Gradac

1. község Verőce vármegye verőcei j.-ban, (1891) 1379 horvát-szerb lakossal. - 2. G. mali, község Zágráb vármegye glinai j.-ban, (1891) 1553 (mint politikai község 5581) horvát-szerb lakossal. - 3. G. veliki, község u. o., (1891) 1020 horvát-szerb lak.

Gradacac

város Boszniában, járási székhely, a dolnjatuzlai kerülethez tartozik. Lakosainak száma 3076, tulnyomóan mohammedánok, posta és táviróállomás. Bosznia egyik legjobb karban levő régi várával, amelyet a bosnyák népdalokban «Zmaj Bosnanski» néven dicsőített Gradasevics fölkelő vezér hősiesen védett Omar pasa ellen.

Gradáció

(lat.), a. m. fokozat, akár emelkedő, akár alászálló formában; a logikában alsóbb rendü (konkrét) fogalmakról felsőbb rendüekre vagy megfordítva való haladás. A retorikában is megvan mindkét faj: klimax és anticlimax, l. Emelkedés és Fokozás.

Gradatim

(lat.), a. m. fokonként, lassanként.

Gradec

község Belovár-Körös vármegye körösi j.-ban, (1891)1585 horvát lakossal; van vasuti állomása, postahivatala és postatakarékpénztára. Itt 1591. a horvátok Hasszan pasa bosnyák vezér seregét szétverték.

Grädener

német zenész-család. 1. G. Károly, szül. Rostockban 1812 jan. 14., megh. Hamburgban 1883 jun 10. Hallei és göttingai egyetemi tanulmányai után lépett a zenei pályára; Kielben zeneigazgató, 1851 óta Hamburgban saját énekakadémiájának igazgatója, 1862 óta konzervatóriumi tanár Bécsben és 1865 óta Hamburgban. Schumann hatása érzik művein, de zongora-, kamarai és nagyobb szabásu művei (szimfóniák, Fiesco-ouverture stb.). haladást jeleznek ép ugy, mint könyvei: Harmonielehre (1877), Gesammelte Aufsätze über Kunst (1872). - Fia, 2. G. Hermann szül. Kielben 1844 máj. 8. A bécsi udvari zenekar hegedüse és konzervatóriumi tanár, kisebb zenekari és kamara-zeneműveket irt.

Gradenigo

Péter, velencei doge, szül. 1291., megh. 1311 aug. 13. 1289. nyerte el a legfőbb méltóságot, amidőn az egyiptomi szultán a velenceiek raktárait kifosztotta és másrészt a genovaiak Dorria Lamba vezérlete alatt a velencei hajóhadat Dandolo András alatt meggyőzték. A helyzet oly aggasztó volt, hogy G. Genovával 1299. megalázó fegyverszünetet kötött. Midőn nemsokára Ferrara meghódítását tervezte, V. kelemen pápával keveredett viszályba, ki Velencét egyházi átokkal sujtotta. Ebből a velencei kereskedőkre nagy kár háromlott és midőn G., nem törődve az egyre növekvő elégületlenséggel, az alkotmányt a nemesség előnyére módosította és ezzel a nemesség nyomasztó uralmát még gyülöletesebbé tette: a nép Tiepolo alatt felkelt. A nemesség azonban a felkelést leverte, de ebből G. kevés hasznot huzott, mert az életbe léptetett «Tizek tanácsa» ezentul a doge fölé is kiterjesztette hatalmát.

Gradevole

(olasz) annyi mint kellemes, tetszetős.

Grádics

v. garádics (a latin gradus-ból) a. m. fok, lépcső.

Gradiens

(lat.), A légnyomás eloszlása a Földön fölötte egyenlőtlen, néha kisebb távolságban is igen jelentékenyek a különbségek. A nyomási különbségek mértéke a G., mely kifejezi, hány milliméterrel különbözik a barometer higanyoszlopának a magassága 111 km. (az egyenlítő 1 foka) távolságban. A G. irányát pedig meghatározza azon egyenes, mely az izobárokra merőleges. Mivel a szél a légnyomás egyenlőtlen eloszlásának a következménye, könnyen érthető, hogy a szél erőssége a G. nagyságával fokozódik. A G.-nek igen fontos szerepe jut a levegő dinamikájában. Beszélnek néha termikus G.-ről is, mely esetben nem légnyomási, hanem hőmérsékleti különbségekről van szó és ez esetben a G. megadja, hogy hány fokkal különbözik a hőmérséklet 111 km. távolságban.


Kezdőlap

˙