorna védelménél. Mérnökkari kapitány volt a brit-indiai seregben, melyből 1873. lépett ki. Ugyanakkor Baker Bálinttal a persiai orosz határszél beutazására indult. 1877. Sanghaiból Bhamoba utazott és ez utjáról szól The river of Golden Sand (London 1880. 2 köt.) c. műve, mely utjának pontos fölvétele miatt fontos. Utazásának tudományos eredményeit a londoni Royal Georg. Society Journalja közölte.

Gille

(ejtsd: zsil) Fülöp, francia drámairó és publicista, szül. Párisban 1834 dec. 18. Eleinte kiváló szobrász volt s mint irónak műveit is a szép tiszta forma jellemzi. Számos vigjátéka és operette-szövege közül megemlítjük: Les 30 millions de Gladiator (Labische-sal 1875); Les charboniers (1877, zenéje Costétól); Jean de Nivelle (Gondinet-vel együtt; magyarra fordította Váradi Antal. Zenéje Delibes Ottótól, Budapest 1881), Lakmé (szintén Gondinet-vel és Delibes zenéjével). Vigjátékok: Le maria Babette (1881) és Ma camarade (1883) Meilhac-kal együtt. Irt költeményeket (L'herbier 1887) és La bataille littéraire (1 kötet 1889) cimmel irodalmi tanulmányokat, melyekben a naturalizmus ellen harcol. A Figaróban Le Masque de fer alatt ő irja a szinházi kritikákat.

Gillingham

(ejtsd: gillingem), város Kent angol grófságban, a Medway partján, Chatham mellett, amelynek tulajdonképen külvárosa, (1891) 27.813 lak., érdekes székesegyházzal és egy egykori érseki palota maradványaival.

Gillis-föld

a Spitzbergai-tenger egyik szigete, mintegy 200 km.-nyire; 1707. Giles Kornél hollandi hajós fedezte fel, de mindeddig senki sem látogathatta meg.

Gillotage

(ejtsd: zsijjotázs), igy nevezték régebben a cinkográfiát (l.o.) Gillotról, ki ezt a mesterséget feltalálta.

Gillray

(ejtsd: -re) Jakab, angol rajzoló, szül. Lancashireben 1757., megh. Londonban 1815 jun. 1. Torzképei erőteljesek, durvák, kiméletlenek. Többnyire a korabeli politikai viszonyokra vonatkoznak és maró gunnyal ostorozzák a liberalizmus ellenségeit. Rajzait összegyüjtötte, kiadta és G. életrajzával ellátta Wright T. (uj kiadás 1874).

Gilly

(ejtsd: zsillyi) város Hainaut (Heggenau) belga tartományban, 3 km.-nyire Charleroitól, a Sambre balpartja közelében, vasut mellett (1890) és 20.449 lak., szénbányákkal, üveggyártással és vasiparral.

Gilm

Hermann (G. zu Rosenegg), német költő, szül. Innsbruckban 1812 nov. 1., megh. Linzben 1864 máj. 31., ahol a jogot végezte. 18378. állami szolgálatba lépett, 1850. a belügyminisztériumhoz és 1856. a tartományi kormányzósághoz került Linzbe. G. elsőrangu lirai tehetség, ki főkép szabadelvü politikai dalaival lett hiressé, melyek Sonette aus Wälschtirol cimen jelentek meg. A Tiroller Schützenleben (Innsbruck 1863) cimü politikai s Jesuitenleider papságellenes dalai is feltünést keltettek. Összegyüjtött munkái halála után Gedichte néven (Bécs 1864-65) jelentek meg. Szülőházát Innnsbruckban márványszoba diszíti. V. ö. Sander, H. v. G. in seinen Beziehungen zu Vorarlberg (Innsbruck 1887); Arnold von der Passer, H. v. G., sein Leben u. seine Dichtungen (Lipcse 1888).

Gilmer

(ejtsd: dsilmer), két county az É.-amerikai Egyesült-Államokban; és pedig: Georgiában 1230 km2 területtel, 6970 lak. Ellijay székhellyel és Ny.-Virginiában 1300 km2 területtel, 4970 lak., Glenville székhellyel.


Kezdőlap

˙