Greenbacks

(ang., ejtsd: grinbéksz) a. m. zöldhátu, az É.-amerikai Egyesült Államokban volt papirpénz, melyet zöld hátsó nyomata miatt neveztek igy. A G.-t 1862. a rabszolga- vagy polgárháboru következtében beállott pénzzavar miatt hozták forgalomba és kényszerárfolyama volt, értéke ezért annyira leszállt, hogy 1864. csak 35 százalékkal az ércpénz értékén alul fogadták el; 1878-ban azonban ismét elérte a teljes névértéket.

Green-Bay

(ejtsd: grin-be), 1. Michigan-tó öble, annak Ény-i partjába nyulik be. Hossza 180, szélessége 15-20 km. Egy hosszu félsziget és egy szigetsor választja el a tó vizétől. A White Fish, Escanaba, Ford, Menomonie és a Fox folyók torkollnak belé. - 2. G., Brown county székhelye Wisconsin É.-amerikai államban, a G. D-i végében, a Fox folyó torkolatánál, vasut mellett, (1890) 9069 lakossal, nagy fakereskedéssel, fürészmalmokkal.

Greenbier

(ejtsd: grinbrájr), county Ny.-Virginia É.amerikai államban, 2275 km2 területtel, 13480 lak., Lewisburg székhellyel.

Greenbush

(ejtsd: grinbus), város New-York É.-amerikai állam Resselaer countyjában, Albanyval szemben, a Hudson partján, (1890) 7301 lakossal, maláta-készítéssel, anilinfesték-gyártással és elektromos készülékek gyártásával.

Greencastle

(ejtsd: grínkászl), Putnam county székhelye Indiana É.-amerikai államban, 55 km.-nyire Indianapolistól, vasuti gócpont, (1890) 4390 lak., Asbury nevü metodista universityvel.

Greene

(ejtsd: grín), több county az É.amerikai Egyesült Államokban; és pedig Alamabában (2000 km2 ter., 22007 lakossal, Eutaw székhellyel), Arkansasban (2450 km2 ter., 12908 lakossal, Gainesville székhellyel), É.-Karolinában (725 km2 ter., 10039 lakossal, Snow-Hill székhellyel), Georgiában (1225 km2 ter., 14379 lak., Greensboro székhellyel), Illionoisban (1290 km2 ter., 23796 lakossal, Carrolton székhellyel), Indiánában (1400 km2 ter., 24379 lakossal, Bloomfiled székhellyel), Jowában (1490 km2 ter., 15797 lak., Jefferson székh.), Misszisszippiben (2150 km2 ter., 3906 lakossal, Americus székhellyel), Misszuriban (1150 km2 ter., 48616 lakossal, Springfield székhellyel), New-Yorkban (1150 km2 területtel, 31598 lakossal, Castrkill székhellyel), Ohióban (1120 km2 ter., 29820 lakossal, Xenia székhellyel), Pennsylvaniában (1550 km2 ter., 28935 lak., Waynesburg székhellyel), Tennesseeben (1990 km2 ter., 26614 lakossal, Greeneville székhellyel) és Virginiában (595 km2 ter., 5550 lakossal, Stanardsville székhellyel).

Greene

1. Nathaniel, amerikai tábornok, szül. Potowhommetben (Rhode-Island) 1742 máj. 27., megh. 1786 jun. 19. Magánszorgalommal alapos műveltségre tett szert s 1770. polgártársai a törvényhozó gyülés tagjául választották. A forradalom kitörése után 1775. átvette a rhode-islandi csapatok parancsnokságát s tábornokká neveztetvén ki, kitünt a trentoni és pincetoni ütközetekben (1776. dec. 14. és 1777 jan. 3.); Brandywine (szept. 11.) és Germantownál (okt. 4.) födözte a hadsereg visszavonulását. 1780. a déli hadsereg parancsnokságával bizták meg, s miután a hadsereget ujra szervezte, oly erélyesen folytatta a háborut, hogy az angolok egy év alatt Georgiából és mindkét Karolinából távozni kényszerültek. A kongresszus köszönetet szavazott szolgálataiért s a déli államok becses birtokokkal adományozták meg. A békekötés után (1783 szept. 3.) georgiai birtokaira vonult vissza. Életrajzát megirta unokája Greene György Vilmos (New-York 1867-1876, 3 köt.).

2. G. Róbert, angol dráma- és pamplet-iró, szül. Ipswichben 1550 vagy 1560 táján, megh. 1592 szept. 5. Drámái: Orlando Furioso; Friar Bacon and Friar Bungay (kiadta Ward 1888); Alphonsus king of Arragon; James IV., Haine at Flodden; Georg-Green, the pinner of Wakefield. Prózai művei közül felemlítendő Pandosto the triumph of time (vagy The historie of Dorastus and Fawnia) cimü novellája, melyhez Shakspere Téli regéjét használta fel. Összes műveinek legjobb kiadása a Grosart-féle 15 kötetben)London 1881-1886).

Greenheart

(ejtsd: grínhart), Brit-Guyannából származó babérnemü fa zöldes-sárga, kemény, nehéz és szilárd fája, sok gyántával. Esztergályos- és hajómunkákra (Angliában), kivételesen butorra is használják.

Green-Lake

(ejtsd: grínlék), county Wisconsin É.-amerikai államban, 1030 km2 ter., 18200 lak., Berlin székhellyel.

Greenlaw

(ejtsd: grínla), Berwick skót grófság székhelye, 61 km.-nyire Edinburgtól, a Blackadder és vasut mellett, (1891) 744 lak.


Kezdőlap

˙