Great-Salt-Lake

l. Nagy-sós-tó.

Great-Sandy-Island

l. Sandy-Island.

Great seal

(ang., ejtsd: grét szil, lat. clavis regni), kir. pecsét, Angliában a felségiség jelvénye. Az Anglia és Skócia egyesüléséről kelt törvény - Union Act - intézkedik arról, hogy mely esetekben használandó az egyesült királyságnak, s mely esetekben Skóciának külön pecsétje. Az Irországra vonatkozó Unio a pecsétre vonatkozó intézkedéseket nem tartalmaz; bizonyos esetekben azonban az ir nagypecsét használandó, más esetekben az ir és az egyesült királysági nagypecsét között a királyné szabadon választ.

Great-Great-armouth

l. Yarmouth.

Grebe

Károly Frigyes Ágoston, német erdész, szül. Grossenwitteben 1816 jun. 20., megh. Eisenachban mint országos főerdőmester 1890 ápr. 12. Volt erdészeti tanár is az eldenai akadémián. Érdemesebb munkái: Die Beaufsichtigung der Privatwaldungen von Seiten des Staates (Eisenach 1845); Gebirgskunde, Bodenkunde und Klimalehre in ihrer Anwendung auf Forstwirtschaft (u.o. 1853); Der Buchen-Hochwaldbetrieb (u.o. 1856); Die Betriebs- und Ertragsregulierung der Forsten (Bécs 1867, 1879); Die Lehrforste der Eisenacher Forstschule (Eisenach 1858); Kiadta König Frstbenutzung (Bécs 1882); Forstmathematik (Gotha 1864) és Waldpflege (u.o. 1875) c. munkáit is.

Greben

az aldunai szoros (Klisszura) egyik nevezetes hajózási akadálya, 294 m. magas hegyfok, mely a szerb parton a Tachtália-sellőn alul hirtelenül a Dunába nyulik s azt összeszoritja, mig aafokon tul a hegy hirtelen visszalép s a Duna több mint 2000 m.-nyire kiszélesedik. Az aldunai szorosnak ezen egyik legmeglepőbb pontja a folyószabályozási műveletek egyik nevezets objektuma, amennyiben ugyanis e helyen a keskeny szorosnak egyszerre való kitágulása folytán nagy vizálláskor valóságos vizbukás állott elő s a folyás oly rohamos volt, hogy a hajózást csaknem megakasztotta, most a hegycsúcsból kiindulva, a balparttal párhuzamosan egy 6,2 km. hosszu szorítógát épül, melynek célja a vizbukást a gát egész hosszában egyenletesen elosztani; egyuttal a G.-csúcs 150 m. szélességre lehordatik, hogy ezáltal is mérsékeltessék a viz folyása. L. Duna, V. kötet, 593 l.

Grebenác

(Zgrebenác) kisközség Temes vármegye fehértemplomi járásában, (1891) 2035 oláh lakossal.

Grec

(franc., ejtsd: grek, nőnemben: grecque) a. m. görög, átvitt értelemben hamis játékos, csaló.

Grechetto

olasz festő, l. Castiglione (3).

Grecizmus

(gör.-lat-), görögös alaktani vagy mondattani sajátosságok utánzása, mely a római iróknál fordult elő, p. midőn görög módra deklinálták a névszókat, vagy mikor Horatius regnare populorum-ot és hasonlókat irt a gör., basileuein tinos stb. mintájára. L. még Hellenisták.


Kezdőlap

˙