Grazalema

város Cadiz spanyol tartományban, 90 km.-nyire Cadiztól, a Ronda-hegyekben, 1266 m. magasban, a Guadalete forrásánál, 81887) 6389 lak., posztószövéssel. 2 km.-nyire van a Pen o de San Cristobal (1716 m.) hegycsúcs.

Graziani

Girolamo gróf, olasz költő, szül. Pergolában, Urbino mellett 1604., megh. u. o. 1675. Bolognában és Padovában tanult, később titkára lett I. Ferenc modenai hercegnek, kitől a sarzanói grófságot kapta. Két hőskölteménye van, melyben Tassót utánozta: Cleopatra, 13 énekben (Bologna 1626 és több izben) és Conquista di Granada, 26 énekben (Modena 1650 és több izben). Költeményei: Rime (Parma 1621); Il colono sacro (Páris 1656, Mazarin panegirikusa); Varie poesie (Modena 1662) c. kötetekben jelentek meg. Van egy Cromvello c. tragédiája is.

Grazioso

(olasz, (ejtsd: graciózo), zeneelőadási kifejezés, a. m. kedvesen, behizelgően, kecsesen.

Grazzini

Antal Ferenc, olasz iró, szül. Firenzében 1503 márc. 22., megh. u. o. 1583 febr. 18. Gyógyszerész volt, ki azonban élénk részt vett szülővárosa irodalmi életében. 1540. egyike volt az Accademia degli Umidi alapítóinak, ahol a Lasca (Márna) nevet vette föl. 1547. mindenféle intrikák folytán kizárták, de 19 év mulva ujra befogadták az akadémiába. 1582. nehány barátájával együtt megalapította a még ma is fennálló Accadémia della Crusca.-t G. legszerencsésebb követője volt a burleszk költői iránynak; versei könnyedek és elmések, s igen szerencsésen gunyolják azokat, kik mindenben csak a latin és görög poétákat akarják utánozni. Novelláiban is (Cene) felülmulta Boccaccio összes XVI. századbeli utánzóit; rendkivüli természetességgel és vervevel beszéli el őket. Irt hét vigjátékot is, melyekben azonban ő sem tudott szabadulni a Plautus-utánzástól, melyet másokban oly élesen korholt. A Cene legjobb kiadása Fanfanitól való (Firenze 1857), ebben Biscioni irta meg G. életrajzát. V. ö. Magrini monográfiáját (Imola 1879).

Grdjevac veliki

község Belovár-Kőrös vármegye gubisnopoljei j.-ban, (1891) 1575 (mint politikai község 8908) lakossal (közte 944 magyar); postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Great

(ang., ejtsd: grét) a. m. nagy G. Britain Nagy-Britannia; G. Charter a. m. Magna charta.

Great-Bear-Lake

l. Nagy-Medve-tó.

Great-Berkhampstead

város Angliában, l. Berkhampstead.

Great Britain

l. Great.

Great-Cacapon

235 km. hosszu mellékfolyója a Potomachnak Ny.-Virginia É.-amerikai államban. Partjain nagy szén- és vasérctelepek vannak.


Kezdőlap

˙