Griffenfeldt

gróf l. Schumacher.

Griffier

János, hollandi festő, szül. Amsterdamban 1656., megh. Londonban 1718. legtöbb képe (17) van a drezdai képtárban. A budapesti orsz. képtárban levő Rajnavidéki tájképe (204) jobb művei közé tartozik.

Griffrend

Alapította 1884 szept. 15. Frigyes ferenc mecklenburg-schwerini nagyherceg négy osztállyal: 1. nagykereszt; 2. a) nagyparancsnok-kereszt, b) parancsnokkereszt; 3. tiszteletbeli kereszt; 4. lovagkereszt. Az 1. osztály kardokkal, az 1. és 2. gyémántokkal is adományozható. jelvénye: aranyszegélyü nyolc-sarku kereszt, középen arany medaillonnal, rajta egy jobbféle lépdelő griff. Szalagja világosságra, a nagykereszteseké 9 cm. széles, keskeny vörös szegéllyel. Az 1. osztályhoz tartozó csillag nyolcágu, ezüstös, rajta a kereszt medaillonja, melyet aranyszegélyü vöröszománcos karika vesz körül, rajta aranyban a felirás: Altior adversis.

Griffrepkény

(növ.), l. Griffborostyán.

Griffth

növénynevek mellett Griffith Vilmos 1810-1845 angol botanikus nevének rövidítése.

Grifózis

Görögország a körömnek karomhoz hasonló elgörbülése. legtöbbször a körömágy betegségei és rendetlen körömnövés okozzák. A lábujjakon képződhetik, ha a körmöket éveken át nem vágjuk le és célszerütlen, tulságosan szük cipőt hordunk.

Grignan

Franciska Margit, l. Sévigné.

Grigoriopol

(Csernenka, Csorna), város Kherszon orosz kormányzóságban, 43 km.-nyire Tiraszpoltól, a Dnyepr balpartján, (1889) 6478 lak., bőrgyártással. A várost a XVIII. sz. végén Potemkin György alapította.

Grigorovics

Vasziljevics Demeter, orosz iró, szül. a szimbirszki kormányzóságban 1822 márc. 19. (ó-naptár). irói hirnevét 1847. a Nekraszov által szerkesztett Szovremennik c. folyóiratban megjelent Anton Goremyka c. nagyobb elbeszélése alapította meg s látván ezek sikerét, G. egészen a népélet felé fordult és abból szedte későbbi elbeszélése tárgyait. Ilyen elbeszélései: Paharj (A szántó); Szvetloje Krisztvo voszkreszenje (Krisztus feltámadása); V ozsidanii paroma (A komp várása); regényei: Pereszeljenci (Telepítvényesek); Rybaki (Halászok). G. ezekben a műveiben mint tájképfestő és a népélet rajzolója elsőrangu mesterként mutatta be magát. Későbbi elbeszélései: Akrobaty blagotvoritjeljnosztji (A jótékonyság akrobaái); Gutapercsevyj maljcsik (A gutaperka fiu), stb. Irói működésének ötvenéves jubileumát 1894. Szt. Pétervárott nagy pompával ülték meg.

Grihasztka

(szánszkrit) a. m. házban élő. A második fokozat a brahman vallásos életében.


Kezdőlap

˙