Grimminger

Adolf, német költő, énekes és szobrász, szül. Stuttgartban 1827 máj 2. Szegényesen nevelkedett; a plasztika iránt már korán érzett tehetséget 1845-től 1848-ig a művésziskolán fejlesztette, de mivel szép tenorhangja is volt, Münchenben Bayer A. által énekessé képeztette ki magát. 1853-ban fényes sikerrel lépett fel a müncheni udvari szinházban. Költeményeinek két gyüjteményét adta ki, a melyek sváb tájszólásban voltak irva: Mei' Derhoim (Stuttgart 1868, 4. kiadás 1884) és Lugins-Land (u.o. 1873.

Grimm törvénye

grimm Jakabról elnevezett német hangtörvény, mely megállapítja az u. n. Lautverschiebung módjait, vagyisazon változásokat, melyeket a néma mássalhangzók szenvedtek a német nyelvben. Két ilyen lautverschiebung történt: egyik a germán alapnyelvben, a másik magában a németben. Az első szerint p. az eredeti d-ből t lett, v. ö. lat. dent(em), angol tooth, fog; a másik szerint ebből a germán t-ből lett a német z (vagyis c) hang: Zahn(d). A Grimm törvények első felfedezője Rask dán nyelvész volt, Grimm csak kiegészítette, tüzesen bebizonyította s alkalmazta. Azóta e törvénynek egész irodalma vans magyarul is egy jeles munka foglalkozik e kérdéssel: Grimm törvénye, Petz Gedeontól.

Grimoald

frank major domus, ki atyjának, Landeni Pippinnek halála után három évre 642. Ausztráziában major domus lett és Sigbert király halála után 656. saját fiát, Childebertet akarta a trónra emelni. Azonban a nemesség ellenszegült, megbuktatta s kiszolgáltatta II. Chlodwig neustriai hercegnek, ki a nagyravágyó major domust kivégeztette. - G., Gisulf fia, 647-től kezdve beneventi herceg, 662. Paviában meggyilkolta Godebert longobárd királyt, ki őt segítségül hivta; ennek testvérét, Bertharit elüzte és maga lépett a longobard trónra. Tiz évig uralkodott s erőteljes királynak bizonyult be, ki kiválóan az avarok fölött nyert győzelmeivel Itália nyugalmát egy időre biztosította.

Grimsby

(Great-), kikötő város Lincoln angol grófságban, 48 km.-nyire Lincolntól, a Humber-torkolat déli partján, vasut mellett, (1891) 51876 lak., kábel- és hajó-, bőr- és sörgyártással, virágzó halászattal, különösen a közeli Doggerbankon. Mióta e század közepén kikötője óriási munkálatok által a hajózásra nézve terhes akadályoktól megszabadult, kereskedeleme jelentékenyen fölvirágzott. A bevitel értéke (1892) 7,76 millió font sterling; főcikkei: gabona, magvak, vaj, fagerendák és deszkák, tojás, hal, hus és norvégiai jég; a kivitelé: pamutiparcikkek, szén, azonkivül vasuti sinek, acél és halak. 1892. a kikötőjében összesen 1822 hajó fordult meg, 817036 t. tartalommal. G.-ből rendes gőzhajójáratok indulnak Hull, London, Antwerpen, Rotterdam, Dieppe, Malmö, Göteborg és Hamburg városokba.

Grimsel

2165 m. magas hágó a Berni-Alpokban, Bern és Wallis kantonok határán; az Aare és Rhône völgyeket köti össze. Az ut rajta át az Aare melletti Meiringenből a Haslin (l.o.) át a Grimselgrundra (1875 m.), kopár hegyüstbe vezet, amelyben egy tó partján a Grimsel-szálló áll; itt az ut kettéágazik, az egyik a Rhône-glecserhez visz, a másik pedig a tulajdonképeni hágóra és innen a Grimselalpon át Obergestelenbe, a Rhône völgyébe. 1799. itt a franciák az osztrákokkal makacs harcot vivtak, mig végre az előbbieknek sikerült az osztrákok állását megkerülniök és őket elüzniök. Ez ütközet emlékére viseli a hágó közelében levő kis tó a Todtensee (holtak tava) nevet.

Grinád

(Grünau, Grinava), kisközség Pozsony vármegye szempci j.-ban, (1891) 1034 tót és német lak., vasuti megálló.

Grindewald

falu bern svájci kantonban, 14 km.-nyire Interlakentől, a róla elnevezett völgyben, amelyen a Fekete-Lutschine folyik át 1057 m. magasban, (1888) 3087 lak., számos hotellel. A G. völgyet körülfogó nagyobb hegyek É-on a Faulhorn (2683 m.) amelynek csúcsán egy hotel áll; a Schwarzhorn (2930 m.), amelynek É-i lejtőjén a Giessbach ered; a Schwarzhornt a Wetterhorntól (3708 m.) a Hasliba átvezető Scheidegg (2069 m.) választja el; továbbá a Schreckhorn (4080 m.), amelyből É-ra a két G.-glecsert (l.o.) egymástól elválasztó Mettenberg ágazik ki. Kissé távolabb vannak az Eiger (3975 m.), a Mönch (4104 m.), a Jungfrau; a lauterbrunni oldalon a Tschingenhorn és a Mänlichen. V. ö. Grad, Observations sur la vallée de G. et ses glaciers (Bull. de la Soc. de Géogr. 1869).

Grindelwald-glecser

a Finsteraarhorn lejtőjén a Grindelwald (l.o.) völgybe leereszkedő két glecser a Berni-Alpokban. A nagyobbik az Alsó-G. a Mönch, a Schreckhorn és Viescherhorn közt 37 km2 területü; 7m5 km. hosszu; a Felső-G. a Schreck- és Wetterhorn közt 14,5 km2 területü; amannak vége 1080, emezé 1320 m. magasban van. E két glecser nyulik le az Alpokban a legmélyebbre és azért a legkönnyebben közelíthető meg.

Gringore

(ejtsd: gren gór, Gringoire néven is, tkp. Grigon) Péter, francia költő, szül. Caenben 1475 körül, megh. 1547 körül mint a lotaiai herceg cimernöke. Több utazást tett Európában s 1502. Párisban telepedett le, belépett az Enfants sans souci társaságba és 1502-1517. ő intézte a minisztérium előadását. Művei az 1500 körüli párisi polgári élet szellemét hűen tükröztetik vissza. V. ö. Puymaigre, Poetes et romanciers de la Lorraine (Metz 1848); Picot, Pierre G. et les comédiens italiens sous François I. (Páris 1878); Badel E., P. G. 1470-1539 (Nancy 1894)..

Grinnell

Henrik, amerikai kereskedő, a sarkvidékeken tett kutatások előmozdítója, szül. New-Bedfordban (Massachusetts) 1799., megh. New-Yorkban 1874 jun. 30. 1828. mint hajófelszerelő és kereskedő telepedett le New-Yorkban; 1850 a maga költségén szerelte fel azt a hajót, mely de Haven alatt Franklin keresésére indult és segítette Kanet az északi sarkon tett utazásában (1853-1855), valamint de Hayes és Hall expedicióit is. Később az amerikai földrajzi társaság elnöke lett.


Kezdőlap

˙