Grand-Forks

(ejtsd: grend-forksz), az ugyanily nevü county székhelye É.-Dakota É.-amerikai államban, a Red-rivernél, vasuti gócpont, (1890) 4979 lak., college-sel, őrlő- és fürészmalmokkal.

Grand-Haven

(ejtsd: grend-hevn), Ottawa county székhelye Michigan É.-amerikai államban, a Grand-river balpartján, a Michigan-tóba való torkollásánál és több vasuti vonal találkozásánál, (1890) 5023 lak., élénk forgalmu, terjedelmes kikötővel, amelyből naponként indulnak hajók Milwaukeeba és Chicagóba.

Grandidier

(ejtsd: grandidjé), 1. Alfréd, francia utazó és természetbuvár, szül. Párisban 1836. 1857-60. beutazta Észak- és Dél-Amerikát, Kelet-Indiát, Ceylont és 1865-70. Madagaszkárt, melyről 1875. egy 28 kötetre tervezett s Histoire physique naturelle et politique de madagascar cimü munkát indított meg.

2. G. Fülöp Ágost, apát, történetiró, szül. Strassburgban 1729 nov. 9., megh. Lützelben (Sundgau) 1787 okt. 11. Még csak 19 éves volt, midőn Rohan bibornok, strassburgi püspök, a püspökség levéltárnokává nevezte ki, később pedig kanonokságra emelkedett. Munkái: Histoire de l'église et des éveques princes de Strasbourg (1775-78, 1. és 2. kötet a X. sz.-ig); Essai historique et topographique sur l'église cathédrale de Strasbourg (1782); Histooire ecclésiastique, militaire, civile et littéraire de la province d'Alsace (1787., csak a VI. sz. végéig). Kéziratban maradt munkáit kiadta Liblin, Oeuvres inédites de G. (Kolmar 1865-68. 6 köt.). V. ö. Grandidier T., Notice sur la vie et les oeuvres de G. (Kolmar 1858); Spach, L'abbé G. (Oeuvres choisies I. köt. Strassburg 1865).

Grandioso

(ol.) a. m. nagyszerü, fönséges, nagyszabásu.

Grand-Island

(ejtsd: grend ájlend), Hall county székhelye Nebraska É.-amerikai államban, 245 km.-nyire Omahától, a Plate-river és vasut mellett, (1890) 7536 lak., répacukorgyártással.

Grand-Isle

(ejtsd: grend ájl), county Vermont É.-amerikai államban, 125 km2 területtel, 5700 lak., North-Hero székhellyel.

Grand-Junction-csatorna

(ejtsd: grend dsönksn), Middlesex, Hertford, Bedford, Buckingham és Northampton angol grófságokon áthuzodó csatorna. A Brenttől kezdve Braunstonig, ahol az Oxfordi-csatornába torkollik, hossza 145 km; szélessége 13 m. Építését 1805. kezdték meg.

Grand jury

(ang., ejtsd: - dsjuri), Angliában az, ami a kontinentális bünvádi eljárásokban a vádtanács. Angliában ugyanis a vád alá helyezés is az esküdtek hatásköréhez tartozik. Erre a G. illetékes, mely nem kevesebb mint 12 s nem több mint 23 esküdtből áll s mely csak annak a kérdésnek eldöntésére van hivatva, vajjon a terhelt vád alá helyeztessék-e vagy sem. - «whether there be sufficient cause to call upon the party accused to answer it». ha a G. azt találja, hogy a vád alá helyezés nem indokolt, a vádlevélre (bill of indictement) azt irja rá: «not a true bill» vagy «not found», ami a további bünvádi eljárásnak megszüntetését vonja maga után. De a következő G. elé uj vádlevél benyujtható. Ellenkező esetben a G. a vádlevelet « a true bill» szavakkal hátiratolja s ez képezi a vád alá helyezést (The party stands indicted). A vád alá helyezéshez szavazattöbbség, tehát legalább 12 szavazat szükséges.

Grand-Lieu

(ejtsd: gran-liö), tó Loire-Inférieure francia départementban. 12-15 km.-nyire Nantestól; felülete 7000 ha., közepes mélysége 90 cm. A Boulogne és Ognon táplálják; lefolyása a Cheneau; Etier de Buzay néven a Loireba torkollik. Savoie bekebelezése előtt Franciaországnak ez volt a legnagyobb tava.

Grand-maître

(franc., ejtsd: gránmétr) a.m. nagymester, p. valamely lovagrendnél. Azonban előfordul más hivatalok neve mellett is, p. G. de la cour, főudvarmester stb.


Kezdőlap

˙