Gretna-green házasságok

l. Gretna.

Gréty

András Ernő Modeste, francia zenész, szül. Lüttichben 17741 febr. 8., megh. Ermenonvilleben, Rousseau Ermitageában 1813 szept. 24. 1759. Rómába ment, hol Casalkitól tanult, 1767. Genfben, majd Párisban volt, hol sok balsiker után végre zajos sikert aratott Le Houron (1768) és Lucile (81769) vig operáival. Ezután mintegy 40 operát irt s 1795. a konzervatórium tanára és társ-igazgatója s az Institu de France tagja lett és I. Napoleontól nyugdijat kapott. Operái közül az ismertebbek: le tableau parlant; Zémire et Azor; L'ami de la maison; La fausse mariage; Richard Coeur-de-Lion; Raoul Barbe-bleue; összes művei a régibb belga zeneszerzők műveinek kiadásával foglalkozó bizottság kiadásában jelentek meg (Lipcse 1883); irott munkája Mémoires ou essais sur la musique (Páris 1789; 1797).

Gretzmacher

Gyula, főbányatanácsos, szül. Lőcsén Szepes vármegyében 1836 aug. 19. A gimnáziumot Eperjesen, a bányászati akadémiát Selmecen végezte. 1859. tanársegéd lett, 1862. mint bányatisztjelöltet Rittinger Péter cs.k. osztálytanácsos mellé Bécsbe rendelték, de még ugyanaz évben Selmecre a zuzóművek felügyelőségéhez helyezték. 1865. kinevezték a selmeci akadémiához tanársegéddé; 1871. pedig a szélaknai bányahivatalhoz bányamérnökké. Mérnöki feladatait, különösen a II. József nevü altáró lyukasztását kiváló pontossággal végezvén, jeles szolgálatai elismeréseül a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. 1881. kinevezték a szélaknai bányahivatal-főnöki állomásra, 1883. pedig a selmeci akadémiához a bányamivelés tanárává. A Bányászati és Kohászati Lapok-ban, és az Oest. Zeitschrift für Berg u. Hüttenwesen-ben több dolgozat jelent meg, melyek közül megemlítendők: Das Grubenunglück in Hodritsch (1879); A salgótarjáni József-akna nevü bányamezőnek kifulasztása (1889); Vetődések nyomozása (1889), stb.

Greus

György, nyomdász, erdélyi szász szülők gyermeke, 1580. vette át a Frautlinger-féle nagyszebeni nyomdát s már 1581. neve alatt jelent meg Squarcialupus Marcell, De Coeli Ardore cimü munkája. Két évvel később már Brassóban volt, mint a hirneves sajtó alá az 1583. megjelent: Statuta der Sachsen in Siebenbürgen, oder eygen Landrecht és a Statuta Jurium Municipalium Sachsonum in Transylvania c. felette érdekes és becses nyomtatványokat.

Greuter

József, osztrák politikus, született Tarrenzben (Tirol) 1817., meghalt Innsbruckban 1888 jun. 21. A papi pályára lépett és miután egy ideig az innsbrucki gimnáziumnál működött, 1861. a tiroli tartománygyülésbe, 1864. pedig a birodalmi gyülésbe választották, melynek haláláig volt tagja. Nemcsak mint a klerikális tiroliak vezére, hanem eredeti, találó, bár csiszolatlan közbekiáltásai és népies beszédei által nagyon ismeretessé vált. Ahányszor a «hippachi csatamén» (igy nevezte önmagát) öblös «Pfui»-val adta megbotránkozásának jelét, mindannyiszor nagy derültség vett erőt a tisztelt házon és a karzaton. Munkát is itt: Ursachen u. Wirkungen d. Bauernaufstandes vom Jahre 1525 (Innsbruck 1856).

Greux

(ejtsd: gró) Gusztáv Mária, francia rézmetsző, szül. Párisban 1828., Gleyre tanítványa, szükségből diszletek festésére adta magát, de 1860 óta kizárólag rézmetszeteket és karcokat készít. Kitünőek a párisi Notre-Dame és a St. Étienne du Mont templomok belső látképe, valamint a Lievre féle Collections célebres d'oeuvres d'art számára, Ruisdael, van de Velde, Snyders, Delacroix és más mesterek után készített rézkarcai.

Greuze

(ejtsd: grőz) János Baptiste, francia festő, szül. Tournusban Macon mellett 1725 aug. 21., megh. Párisban 1805 márc. 21. Lyonban Grandon festő tanítványa volt, azután a párisi akadémián tanult és 1755. nagy feltünést keltett a Megcsalt vak és a Bibliából fölolvasó családapa c. festményeivel, elnyerte az akadémiai tagság jogát, de tagja csak 1769., a Severus és Caracalla c. kevéssé sikerült történeti képe (Louvre) elkészítése után lehetett. A polgári néposztály életét ábrázolta érzelgős, javító célzatu képeivel és állította oda követendő például a társadalom magasabb köreinek. Festői szempontból kitünőbbek gyermek- és női fejei, melyek a természet közvetlen festői tanulmányozásáról tanuskodnak, noha sok van bennük a XVIII. sz. elpusztult, kacér fölfogásából is. Legnagyobb számmal a londoni Wallace-féle gyüjteményben találhatók; ilyen a Fiatal leány képe a budapesti orsz. képtárban (679), hasonló tárgyu képei a müncheni képtárban, a bécsi akadémia képtárában stb. A francia forradalom idejében G. képei kimentek a divatból, elvesztette vagyonát és nyomorban halt meg. V. ö. Dohme, Kunst u. Künstler (Lipcse 1880); Normand Ch., J. B. G. (Páris 1892).

Grev.

termékrajzi nevek mellett Greville Robert Kaye, edinburgi botanikus (Kryptogamok) nevének rövidítése.

Greve

(franc., ejtsd: grév), a munka megszüntetése, angolul strike, magyarosan sztrájk.

Greven

falu Münster porosz kerületben, az Ems és vasut mellett, (1890) 6085 lak., pamutfonókkal, szivar- és sörgyártással.


Kezdőlap

˙