Granitel

(ásv.), l. Aplit.

Granitit

(ásv.), az olyan gránit, melyben csakis egyféle, különösen pedig fekete csillám, vagyis biotit van L. Gránit.

Gránitos szövet

alatt az összetett kristályos kőzetek alapanyagnélküli szövetét értjük, midőn a szemeket csakis a kristályító erő tartja össze. L. Gránit.

Gránitpapiros

a szines mázzal ellátott papirfajok egyike. Készítésének módja a következő: A papirost előbb enyvesföldes festékkel vonják be, amely az alapszint adja, s ezután más szinü festéket freccsentenek reá, még pedig vagy ecsettel, vagy hengeres kefével, közbe helyezett szitaszöveten át. A festék megszáraása után a papirost fényesítik, még pedig achat-kővel való dörzsölés által, v. kalanderen való átbocsátással.

Gránitporfir

l. Gránit.

Granius

Licinianus (Gaius), római történetiró, kinek művei a jelen század közepéig ismeretlenek voltak. Valószinüleg Kr. u. a. II. században élt (III. v. IV.?) s irta meg évkönyvek (annales) alakjában 40 könyvben történelmét, melyet Róma alapításától Kr. e. 44.-ig, Caesar haláláig vezetett. A mű töredékét 1853. födözte föl Legarde Pál a british Museumban. A töredékből is csak töredék maradt, mert a meglevő kézirat háromszorosan átirt (rescriptus, palimfhoton).

Granmichele

(ejtsd: granmikéle, Grammichele), város Catani a sziciliai tartományban, 12 km.-nyire Caltagironetól, (1881) 11804 lak., kőbányákkal és fazekas iparral.

Grano

1. volt számoló- és rézpénz Nápolyban és Sziciliában. 100 grani = 1 ducato di regno; 2. arany-, ezüst- s ékszersuly több olasz államban. Spanyolországban és Portugáliában = 1/96 márka.

Granofir

(ásv. quarcporfir), kristályosan szemcsés alapanyagu quarcporfir, L. még Felzitporfir.

Granollers

(ejtsd: granolyersz), város Barcelona spanyol tartományban, 29 km.-nyire Barcelonától, szük völgyben (a Besos egyik forrásfolyójánál), vasut mellett, (1887) 6208 lak., de la Roca régi erősség romjaival. G. a Valles nevü vidék főhelye; vásárai az egész tartományban a legjelentékenyebbek. Közelében több vastartalmu forás van: Villamayor, Belloch, Canovillas, la Garriga, Caldas de Mombuy, az utóbbi hármat sürün látogatják. Hires bucsujáróhely a gyönyörü fekvésü San Miguel del Fay.


Kezdőlap

˙