Gőzmozdony

l. Lokomotiv.

Gőznyomás

a gőz feszítő ereje, l. Gőz.

Gőzomnibusz

l. Gőzkocsi.

Gőzorgona

Olyan szerkezetü orgona, melynél a szél helyett a gőz végzi a hangadó szerepet. Feltalálója Donnay amerikai gépész s orgonakészítő. A rendes gépezetü orgonákkal azonban nem volt képes versenyezni s egyideig csakis kuriózum számba ment.

Gőzölés

l. Fagőzölés és szinnyomás.

Gőzölgés

l. Elgőzölgés.

Gőzölő

A mezőgazdaságban kétféle célra használják a G.-ket és pedig a szeszgyártásnál és a takarmánykészítésnél.

[ÁBRA] Gőzölő

A szeszgyári G.-k legelterjedtebb alakja csonka kúpalaku, minőt az 1. ábra mutat, ebben a szeszgyártás nyers anyaga (burgonya, tengeri stb.) cefrézés előtt meg lesz mintegy főzve, gőzölve. Ily G.-k teteje és oldala kazánpléhből készül alul hozzáerősített öntöttvas fenékrésszel. Tetején gőzállóan zárható töltőnyilása van, mely csukló körül nyitható kengyellel és csavarral zárható, vagy pedig 4 szorítócsavarral lesz leerősítve. A töltő nyilástól olalt öntöttvas ventilház van a födélre erősítve, melybe a záróventillel ellátott gőzvezető cső torkollik s ez alatt a manométer-gőzcső. A ventilház felső részén biztosító ventil ül, mig alul ahhoz köttetik a G. tetejében elhelyezett lyukgatott gőzelosztó, elletőleg gőzelvezető koszoru. Az öntött vasfenékrészben tisztító nyilás van, mely alatt, vagy öntvény oldalán rostély helyeztetik el, hogy a kifuvatásnál a teljesen szét nem főtt anyag annak élein szétroncsoltassék s nagyobb kődarabok stb. visszatartassanak.

A rostély mögött gőzbevezető cső nyilik a G.-be, mely gőzzáró ventillel a kondenzált viz leeresztésére tolózárral és a próbavételre csapppal bir. Végül a G. csúcsában kézi kerékkel mozgatható ventil ül, mely a G. és a kifuvató cső közti közlekedést nyitja vagy zárja. A takarmánykészítésre szolgáló G. célja a takarmányt előzetesen meggőzölni, hogy ezáltal egyrészt káros alkatrészei mint p. a burgonyában a solanin, vagy a romlott takarmányban a káros anyagok kilugoztassanak, másrészt, hogy a takarmány könnyebben emészthetővé váljon.

[ÁBRA] Ventzki-féle gőzölő

E G.-k egyik alakja a Ventzki-renszerü, mely a mellékelt 2. ábra szerint vasbádoghengerből s alatta elhelyezett kis tüzhelyből. A henger alső részén fordított tölcséralaku kalap ül, melynek csöve fent zárt, de hosszában számos lyukkal bir a gőz egyenletes elosztására. A kalap alatt a henger fenekén mintegy 4-5 cm. magas vizréteg a tüzelés következtében gőzzé válik s a gőz a tölcsér nyilásain át a hengerbe öntött takarmány közé jut, azt gőzöli. Kellő gőzölés után a hengert felbillentve, a takarmány kiönthető.

Gőzölt faanyag

l. Faanyag és Papir.

Gőzölt tégla

l. Füstölt tégla és Tégla.

Gőzös

l. Gőzlöveg.


Kezdőlap

˙