Grandmontiak

(Grandimontenses), szerzetesek, nevüket Grandmont hegyről nyerték, amelyen kolostoruk volt. Alapítójuk Tierno-i v. Tigerno-i István, az auvergnei algróf fia, szül. 1046., megh. 1124 febr. 8. 1073. a Limoges környékén fekvő Murat hegyre vonult, hol néhány társával szigoru életet élt. Halála után társai a Grandmont hegyre vonultak. Szabályaik szt. Benedek reguláira alapítvák. Megszünt a francia forradalom idejében (1791).

Grandpré

1. falu Ardennes francia départementban, 17 km.-nyire Vouzierstől, az Aire és vasut mellett, (1891) 1148 lak. Közelében az Argonnei-erdőben az Aire a G.-i szorost alkotja, amelyben 1792 szept. 14. a franciákat Clerfayt megverte. - 2. G. (Lower Horton), falu Uj-Skóciában, King countyban, a tenger partján. Az 1604. De Monts által alapított első uj-skóciai gyarmat ismeretes Longfellow Evangeline-járól.

Grand prévôt

(franc., ejtsd: gran prévó). Ezelőtt Franciaországban és némely más állam hadseregében is, a hadsereg igazságügyi főnökét nevezték igy, aki a működő hadseregek körletében egyszersmind a rendőri szolgálatot is vezette.

Grand-Rapids

(ejtsd: -repidsz), 1. Kent county székhelye Michigan É.-amerikai államban, a Grand-river balpartján, 40 km.-nyire a Michigan-tóba való torkollásától, vasuti gócpont, (1890) 60278 lak. Az 1833. alapított város azon zuhatagok mellett fekszik, amelyeket az itt 90 m. széles Grand-river alkot és amelyekben a viz 1500 m.-nyi hosszuságban 5,5 m.-nyit esik. E zuhatagok közel 100 gyárnak szolgáltatják a mozgató erőt, amelyekben főképen butorokat, kocsikat gyártanak, lisztet őrölnek, fát és márványt fürészelnek. A város közelében gipszet és sót bányásznak. - 2. G., Wood county székhelye Wisconsin É.-amerikai államban, a Wisconsin balpartján, 2000 lak.

Grand-river

(ejtsd: -rivr), 1. 200 km. hosszu folyó Ontario kanadai tartományban. Grey grófságban ered; Cayugánál hajózhatóvá válik és Dunnvillenél az Erie-tóba torkollik. D-nek és DK-nek folyik. - 2. G., folyó az É.-amerikai Egyesült-Államokban Jowa állam déli részében két ágból ered. amelyek Livingstone countyban egyesülnek, azután DK-nek folynak és Brunswicknál a Misszuriba torkolnak. Hosszuk 275 km.; mellékfolyóik a Weldon, Medicine és Locust. - 3 G. (az indusok Vastenongja), 250 km. hosszu folyó Michigan É.-amerikai államban. Az Erie-tótól 75 km.-nyire, az Erie és Michigan közti vizválasztón ered, fölveszi a Looking Glasst, Maplet, Flatot és Thornapplet. Grand-Rapidsnál hatalmas vizesést alkot és Grand-Havennél a Michigan-tóba torkollik; torkolata kényelmes, nagy kikötőül szolgál. - 4. G., 400 km. hosszu, rohamos vizü mellékfolyója a Coloradonak Colorado és Utah É.-amerikai államokban. A Rocky-Mountainsban, 2875 m. magasban ered, nagyon kanyargós folyásu. Legnagyobb mellékvize a Bunkara, amely a Mount Edmondről jő.

Grand seigneur

(franc., ejtsd: gran szenyőr) a. m. nagyur, a szultán egyik francia neve.

Grandson

(ejtsd: gran szonn), Gransee, az ugyanily nevü járás székhelye Waadt svájci kantonban, 3 km.-nyire Yverdontól, a Neuchateli-tó Ny-i partján, vasut mellett, (1888) 1708 lak., nagy szivargyárral, sok tornyu erősséggel. Ezene rősség eredetileg a G. családé volt, amelynek kihalta után 1397. a Chalons-család birtokába ment át. 1475. elfoglalta Bern, 1476. pedig Bátor Károly; csakhamar ezután 1476 márc. 3. az erősség közelében a szövetséges svájci hadak Bátor Károlyt meglepték és teljesen megverték, az erősség és környéke pedig Bern és Fribourg kantonokra, 1803. pedig Waadtra szállott.

Grand-Traverse

(ejtsd: grend treversz), county Michigan É.-amerikai államban. 1200 km2 területtel, 13355 lak., G.-city székhellyel.

Grand-Trunk-csatorna

(ejtsd: grend trönk), Chester, Stafford és Derby angol grófásgokon átvonuló csatorna. Preston Brooktól Cavenish Bridgeig hossza 150 km. 1766-77-ig készült el.

Grandville

(ejtsd: grán vill) Ignác János Izidor, tkp. Gérard, francia rajzoló szül. Nancyban 1803 szept. 3., megh. Párisban 1847 márc. 17. Már első rajzsorozataiban, melyek Les metamorphoses du jour (70 lap, 1828; uj kiad. 1853) és Animaux parlants (1840-42; uj kiad. 1852) cimen jelentek meg, jóizü humorral ostorozza a politikai élet kinövéseit. A juliusi forradalom után a Caricaturebben szabad folyást engedhetett csipős szatirájának, de az u. n. szeptemberi törvények következtében a torzképeknek szelidebb, általánosabb fajára kellett szorítkoznia. Sok illusztrációt is rajzolt, többek közt Béranger költeményeihez. Lafontaine és Floriau meséihez, a Robinsonhoz, Gulliverhez, a Hugo-féle Napoleon életéhez. Reybaud Jérôme Paturot-jához, stb. Különösen kitünőek az Un autre monde (1843), Les petites miseres de la vie humaine (50 lap, 1841-42), Les cent proverbes (50 lap, 1844), Les fleurs animées (52 lap, 1846) képei.


Kezdőlap

˙